Advertise here

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: برکناری اسالو از ریاست

از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به: فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) موضوع: برکناری منصور اسالو از ریاست هیئت مدیره سندیکا احتراما"، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام می دارد؛ منصور اسالو را به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پایبندی به تعهدات خود و نادیده گرفتن هشدارها و اعتراضات درونی سندیکا، از ریاست هیئت مدیره برکنار کرده و از این تاریخ هیچگونه سمت و مسئولیتی در این سندیکا ندارد و از آن نهاد کارگری خواستار قطع همه ... Continue reading »

Balatarin

Comments 7 Pending 0

Sort comments:
Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

برکناری اسانلو عکس العملهای متفاوتی را به همراه داشته است. در زیر، نظر یکی از حامیان وی را میخوانید:
برکناری اسانلو و سنتهای کارگری
رضا مقدم
January 24, 2013

اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد در دوم بهمن 1391، درباره برکناری منصور اسانلو از ریاست هیات مدیره سندیکا تذکر دو نکته را ضروری کرده است.

1 – برکناری اسانلو می توانست امری عادی و مربوط به گردش کار درونی هیات مدیره باشد اگر از "فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل" خواستار "قطع همه ارتباطات، همکاری ها و حمایتها از نامبرده" نمیشد. تنها کافی بود سندیکای واحد خبر تغییر رئیس هیات مدیره خود را به اتحادیه جهانی حمل و نقل اطلاع می داد تا از این پس در مکاتبات و تماسهای فی مابین با رئیس جدید هیات مدیره (که در اطلاعیه اعلام نشده که اکنون رئیس هیات مدیره کیست) تماس برقرار شود. طبعا اتحادیه جهانی حمل و نقل نیز به مکانیسمهای درونی سندیکای واحد برای تصمیم گیری احترام می گذارد و آنرا رعایت خواهد کرد. منتها چرا باید اتحادیه جهانی حمل و نقل همه ارتباطات خود را با اسانلو قطع کند؟ و چرا با وی بعنوان رئیس سابق هیات مدیره سندیکای واحد در تماس نباشد؟ و مهمتر آنکه چرا اتحادیه حمل و نقل نباید از اسانلو حمایت کند. اسانلو به دلیل فعالیتش در دفاع از حقوق کارگران واحد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و تمام افراد خانواده اش مورد آزار و اذیت رژیم قرار گرفتند و چندین سال عمر خود را در عین بیماری در زندانهای رژیم اسلامی گذراند و شایسته بود و هست که خود و خانواده اش علیه اقدامات غیر انسانی رژیم اسلامی مورد حمایت قرار بگیرد. کما اینکه فعالین جنبش کارگری ایران صرف نظر هر اختلاف نظری که با وی داشته اند از وی در مقابل رژیم و اوباش شوراهای اسلامی حمایت کرده اند و تشکلهای جهانی کارگری نیز در حمایت از وی اقدامات و آکسیونها بسیاری را به عمل آورده اند. تحت هیچ شرایطی و بخاطر هیچ اختلاف نظری نباید فعالین جنبش کارگری را از حمایت در مقابل دستگیری و آزار و اذیت رژیم اسلامی محروم کرد.
2 - اعلام اینکه سندیکا در خارج کشور نماینده و سخنگو ندارد و یا به عبارت دیگر برکناری کسی که در خارج خود را نماینده و سخنگوی سندیکا واحد معرفی می کرد اقدامی درست و به سلامت سندیکا کمک می کند. اما اسانلو نباید طرد شود. طرد اسانلو می تواند مضرات افراد و جریانات ضد کارگری به جنبش کارگری ایران را افزایش دهد. اسانلو در یک مقطع مهم سهم اساسی داشت در عبور جنبش کارگری ایران از بی تشکلی در دوران اختناق به تشکل داشتن. هیچ درجه از اختلاف نظر هیات مدیره سندیکای واحد با اسانلو نباید ذره ای از حقوق و حرمت انسانی وی بکاهد. در چنین مواردی باید با اتکا به سنتهای جنبش کارگری مناسبات و نحوه بیان اختلافات در عین صراحت و قاطعیت در فضایی سالم و صمیمی صورت گیرد و راه بازگشت طرفین پس از پی بردن به اشتباهات احتمالی باز باشد. جمهوری اسلامی از بدو پیدایشش با اخراج، دستگیری، شکنجه و اعدام جنبش کارگری را از فعالینش محروم کرده است. جنبش کارگری نباید بدلیل اختلاف نظر و یا هر خطا، لغزش و اشتباهی خود را از فعالینش محروم کند. باید فعالانه کمک کرد و راه بازگشت را فراهم ساخت.

Mehrban

Mehrban

This piece makes a lot more sense. I find Osanloo's firing and ex communication without any clear allegations suspect. I know, I know you don't.

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

There were also rumors (and I probably shouldn't even mention this, since they were rumors without any documentation) of Osanlo's , "Clintonesque" conduct with a relative of a Syndicate member.
Good thing about Iranian politics is that in a short time all the behind the scene details starts to pour out. I would just give it a few weeks, for all the details in this case to emerge.
Meanwhile we still have all these workers, labor activists, and political prisoners in jails, needing our support and attention. Cheers

Mehrban

Mehrban

زندانیان جان، آیا دلیل این برکناری را می‌دانی

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

" به علت انجام تخلفات متعدد و عدم پایبندی به تعهدات خود و نادیده گرفتن هشدارها و اعتراضات درونی سندیکا،..."

Mehrban

Mehrban

What does that mean? Do you really know why he has been let go while he is in prison.

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

Esanlo has been out of prison for a while now. As soon as he left the prison, "authorities" found an excuse to incarcerate his brother. So the Esanlo you hear being in prison these days is his brother, not him.
I think the statement issued by the Syndicate means exactly what they wrote. He has been dismissed by the board of directors because they were not happy and satisfied with his performance.
After all a workers' organization is a democratic organization, and everyone from top to bottom in there accountable to checks and balances.
Esanlo is a great fighter for Iranian working class and people.
As great as an individual could be, while working within a collective, everyone is held accountable to that collectives leadership: the board of directors.
Hope this long winded explanation helped to clarify, cheers