Advertise here

بیانیه محکومیت اعدام یک زندانی سیاسی بلوچ توسط زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان

بيانيه محکوميت اعدام زندانی سياسی بلوچ داود توتا زهی توسط جمعی از زندانيان سياسی بلوچ زير حکم اعدام و زندانيان سياسی تبعيدی در زندان مرکزی جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و انتشار در رسانه ها در اختيار «فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران » قرار داده شده است. متن بيانيه به قرار زير می باشد: با احترام، به استحضار عالی می رسانيم که اينجانبان زندانيا ... Read the full article...

Balatarin