Advertise here

فروهر سمبل چیست ؟مصاحبه با دکتر ندوشانی

Balatarin

مصاحبه با دکتر امید ندوشانی در مورد کتاب هویت ملی ایرانیان گفتارهایی در نقد تورات مداری و یونان زدگی

 

لینک تصویری     http://youtu.be/_3DPIIWV_ac

     

سعیدسلطانپور :  فروهر سمبل چیست ؟ خانم معلمی تعریف می کرد که نوجوان ایرانی در مدرسه ، گردنبندی بزرگی از فروهر بر گردن داشت . از شاگردم پرسیدم : عزیزم می دونی این چیه  ؟ گفت مامانم می دونه . بعدااز مادرشاگرد پرسیدم گفت خانم خودت بهش بگید دیگه . این روزها می بینیم گردن جوانان زیادی هست بنظر میاید کمتر کسی در مورد این نشان اطلاع کافی داشته باشد

 

امید ندوشانی : سمبل فروهر متاسفانه  از دهه 1930 میلادی توسط   جی او والایکی از ایران شناسان  زرتشت شناس هندی در یادنامه  به مناسبت جمشید جیجي وان جی چاپ کرده می گوید این نشان اهورامزدا یا  نشان فروهر است

و در ایران امثال محمد علی فروغی و  دکتر ابراهیم  پور داود مسله فروهر را با این نشان تاکید کردند .      

هردوی این دیدگاه ، کاملا نادرست است.

برای اینکه در ادبیات زرتشتی( چه گاهان چه در سایر اثار )  شخص اهورامزدا هیچ گاه فردیت و یا در وجود  نداشته است  . در گزیده ای از زاد سپرم  – اهورامزدا با زرتشت گفتگو می کند فقط به صورت هاله نور صحبت میکند .

از طرفی این نشان فروهر هم نیست زیرا  فروهرها موجوداتی هستند مانند فرشتگان نگاهبان . اگر این ارم- این  سمبل نشان فروهر در دین زرتشتی بود ما باید این نشان  را در اثارباقی مانده  دوره ساسانیان ( کتیبه ها ) می دیدیم .

این اثار فقط در رابطه با  بخش زرتشتی کیانیان ( که در تاریخ ما بنام هخامنشیان خوانده می شد ) هست . و درحقیقت این نشان تنها موجود مینویست (یکی از فرشته ها ) که ما بنام وهومنه  یا بهمن که نگاهبان اندیشه خوب می شناسیمش .

موقعی که  زرتشت قرار است  به پیشگاه اهورامزدا برود  در رود داییتی غسل داده  می شود . بهمن ( وهومنه )  به صورت انسان بر زرتشت ظاهر می شود . اتفاقا داشتن  دو بال که در فروهر می بینیم

پدیده عجیبی نیست .

حتی شهاب الدین سهروردی فیلسوف بزرگ ( بعد از اسلام )که به جرم زرتشتی بودن کشته شد.  رساله ای دارد بنام اواز پر جبرییل  می دانیم که جبریل در کتاب

 

موید اذرکیوان در کتاب دبستان مذاهب به عنوان  طالی بهمن  می شناسند واین دو پر در رساله سهروردی هم قید شده است .

سعید سلطانپور : صحبت از زرتشت شد معنی نام زرتشت چیست ؟

امید ندوشانی :

یکی از نکاتی که ما در شناخت هویت ملی و فرهنگی و تاریخی  خودما ن روبروهستیم دست کاریها و انحرافات   زیادی   در دوران رضا شاه شروع  ودر دوران  محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد.  این دستکاری و تحریف ها توسط افرادی نظیر میرزا حسن خان مشیرالدوله ( پیرنیا ) ، محمد علی فروغی و ابراهیم پور داود و باندی که پور داود در دانشگاه تهران و سپس در شرکت ملی  نفت  ایران  سعی کردند یک ایدئولوژیاز فرهنک ایران باستان در خدمت   برای دیکتاتوری تدوینم کنند .   

نام زرتشت ر ا به غلط شتر زرد ترجمه کردند.  در ادبیات زرتشتی شتربویژه شتر دو کوهانه  در کرانه دشتهای سیبری نمایان شیطان هست . ما این را در نوشته های  دکتر علی مظاهری  کتاب جاده ابریشم بوضوح می بینیم .

 معنای نام زرتشت پیر هوشمند است . صفتی که در نام زرتشت بکار می رود بنام سپیدان  . باند  پیر داود که فراماسون بود ادم بی سوادی هم بو که با حمایت نهادهای استعماری سانسور چی خاندان پهلوی شد . پیرداود نام سپیدان را که در کنار نام زرتشت می اید به عنوان  نام خانوادگی زرتشت معرفی کرد . در حالیکه ما می دانیم نامی که بر حسب کنیه مانند حسن پسر حسین ،این گونه در نزد اعراب مرسوم بوده است نه د رایران باستان . در حالیکه سپیدمان یعنی  سپیده مانند یعنی سپید روی .

 

لینک تصویری کامل مصاحبه

 

دکتر ندوشنی-کندوکاوی در فرهنگ ایران-راه حل

http://youtu.be/tPESKk8jIxA

 

دکتر امید ندوشانی مهمان برنامه راه حل در مورد کتاب اخیرش که در تورنتو منتشر خواهد شد و نیز فرهنک ایران گفت و گو می کند .

Saeed Soltanpour hosting Prof. OMid Nodoushani , analysis of Iran culture

 

rahehal @ TEN TV-Thu. Dec 6 -2012

 

 

 

Balatarin

Comments 4 Pending 0

Sort comments:
SamSamVI

SamSam VI Path of Kiaan Ressurection of true Iran Hoisting Drafsheh Kaviaan

How about your Sombol prince sultan? ..I reckon its the khar-chang on ur Lobster flag?. Get ur fake ommatie doctor a day job & urself a raise from irna. & for goodness sake get your school aged kids to help u with ur English & Farsi dude.. Cheers!!!

AllIranians

All-Iranians Previous Contributions: http://iranian.com/main/member/all-iranians.html ++++++++++ Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall: Confucius

Omid Nadashani: shame on you.

1. You need more to educate yourself:
فَروهَر یا صورت اوستائی آن فَروَشی یا در فارسی باستان فَرورتی و در پهلوی فَروَهر و در فارسی فروهر یکی از نیروهای باطنی است که به عقیدهٔ مزدیستان پیش از پدید آمدن موجودات، وجود داشته و پس از مرگ و نابودی آنها، به عالم بالا رفته و پایدار می‌ماند. این نیروی معنوی را که می‌توان جوهر حیات نامید، فنا و زوالی نیست.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1

2. Dr Ebrahim Pourdavood was a great Iranian scholar and what you wrote about him is just nonesense and absurd
http://irananahitaa.javanblog.com/132570-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF.html

faraway

faraway

I wonder why they allow people like your ilk to stay in Canada.

faraway

faraway

Saeed Soltanpour: Who funds your existence in Canada?