Advertise here

سونامی رسوایی‌های اخلاقی بعد از سیل اختلاسها

بازتاب: پس از گذشت یک سال از موج اختلاسهای بزرگ، به نظر می‌رسد نشانه های سونامی رسوایی‌های اخلاقی آغاز شده است. ارتباط یک نماینده با زن شوهردار، شکایت دختری از نماینده دیگر، فرار دختر یک وزیر از خانه، رسوایی اخلاقی یک مدیر، سوابق اخلاقی مدیران ارشد دولتی و ده‌ها عنوان موضوع دیگر که رسانه‌ای نمی‌شود، نشان از سونامی دارد که لرزه‌های آن از هم اکنون احساس می‌شود. / پول بادآورده و حرام، قدرت افسارگسیخته و عدم هراس از نظارت عمومی، موجب طغیان افراد می‌شود... ... Continue reading »

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments: