Advertise here

Comments 26 Pending 0

Sort comments:
Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

فروغ فرخزاد
---------------
عروسک کوکی
-------------------------

بیش از اینها ، آه ، آری

بیش از اینها میتوان خاموش ماندمیتوان ساعات طولانی

با نگاهی چون نگاه مردگان ، ثابت

خیره شد در دود یک سیگار

خیره شد در شکل یک فنجان

در گلی بیرنگ ، بر قالی

در خطی موهوم ، بر دیوار

میتوان با پنجه های خشک

پرده را یکسو کشید و دید

در میان کوچه باران تند میبارد

کودکی با بادبادکهای رنگینش

ایستاده زیر یک طاقی

گاری فرسوده ای میدان خالی را

با شتابی پرهیاهو ترک میگویدمیتوان بر جای باقی ماند

در کنار پرده ، اما کور ، اما کرمیتوان فریاد زد

با صدائی سخت کاذب ، سخت بیگانه

" دوست میدارم "

میتوان در بازوان چیرهء یک مرد

ماده ای زیبا و سالم بودبا تنی چون سفرهء چرمین

با دو پستان درشت سخت

میتوان در بستر یک مست ، یک دیوانه ، یک ولگرد

عصمت یک عشق را آلود

میتوان با زیرکی تحقیر کرد

هر معمای شگفتی را

میتوان تنها به حل جدولی پرداخت

میتوان تنها به کشف پاسخی بیهوده دل خوش ساخت

پاسخی بیهوده ، آری پنج یا شش حرفمیتوان یک عمر زانو زد

با سری افکنده ، در پای ضریحی سرد

میتوان در گور مجهولی خدا را دید

میتوان با سکه ای ناچیز ایمان یافت

میتوان در حجره های مسجدی پوسید

چون زیارتنامه خوانی پیر

میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب

حاصلی پیوسته یکسان داشت

میتوان چشم ترا در پیلهء قهرش

دکمهء بیرنگ کفش کهنه ای پنداشت

میتوان چون آب در گودال خود خشکید

میتوان زیبائی یک لحظه را با شرم

مثل یک عکس سیاه مضحک فوری

در ته صندوق مخفی کرد

میتوان در قاب خالی ماندهء یک روز

نقش یک محکوم ، یا مغلوب ، یا مصلوب را آویخت

میتوان باصورتک ها رخنهء دیوار را پوشاند

میتوان با نقشهای پوچ تر آمیختمیتوان همچون عروسک های کوکی بود

با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید

میتوان در جعبه ای ماهوت

با تنی انباشته از کاه

سالها در لابلای تور و پولک خفت

میتوان با هر فشار هرزهء دستی

بی سبب فریاد کرد و گفت

" آه ، من بسیار خوشبختم "

RedWine

شمیرانزاده Researches (reporter & tv journalist) and presents information (Social,Art) in certain types of mass media and also working in diffrent european tv channels

ما از طرفِ شمیران زادگان، شمیران نِشینان، اَعضای اسبقِ تیم فوتبال جوانان شمیران، هوادارانِ تیم فوتبال رئال مادرید در شمیران، شمیران زادگان مقیمِ پاریس، مادرید و میلانْ از جنابِ آقای فرامرز خان به خاطر روشن نمودنِ روز ۵ فوریه سنهٔ ۲۰۱۳ میلادی تشکّر می‌کنیم.

باشد تا در روزی بسیار نزدیک به همراهِ این دخترکانِ معصوم و پاک به دشت و کوه و صحرا‌ها رفته و خود را درانجا ‌گُم کرده و پارتی مفصل بِگرفته و حال و حولِ فراوان کرده و صلاةِ شُکر را درانجا به امامتِ شما به جای آوریم.

و اینکه له طول عمر کطول المطر سواء له الدرهم، و که المدر دهد مرد را کام دل کردگار همه عمر آسوده و کامکار دل آرا همه کار و کردار او ملک در سما مادح کار او طول الله عمره و دمره حاسده، هلک اعدانه، اعطه ماله، اصلح احواله و اسعد اولاده مدام السماء.

والسلام ..

شرابِ قرمز .

7495

عموجان

I, I, I, am speechless
These pictures making me want to become Muslim again.
Tobe kardam

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

faraway

faraway


اما میخواهم برایت بنویسم
... شنیده ام، تن می فروشی، برای لقمه نان!
… چه گناه کبیره ای…!
میدانم که میدانی همه ترا پلید می دانند،
من هم مانند همه ام
راستی روسپی!
از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو،
زنی زنانگی اش را بفروشد که نان در بیارد رگ غیرت اربابان بیرون می زند !!
اما اگر همان زن کلیه اش را بفروشد تا نانی بخرد
و یا شوهر زندانی اش آزادشود این «ایثار» است !
مگر هردواز یک تن نیست؟
مگر هر دو جسم فروشی نیست؟
تن در برابر نان ننگ است…
بفروش ! تنت را حراج کن…
من در دیارم کسانی را دیدم
که دین خدا را چوب میزنند به قیمت دنیایشان
شرفت را شکر که اگر میفروشی از تن می فروشی
نه از دین .
شنیده ام روزه میگیری،
غسل میکنی،
نماز میخوانی،
چهارشنبه ها نذر حرم امامزاده صالح داری،
رمضان بعد از افطار کار می کنی،
محرم تعطیلی.
من از آن میترسم که روزی با ظاهری عالمانه،
جمعه بازار دین خدا را براه کنم، زهد را بساط کنم،
غسل هم نکنم،
چهارشنبه هم به حرم امامزاده صالح نروم،
پیش از افطار و پس از افطار مشغول باشم،
محرم هم تعطیل نکنم!
فاحشه !!
دعایم کن

by anonymous

Nazaninkarvar

Nazanin karvar

وقتی هی فشار بدی که بره تو طبیعیه که بالاخره از طرف دیگه با شدت میرنه بیرون و میشن دخترانی از نسل جک و جواد

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

Such a pity none of these women exercise, because they are the mothers of the future generation and the ones instilling values for their children. If only we had a single one that knew how to take care of themselves it would give us all a true reason for hope.

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

Some of these are drags!

trawetsdor

trawetsdor

آخوندی مست کرده بود سر منبر زر میزد که سنگم با خدا حرف میزنه. عرفونیون فرمودند حضرت آقا از لنز عرفان سخن میگه. کی این وسط گیج بودْ بماند. حالا شاید این بندگون خدا هم دارند با ناجمهوری اسلامی از این زاویه مبارزه میکنند. دِرَگ- خودش میدونه داره ادا در میاره. اینا خبر ندارن خودشونو شکل پورن استرها در آورنده اند

faramarz

Faramarz

If so, then it shows that there is diversity under the Islamic Republic rule! No need to reform.

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

Well maybe the diversity doesn't need reform but other areas are badly in need of reform!

IRANLOVESISRAEL

IRANLOVESISRAEL

I wonder how many of these girls in the photos post here in IDC!?