Advertise here

یهود ستیزی در ایران

Balatarin

 

 

گزارش تحقیقی از حسن داعی

روز جهانی یادبود هولوکاست

 

از آنجا که "یهود ستیزی و جنگ صلیبی با اسرائیل" یکی از پایه های واپسگرائی اسلامی حاکم بر کشورمان، زیربنای سیاست خارجی و از شگردهای رژیم یرای یارگیری در ایران و در منطقه میباشد، ما ایرانیان بایستی دیدگاه و اندیشه خود را از رسوبات یهود ستیزانه پاک و مبرا کنیم تا یکی از باتلاق های رشد واپسگرائی در کشورمان برای همیشه خشک شود

 

-------------------------------------------------------------------

 

مقدمه

رژیم ایران طی سی سال گذشته، به بهانه حمایت از مردم فلسطین و راه اندازی یک جنگ صلیبی با اسرائیل، هم منافع ملی ما ایرانیان را زیر پا گذاشته، هم به درد و رنج فلسطینیان افزوده است و هم با اشغال نظامی-سیاسی لبنان توسط حزب الله و حمایت رژیم جنایتکار بشار اسد، بنیادگرائی واپسگرایانه خود در مناطقه را گسترش داده و بدین ترتیب، عمر حکومت ضد ایرانی اش را تداوم بخشیده است. بی جهت نیست که محسن رضائی فرمانده سابق سپاه پاسداران در مصاحبه خود گفت: «از بعد سیاسی، نبود ایران در معادلات و مبارزات ملت فلسطین، ضربه ای جبران ناپذیر به سیاست خارجی ایران و منافع ملی ماست».

 

موفقیت رژیم ایران در برافراشتن پرچم مبارزه با صهیونیسم و تلاش برای نابودی اسرائیل به میزان زیادی مرهون رسوبات ارتجاعی در جوامع اسلامی و در کشور خودمان ایران دانست. رسوباتی که در قلب و مرکز خود روی "یهود ستیزی" بیمارگونه قرار گرفته اند.

 

 

طبیعتا به همان اندازه که کارزار "مبارزه با رژیم صهینونیستی" برای حیات جمهوری اسلامی ضروری است، به همان میزان نیز بر سرنوشت ما ایرانیان بطور مستقیم تآثیر گذاشته و نسل های کنونی و آینده کشور تاوان آن را پرداخت می کنند. از آنجا که " یهود ستیزی و جنگ صلیبی با اسرائیل" یکی از پایه های واپسگرائی اسلامی حاکم بر کشورمان، زیربنای سیاست خارجی و از شگردهای رژیم یرای یارگیری در ایران و در منطقه میباشد، ما ایرانیان بایستی ددیدگاه و اندیشه خود را از رسوبات یهود ستیزانه پاک و مبرا سازیم تا یکی از باتلاق های رشد واپسگرائی در کشورمان را برای همیشه خشک کنیم.

 

 

هدف از نوشته حاضر بهیچوجه دفاع یا توجیه رفتار اسرائیل با مردم فلسطین نیست بلکه گام کوچکی در جهت شناخت یهود ستیزی در کشورمان و مبارزه با این پدیده واپسگرایانه میباشد.

 

برای مطالعه گزارش کامل در فرمات پی دف اف روی متن آبی یا لینک زیر کلیک کنید

http://iraniansforum.com/Document/AntiSemitismIran.pdf

Balatarin

Comments 22 Pending 0

Sort comments:
sayyad.shaer

Sayyad Sha'er visit: www.sayyadshaer.com

Iran is one of the few Middle Eastern countries outside of Israel with a large and lively Jewish community that has lots of history. Enough of this Iranian antisemitism rubbish. Go back to Israel, Dyaoleslam.

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

dohelzen

dohelzen منم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان دهل خویش چو پرچم به سر نیزه ببستم

عقیده آقای ویلیام شکسپیر نابغة ادبیات انگلستان و غرب را راجب این مضوع ببینید

آقای ویلیام شکسپیر نابغة ادبیات انگلستان و غرب با این کار شئلاک یک نوع مدل که نماینده بعضی از عنصرها یهودهست به جهان ارائة نموده

به این لنک مراجعه کنید

http://iranian.com/posts/view/post/4565


Mehrban

Mehrban

For Dohetzen who just doesn't get it. Shakespeare is way too complex for you my friend. You. undoubtedly, have not read or seen the play. Please do not pretend that your most plebeian interpretation of his work is "Shakespear's opinion".

Below is the link to Orson Wells reciting the passage of "Shylock's defense" which is a pivoting point of the play, Merchant of Venice.MOOSIRvaPIAZ

MOOSIRvaPIAZ

I threw up in my mouth a little.

You know a columnist is funded by the Israelis when he brings up the issue of antisemitism at every chance he gets.

On a normal day I wouldnt have a problem pointing out anti-semitism when I see it. But on this day, when propagandist such as MEK cult operative Hasan Daei, self styled Israeli activist Fred, etc who keep pushing the neocon line on Iran I simply cant swallow it.

Keep sucking up to your paymasters. See where it gets you!

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Demo

Demo

With all the due respect, Masoud5, firstly only GOD knows who is worthy and who is unworthy and secondly regardless of the children of Israel' historical backgrounds and their infamous mentalities they had been marked by the same GOD to be preferred above all other nations in the world and all his prophets after Ibrahim were chosen from the same nation whether somebody likes or not:

"O children of israel! call to mind my favor which I bestowed on you and that I made you excel the nations." Quran 2:47

"We did aforetime grant to the children of Israel the book, the power of command, and prophet-hood; We gave them, for sustenance, things good and pure; and we favoured them above all the nations." Quran 45:16

Shirzadegan

Siavash

Please allow me to highlight characteristic of whose who are on payroll by stinky ruling mullahs in Iran.
!. They express hate and hostility toward western world and western civilalization.
2. They express hate and hostility toward state of Israel
3. They substitute America with China as far as ripping off our natural resources, as we all know China is backing criminal mullahs, NOT america.
4. They try to bash Iran's history and substitute Iran's great culture or Iran's rich history with barbaric culture of bare feet arab desert.
Anyone who fit the above profile is speaking out of mullah's mouth. Either they are idiot or they are on payroll.

faraway

faraway

Mr. Dai: Great topic. Please save the regime's dutiful servant, Masooti5's comments before he deletes them...You can't get more anti-Semitic than this person if you tried.

Demo

Demo

Please read my reply to Masoud5 below. Thanks.

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Demo

Demo

در حقيقت مومنانی كه ايمان آورده و كسانى كه يهودى شده ‏اند و ترسايان و صابئان هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و كار شايسته كرد پس اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند داشت و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد. قرآن مجید - سوره ٢ - آیه ٦٢

آن جماعت را روزگار سپرى شد براى ايشان است آنچه به دست آورده‏ اند و براى شماست آنچه به دست آورده‏ ايد و از آنچه آنان می‏كرده اند شما بازخواست نخواهيد شد. قرآن مجید - سوره ٢ - آیه ١٤١

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Demo

Demo

Perhaps you are going too far bringing GOD and his prophet Moses into the discussion over the antisemitism nonsense here.

Where does it say in Quran that Moses cursed them all the times? Yes, GOD cursed them (Quran 5:13) for breaking their covenant with him, setting an example for all people of the faith. As such cursing has never been exclusive of the Jews as Christians/Moslems/etc. have also not ever been exempted from such adversity and none will ever be.