Advertise here

انتخابات خوک ها

Balatarin

 به بهانه هشتاد و سومین سالروز درگذشت جورج اورول

 

 

همیشه خوکها تصمیم می گرفتند، سایر حیوانات هرگز نمی توانستند تصمیمی اتخاذ کنند ولی رای دادن را یاد گرفته بودند.

 

سکوئیلر مامور شد که توضیحات لازم را به سایرین بدهد. به صدای رسا گفت: "امیدوارم رفقا تصور نکرده باشند که ما خوک ها این عمل را از روی خودپسندی و یا به عنوان امتیاز می کنیم. بسیاری از ما خوک ها از شیر و سیب خوشمان نمی آید. و من به شخصه از آنها بدم می آید. تنها هدف از خوردن آنها حفظ سلامتی است. شیر و سیب( از طریق علمی به ثبوت رسیده رفقا) شامل موادی است که برای حفظ سلامتی خوک کاملاً ضروری است. ما خوکها کارمان فکری است. تمام کار تشکیلاتی مزرعه بسته به ماست. ما شب و روز مواظب بهبود وضع همه هستیم. صرفاً به خاطر شماست که ما شیر را می نوشیم و سیب را می خوریم. هیچ می دانید اگر ما به وظایفمان عمل نکنیم چه خواهد شد؟ جونز برمی گردد! بله، جونز برمی گردد!" و در حالیکه جست و خیز می کرد و دمش را می جنباند با لحنی تقریباً ملتمسانه فریاد کشید: "رفقا به طور حتم کسی بین شما نیست که طالب مراجعت جونز باشد!" 
...

بنجامین الاغ پیر، بعد از انقلاب کوچکترین تغییری نکرده بود. کارش را با همان سرسختی و کندی دوران جونز انجام می داد، نه از زیر بار کار شانه خالی می کرد و نه کاری داوطلبانه انجام می داد. هیچگاه درباره انقلاب و نتایج آن اظهار نظر نمی کرد و وقتی از او می پرسیدند: مگر خوشحال تر از زمان جونز نیست، فقط می گفت: «خرها عمر دراز دارند. هیچکدام شما تا حالا خر مرده ندیده اید» و دیگران ناچار خود را به همین جواب معماآمیز قانع می ساختند.

 

مزرعه حیوانات ~ جورج اورول
 
 

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
faraway

faraway

Excellent homage to Orwell. Thanks for posting.