Advertise here

Comments 38 Pending 0

Sort comments:
Nazaninkarvar

Nazanin karvar

وقتی هی فشار بدی که بره تو طبیعیه که بالاخره از طرف دیگه با شدت میرنه بیرون و میشن دخترانی از نسل جک و جواد

faramarz

Faramarz

Masoud 5,
I am disgusted by your comments and your presence on my blog. Please write your own blog and do your own arguments somewhere else. Am I clear? Thank you.

faraway

faraway


اما میخواهم برایت بنویسم
... شنیده ام، تن می فروشی، برای لقمه نان!
… چه گناه کبیره ای…!
میدانم که میدانی همه ترا پلید می دانند،
من هم مانند همه ام
راستی روسپی!
از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو،
زنی زنانگی اش را بفروشد که نان در بیارد رگ غیرت اربابان بیرون می زند !!
اما اگر همان زن کلیه اش را بفروشد تا نانی بخرد
و یا شوهر زندانی اش آزادشود این «ایثار» است !
مگر هردواز یک تن نیست؟
مگر هر دو جسم فروشی نیست؟
تن در برابر نان ننگ است…
بفروش ! تنت را حراج کن…
من در دیارم کسانی را دیدم
که دین خدا را چوب میزنند به قیمت دنیایشان
شرفت را شکر که اگر میفروشی از تن می فروشی
نه از دین .
شنیده ام روزه میگیری،
غسل میکنی،
نماز میخوانی،
چهارشنبه ها نذر حرم امامزاده صالح داری،
رمضان بعد از افطار کار می کنی،
محرم تعطیلی.
من از آن میترسم که روزی با ظاهری عالمانه،
جمعه بازار دین خدا را براه کنم، زهد را بساط کنم،
غسل هم نکنم،
چهارشنبه هم به حرم امامزاده صالح نروم،
پیش از افطار و پس از افطار مشغول باشم،
محرم هم تعطیل نکنم!
فاحشه !!
دعایم کن

by anonymous

dohelzen

dohelzen منم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان دهل خویش چو پرچم به سر نیزه ببستمزیبای به هرشکل یکی از دلیل تمدن جامعه است .
ریش وپشم و کم بود دبد محبت یکی از دلیل خشونت جانعه است
خدا اینها را بیشتر و قویتر کند

faramarz

Faramarz

My problem with these lovely ladies and the reason that I chose to post their pictures is not the way they dress. If you go to any club in the west or any Persian parties where women in 20-30 age group are around you see the same sexy dresses. My problem is with the cheap plastic surgery, botox, drug use and the general hopelessness that one sees in these pictures.

Look at all the women in these 20 pictures and try to find one, just one who is genuinely happy and smiling!

There is no contradiction in being both sexy and happy.

So you see where the problem is!

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

I agree with you Faramarz on this subject, you are sensitive to notice it. There is real injustice going on to these women beyond the poverty issues, genuine unease in their lives. Not meeting their needs I mean.

dohelzen

dohelzen منم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان دهل خویش چو پرچم به سر نیزه ببستم

Hmmm , You are reading too much into the pictures.

When it comes to showing off, here where I live the girls are worst than what you see in these pictures.

It is the next generation ...

Fred

Fred

ابعاد تراژدی و فاجعه به حدی است که در وهم نمیگنجد.
از ده مورد نگرانی اصلی من در مورد ایران هیچی به اموال ملا خور شده مربوط نمیشود و همه و همه راجع به بازیابی سلامت روحی مردم پس از بازنشسته کردن وحوش "اصلاح طلب" و غیره و سی و پنج سال توحش بی امان وحوش است.

G.Rahmanian

G. Rahmanian

Faramarz Jaan,

Well-put. As if IR's Vice Police and cyber mercenaries weren't enough.

tehranEazad666

tehran e azad

Good for them !!! Get used to it it's 2013 , and anyone can look what ever they want , it's called freedom . But some backward people won't understand !

faramarz

Faramarz

مواظب باش وگرنه "دکتر آزرده آزار" میاد وعذابت میده!

IRANLOVESISRAEL

IRANLOVESISRAEL Shlomo would love to entertain you and your significant other at his Kabab-Hammoom parlor in your next trip to Tel Aviv.

I wonder how many of these girls in the photos post here in IDC!?

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

فروغ فرخزاد
---------------
عروسک کوکی
-------------------------

بیش از اینها ، آه ، آری

بیش از اینها میتوان خاموش ماندمیتوان ساعات طولانی

با نگاهی چون نگاه مردگان ، ثابت

خیره شد در دود یک سیگار

خیره شد در شکل یک فنجان

در گلی بیرنگ ، بر قالی

در خطی موهوم ، بر دیوار

میتوان با پنجه های خشک

پرده را یکسو کشید و دید

در میان کوچه باران تند میبارد

کودکی با بادبادکهای رنگینش

ایستاده زیر یک طاقی

گاری فرسوده ای میدان خالی را

با شتابی پرهیاهو ترک میگویدمیتوان بر جای باقی ماند

در کنار پرده ، اما کور ، اما کرمیتوان فریاد زد

با صدائی سخت کاذب ، سخت بیگانه

" دوست میدارم "

میتوان در بازوان چیرهء یک مرد

ماده ای زیبا و سالم بودبا تنی چون سفرهء چرمین

با دو پستان درشت سخت

میتوان در بستر یک مست ، یک دیوانه ، یک ولگرد

عصمت یک عشق را آلود

میتوان با زیرکی تحقیر کرد

هر معمای شگفتی را

میتوان تنها به حل جدولی پرداخت

میتوان تنها به کشف پاسخی بیهوده دل خوش ساخت

پاسخی بیهوده ، آری پنج یا شش حرفمیتوان یک عمر زانو زد

با سری افکنده ، در پای ضریحی سرد

میتوان در گور مجهولی خدا را دید

میتوان با سکه ای ناچیز ایمان یافت

میتوان در حجره های مسجدی پوسید

چون زیارتنامه خوانی پیر

میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب

حاصلی پیوسته یکسان داشت

میتوان چشم ترا در پیلهء قهرش

دکمهء بیرنگ کفش کهنه ای پنداشت

میتوان چون آب در گودال خود خشکید

میتوان زیبائی یک لحظه را با شرم

مثل یک عکس سیاه مضحک فوری

در ته صندوق مخفی کرد

میتوان در قاب خالی ماندهء یک روز

نقش یک محکوم ، یا مغلوب ، یا مصلوب را آویخت

میتوان باصورتک ها رخنهء دیوار را پوشاند

میتوان با نقشهای پوچ تر آمیختمیتوان همچون عروسک های کوکی بود

با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید

میتوان در جعبه ای ماهوت

با تنی انباشته از کاه

سالها در لابلای تور و پولک خفت

میتوان با هر فشار هرزهء دستی

بی سبب فریاد کرد و گفت

" آه ، من بسیار خوشبختم "

Shirzadegan

Siavash

How can I meet one of these babes?
Love to go out with them.
Mr. Amin knows my email. Don't hesitate to contact.