Advertise here

زن ستیزی حزب خائن توده

Balatarin

 

آقا جان؛ پایبندی به اصول در بین فعالین سیاسی، بقول عُلمای وحوش، "اوجب واجبات" است. پیروزی بر حریف به هر وسیله ای نتنها غیر اخلاقی است، نتیجۀ مطلوب در پی ندارد.

شوربختانه اصول و اخلاق مبارزه نتنها در حزب خائن توده جایی نداشته و تتمۀ رهروان آن هنوز هم همانطور هستند، گیج الله های ملی–مذهبی، دیگر مسخ شدگان شارلاتان علی شریعتی، چپولان و نازنینان هم به همچنین.

انقلاب بد عاقبت و مخالفت "احزاب" و نازنینان با بختیار که آخرین شانس قسر در رفتن  از فاجعه اکنون ٣۴ ساله بهترین شاهد مدعاست.

"مخالفت با شاه چنان در درجه اول قرار گرفت که حزب توده ایران هم که از اولین گروه‌های پی‌گیر در جنبش حق رای زنان بود در نهایت وقتی در سال ۱۳۴۱ و با اجرایی شدن مفاد "انقلاب سفید" شاه، زنان به حق رای دست یافتند، حق رای را "عطیه‌ای شاهانه" خواند و در مخالفت با آن اطلاعیه داد."

سئوال:

آیا زمان قر و قمبیل آمدن با نظام زن ستیز، ایرانی کُش و ایران ویران کُن نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره به سر نرسیده؟

تا کی مردان ایران ننگ تحمل تبعیض جنسیتی را بر دوش خواهند کشید؟

تبریک

 

به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید

Balatarin

Comments 24 Pending 0

Sort comments:
Roger_Rabbit

Roger_Rabbit Framed

انشا الله همینطور که شما میفرمائید باشه. درضمن از اینکه بنده را به زن ستیزی ناآگاهانه خودم آگاه ساختید متشکرم. تا به امروز فکر می‌کردم فقط زن ذلیلم از بخت بد زن ستیز هم شدم که البته دوستان روانشناس مثل سرکار خانم دکتر آزاده آزاد باید لطف کرده این معما را حل کنند که چگونه یکنفر میتواند هم زن ذلیل باشد و هم زن ستیز.

faramarz

Faramarz

You are not going to get the old Tudeh-ei's to admit guilt and "eat crow"!

As one of their leaders Ali Khodaei said last year, their battle is with the west and what they call imperialism. That was their battle then and that's their battle now. The Iranian women are just the "road kill" in that battlefield.

These people were subdued for a while, but got energized when they saw the "Occupy Wall Street" movement. As it is customary with any opportunistic and reactionary force, they did not comprehend that the Occupy movement is a call for "correction/reform" within the capitalist/democratic societies, and not a demand for Communist dictatorship. Funny, how the Commies want Reform in Iran, but not in the west, nor under the late Shah; Selective Reformist or Revolutionaries, depending on which way the wind blows!

Here is that BBC interview with Tudeh-ei crowd that I posted recently.

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/01/120127_ptv_pargar_89.shtml

Roger_Rabbit

Roger_Rabbit Framed

نمیدانم چرا این داریوش کریمی‌ این‌قدر راه دور میرود. این اصلاح طلبان بی‌ بی‌ فارسی‌ که همه یا مثل کریمی‌ آخوند زاده و اخوند منش هستند و یا مثل اربابانش صادق صبا و عنایت فانی توده‌ای نژاد و توده‌ای نهاد باید بیش اینها از منابع غنی داخلی‌ بی‌ بی‌ سی‌ فارسی بهره بگیرند. بجای اعضای پنل اول می‌‌بایست از آقایان فانی و صبا دعوت به عمل آورده که هم مقرون به صرف تر باشد و هم محصول خانگی.

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

.بر خورد با حزب توده از دو منظر است: ١- از منظر راست و چپ ستیزی که مورد علاقه من نیست
٢- از منظر تاریخی و جایگاه حزب توده در تاریخ معاصر، به ویژه در سالهای ٢٠، زمانی که استبداد دربار تعین کننده صحنه سیاسی ایران نبود..
حزب توده کار های فرهنگ، ترجمه، سندیکایی... زیاد کرد و حتی آنچنان نفز و محبوبیتی داشت که در مجلس حضور دشت و در کابینه قوام با ٤ وزیر شرکت کرد. مشکل اساسی حزب تبعیت ان از مسکو تا حد خیانت به مصالح ملی و حتی آرمان های چپ بود. اوج این خیانت همکاری حزب با رژیم اسلامی بود که هنوز لکه ننگ ان باقیست.

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

من کمتر جریان چپی میشناسم که حزب توده را "چپ" بداند. این حزب قبل از هر قطب سیاسی- ایدولوژی ، یک بنگاه حرفه ای لابی گری و جاسوسی برای کار فرما بوده است . زمانی کار فرمای اصلی برادر بزرگ بود، اینک برای مافیای اصلاح طلبان حکومتی کار میکند و فردا ممکن است برای دیگری. خطر این حزب تنها خط اسلامی-تودهای ان است که هنوز رایج است وگر نه این حزب فرتوت تر و ناچیز تر از آنست که فعالیتی در صحنه سیاسی ایران داشته باشد.

Mehrban

Mehrban

باور نمیکنم که حزب توده از لحاظ اصولی زن ستیز بوده است.

Souri

Souri

Dear Mehrban:
You are a smart woman.

Roozbeh_Gilani

Roozbeh_Gilani "Personal business must yield to collective interest."

Quite the contrary, Tudeh Party was indseed the first political party in Iran which brought women to the forefront of political activity, The late Maryam firooz the prime example of that. As someone who is indeed opposed to Tudeh Party's appeasement with islamist regime (for which it;s leadership and members paid the highest price...) I consider this kind of attack on Tudeh party nothing but an attack on socialist movement in Iran which in my honest opinion is the only movement within our country which is not only capable but also has the legitimacy to rescue our country out of the clutches of islamist Fascism.

MRX2412

MRX2412 Fighting islamo/communists and liberal bowl one day at the time!

you are kidding or what? what socialist movement and who are the leaders of this movement? and who ever they are, i feel sorry for them because people are so lazy in Iran that capitalism barely works there much less socialism....

Fred

Fred

بر اساس اسناد منتشرۀ شوروی، ذره ای شک و تردید در اینکه حزب خائن توده پایبند اصول نبوده و تنها مأمور بوده و نوکر وجود ندارد.
هدف این چند سطر بازگویی آن حقیقت تاریخی نبوده که هرچه تتمه آن حزب خائن هم زور بزنند نمیتوانند حقیقت را تغییر دهند.
بسیار اعضاء شرافتمند آن حزب پس از آگاهی از حقیقت فوراً از آن جدا شدند و بسیاری هم در این باره گفته و نوشته اند، اگر تعدادی نوستالژی وار گرفتار آن حزب هستند بخودشان مربوط است.
غرض از این نوشته تأکید بر خطر پیروزی بدون پایبندی به اصول و اخلاق به هر قیمتی بود که برای نمونه رفتار حزب خائن توده، گیج الله های ملی-مذهبی، هواداران شارلاتان علی شریعتی مثال آورده شد.
اکنون هم همان قماش و طرز فکر در قبای "اصلاح طلب" اصول را قربانی امیالشان کرده اند.

saboohi

saboohi

فرد جان، مشکلی که حزب توده درایران بوجود آورد بسیار بیشتر از اینست که تواینجا گفتی. فرهنگی که حزب توده بعد از سال 32 در ایران ایجاد کرد باعث بسیاری از فجایع تاریخی ما بوده. این حزب با اینجاد مباجث تئوریکی مانند دوران عصر باعث شد که جنبش چریکی ایران تحت تاثیر جنبش فلسطین به بیراهه برود و خمینی بتواند بر تکیه بر آنتی سمیتیسم همه اپوزسیون حتی آنهایینکه می توانستند در برابرش بایستند را مقهور کند. خلاصه اینکه مشکلات حزب توده ورای اینهاست که این جا ذکر شد. در یک کلام اینکه هنوز چپهای ما با آنکه به حزب توده فحش می دهند، اما در عمل مبانی تئوریک آن حزب لعنتی را در عمل با پشتیبانی از بنیادگرایی اسلامی در برابر بقول خودشان امپریالیسم، به اجرا در می آورند.

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

جناب صبوحی، چه ارتباطی بین حزب توده و جنبش چریکی است؟ مگر جنبش چریکی در آمریکای جنوبی با برادر بزرگ حب توده دشمنی میکرد...؟ در خلاء ٣٢ تا ٤٩ حزب توده چه میکرد...؟چند جریان چپ امروز از خط "تودیی-اسلامی" دفاع میکنند؟
حقیقت این است که حزب توده ، اگر چه خود را چپ مینامید، ولی در اساس نماینده منافع مسکو در ایران بود. اگر حزب توده وجود نمیداشت، مسلمان قدرت های بزرگ طور دیگری یار گیری میکردند.

tehranEazad666

tehran e azad

حزب توده، كومو نيست ،مجاهدين واسلاميون باعث بدبختى ايران شدن

Roger_Rabbit

Roger_Rabbit Framed

سوال از سوال:به شرطیکه منو محکوم به تقلید از وحوش نکنید (که به زعم شما سوال را با سوال جواب میدن) اول ثابت کنید تو تموم ایرون به اندازه پنج تا انگشت یه دست "مرد" پیدا می‌شه تا بعدش ببینیم زن ستیز هستن یا نه.

Fred

Fred

بجای "مرد پیدا میشه" که خودش یکی از پایه های تبعیض است، واژه شهروند با وجدان اجتماعی را ترجیح میدهم.
بله؛ بسیار مردان و زنان شهروند ایرانی با وجدان اجتماعی در ایران هستند و تلاش هم میکنند.