Advertise here

آهای ایرانیان وحشی

Balatarin

 

 

طرف صحبت من آنانی است که از صبح کلۀ سحر میروند جا بگیرند تا بهتر بتوانند وحشیگری تماشا کنند.

آن دسته که میروند تو ورزشگاه تا قتل همنوع خود را نگاه کنند. 

آن جماعت که برای دیدن شلاق زدن، بریدن دست و پا و جان دادن انسانهای آویزان شده از جرثقیل ها سرک میکشند و از درخت بالا میرند تا نکند کوچکترین جزئیاتی را نادیده از دست بدهند.

آن زنان و مردان ایرانزمین که با حضور داوطلبانه در صحنه وحشیگری های نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره به آن جنایات علیه بشریت نتنها مشروعیت ضمنی میدهند، خواسته و ناخواسته مشوق تداوم و هرچه گسترده تر کردن آن نیز میشوند.

درک آن آندسته هم که با تلفن همراه از این بربریت ها عکس و فیلم میگیرند برای من غیر ممکن است.

آیا زمان آن نرسیده که با صدای بلند فریاد زد؛  ای آنکه با رضای خاطر میروی به تماشای به قتل رساندن و وحشیگری وحوش ،  وحشی هستی و به مراتب وحشی تر از وحوش ٣۴ سال حاکم.  

ای وحشی، وحوش حاکم برای مال و قدرت وحشیگری میکنند و تو زبون برای ارضا وحشیگری فروخفته خودت میروی به تماشای وحشیگری آنان.

 

تبریک 

 

پ.ن. درود بی پایان به این ایرانیان

Balatarin

Comments 17 Pending 0

Sort comments:
ahang1001

ahang1001    

چه توقعی..؟
وقتی بزرگترین عید مسلمین گوسفند کشی و براه انداختن خون، بر سر کوچه و برزن است...

البته ممکنه جناب دمو بسرعت خودش رو برسونه و ادعا کنه که این هم دروغه!

Demo

Demo

ببخشید دیر رسیدم. کدومش؟ وحشیگری ایرانی و یا عید قربان؟ هر دوش راسته! اولیش سابقه چند قرنی دارد و دومیش حکایتی است که هموطنان کاشری ما چون خود فرد بخوبی از معنای آن واقفند

Fred

Fred

ابعاد فاجعه ار ماله کشی ماله کشان بیسواد باد مربوطه در شکم نفخ کرده و حتی ماشاءالله با سوادان تیپ شارلاتان علی شریعتی هم گذشته.
تشت رسوایی از بام که سهله، ار عرش کبریا افتاده پایین.

Demo

Demo

زمانیکه محمد علیشاه قاجار مجلس و آزادیخواهان مشروطه را به توپ می بست و یا آغا محمد خان قاجار بین ٢٠ تا ٧٠ هزار را در کرمان کور میکرد نه علی شریعتی جایی بود و نه ماله کشان وحوش کنونی. تشت رسوایی «دودمانی» و «سلطنتی» ما قرنهاست که از عرش کبریا به زمین افتاده با این تفاوت که اکنون آخوندی جای شاه را در آن تشت گرفته

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

مدارجی باید طی شود که مسلمان را مستحب چنین مرتبطی گردد . مسلمان آنست که اول خود را کشان کشان به بارگاه امامش و حضرتش برد، آنجا بندگی خود را عیان کند تا با وجدان آسوده عذاب هم نوع "نا خلف" را پا تماشای کند.

faramarz

Faramarz

This is one aspect of the "cultural revolution" that the Islamic Republic has been relatively successful in implementing.

faraway

faraway

I wonder if this sort of events can be promoted for expanding Tourism and spreading the Shokoohmand Islamic revolution???!!!

cyrusvatanparast

cyrus vatanparast

My friend this is way deeper than being upset about people going to watch public execution, people are always curious about death sad but true
The problem is why we don't protest against the brutalities like this, it doesn't mater if it is public or nonpublic. Our silence is an approval seal to the continuation of these medieval punishments.
For the last 30 years we have been blaming Islam for all of our misery. When I look around and I see Egypt 1 year after Islamic revolution and not a single execution I wonder if the problem is us not Islam. As long as we keep blaming something else other than ourselves for our doom fate nothing will get any better. We are all responsible for what is happening in Iran

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

I disagree with a lot of that comment. There is a balance between victim and responsibility, we are struggling with responsibility because in fact despite giving up many lives struggling against this extremism we are victims. Iranians are now living in real Tyranny. The foreign dimension makes us even greater victims, not less because our people were anti-intellectual and are still regarding how they were used by those who love Islamic extremism for Iran, like they do for syria and libya and select others.

It takes Ignorance to not understand what tyranny is. It takes more ignorance to not realize the effects of tyranny, how it shuts down thinking and development & expression of views. To not know when one is a victim and of what, Is like a doctor not being able to diagnose an illness. What I know for sure is that you and those who tooped you are not political scientists, they don't see the external opposing force, the real motives or the limits of Iranians ability to oppose the political forces harming Iran. For clarity http://iranian.com/posts/view/post/5675

faraway

faraway

You know what? You are so right!!!

Demo

Demo

Thanks much for your well said comment. Needless to add that the least this huge crowd could do to signal their disgust with such these events is to stay home.

7495

عموجان

More people should come out to watch; this kind of event could be a positive step for the opposition. Since people are not allowed to assemble or gather in lager number on the streets except when Akhoond permits, then opposition should use times like this to get out in masses and turn the whole thing around to a protest. Beat them at their own game.

IRANLOVESISRAEL

IRANLOVESISRAEL

I vividly remember to this day, and it makes my stomach inside and out, an incident when I was a little kid (early 70's) when a bulldozer trying to demolish an old bath house in Karaj flipped, fell over, and crushed its operator into liquid.... ! It was a gruesome scene! And worse than was that all the spectators standing around the place and chanting alllah o massal ala mohammad or some crap like that kept sticking around to see more...! The morbid curiosity, I guess!

Call it Islam, call it centuries upon centuries of a culture of teaching, promoting, encouraging, and glorifying violence and barbarism, ... it is a perpetual state of death, destruction, beating, rape, torture, hanging, chopping human body parts, and savagery of course intensified 1000 folds over the past 34 years....!

Ladies and gentleman repeat after me - Iranian culture is a savage culture no matter how you dice it or slice it! With mullahs or without mullahs!

Mehrban

Mehrban

I disagree ILI, Iranian culture within which I grew up was not violent. I learnt all I know about fairness, hard work, service and mostly about intellectual curiosity and honesty from an Iranian family, my family and we were not an exception.

IRANLOVESISRAEL

IRANLOVESISRAEL

I guess you were lucky! Maybe I happened to be situated where a large concentration of these types of folks thrived! For the sake of good people such as yourself, I hope that Iran still contains a critical mass of reasoned and kind folks to overcome and outweigh the other side!

choghok

choghok Your enemie's enemy is necessarily not a friend.

Fred a question for you and other NIAC bashers, if there was a revolution tomorrow in Iran what do you think happen to these people you rightfully call wild creatures? Don't you think they become modern citizens believing in democracy in just 1 day? I think not and that is why I do not buy into revolution for improving the situation.