Advertise here

کلینتون: در مورد دارو، غذا و نیازهای ضروری تحریمی وجود ندارد

Balatarin

هیلاری کلینتون در آخرین برنامه پرسش و پاسخ درسمت وزیرامورخارجه ایالات متحده به یکی از پرسش های کاربران فیسبوک USAdarFarsi درمورد تحریم ها پاسخ داد.

Balatarin
Sort comments: