Advertise here

خودفروشی انتقامی زنان ایران

Balatarin

 

" برخی از زنان خیابانی به دنبال انتقام از جامعه هستند و چون سرخوردگی دارند می‌خواهند به نوعی سرخوردگی خود را جبران کنند از این رو خودفروشی می‌کنند.

بسیاری از زنان خیابانی شهر تهران، افراد مهاجر هستند که به دلیل ویژگی‌های خاص تهران، آن را انتخاب کرده‌اند.

‌متاسفانه باندهای مافیای دلالان جنسی شاخه‌ای از جنگ نرم هستند که در شهرهای بزرگ به ویژه تهران فعالیت می‌کنند."

توجیهات ابلهانۀ حاجیمجید ابهری، دارنده "دکترای علوم رفتاری" که ترهات بالا ازوست به کنار، افزایش افسار گسیخته معضلات اجتماعی مانند اعتیاد و در صدر آن، روسپیگری مردان و زنان یکی از دست آوردهای ٣۵ سال حاکمیت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است.

تنها راه رهایی از نکبت فراگیر و روز افزون، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت  حاکمیت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک

Balatarin

Comments 14 Pending 0

Sort comments:
Fred

Fred

To calm their frayed nerves, MOIS employees should sip, and not chugalug, their Zereshk juice.

saboohi

saboohi

Fred, I see two or three of them here on Iranian.com all the time, posting comments and lending a hand to NIAC members. They think they're challenging opposition. Who can deny misery (prostitution, poverty, drug addiction, human trafficking ...) in Iran but direct regime supporters?

Fred

Fred

Saboohi,
The goal is the emancipation of Iran and Iranians from 35 years of ruinous Islamist Rapist rule.
The closer the goal post gets, the more desperate the MOIS and other organs of the Islamist Rapists including their lobbies and hired guns like that lifetime president get.
The bottom line is, one must keep her/his eyes on the prize. Their attacks only affirm the angle of attack against the Islamist Rapists is the right one.

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

دروغ گوی ناشی و آماتور هر کی تو رانشناسه، من تو را خوب میشناسم. تمامی شماها مدافعان کثافت رژیم کثافت تر "جمهوری پاکشان اسلامی" در اینجا در حقیقت امر یکی، دو نفر بیشتر نیستید. همه نیز میدانند که کی هستید و چه میگوید. هنوز فحاشی ها تو به خانواده ام را نیز از یاد نبرده ام، فقط از یاد مبر که کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. حالا اون مقعد خر را باز کن و هی مگس جمع کن.
برای هزارمین بار دو پرسش ساده که تا ابد دهر هیچ پاسخی برای آنان نخواهی داشت:
١) آیا این حقیقت تاریخی که شهر دلمرده و مرگبار قم، مرکز الهیات فرقه ی منحط شیعه، در ان واحد بزرگترین مرکز جاکشی و فاحشگی در کشور است، صحیح است یا نه؟
٢) چرا تمامی "توضیح المسایل" روحانیون شیعه در مورد حامله کردن خاله و عمه، و همخوابگی با حیوانات است؟ این چه چیزی در مورد اخلاق و ارزش های این فرقه منحط به ما میگوید؟
کوه به کوه نمیرسه، من به تو میرسم.

ahang1001

ahang1001    

معمولا دلیل اصلی خود فروشی ، فقر است.
برای من روشن نیست که چگونه با خود فروشی ، میتوان از جامعه انتقام گرفت....بخصوص جامعه ای که در آن خود فروشی بصورت ازدواج موقت، آزاد است.
توجه داشته باشیم که هیچ زنی از خود فروشی لذت نمیبرد.

Fred

Fred

وحوش حاکم بانوان ایرانزمین را قانوناً نیمه بشر حساب میکنند.
زن برای این وحوش احساس ندارد و برای همین هم تصاحب جنسی دختر بچه توسط نره خر های پیر امری عادی است، چه برسد به صیفه ساعتی.
این وحوش نمیخواهند قبول کنند که فقری که به ایرانیان تحمیل کرده اند دلیل بسیاری از معضلات است.
تنها راه رهایی بازنشسته کردن همه وحوش "اصلاح طلب" و غیره است.

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

Hezy boy (as in Hezbullah scums) are you dying the historical fact that Qum, the epicenter of Shiite "theology" has also been the center of religiously sanctioned pimping and prostitution in Iran?
Or are you denying drastic rise of prostitution in your beloved Islamic Republic of Pimps?
You never explained why Shiite clergy books of "moral guidance" is all about fornicating with your Shiite aunties, or having sex with animals?
Why did you chicken our from answering the questions I asked you in that other blog?
Any particular reason why all of a sudden you STFU?

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Demo

Demo

چند تا نقطه سریع .....همراه با چندتا نکته صریح
شاید توجیهات ابلهانه حاجیه آزاده آزاد دارنده "دکترای عُلوم چَغور پَغور" ،و مفتخر به ترشهات عریان خود، در این سایت بتواند دلیل ضمیمه نمودن عکس بالا را توضیح دهد اگر عقل خواننده دلیلش را قد نداد
معضلات اجتماعی ذکر شده و بخصوص روسپیگری مردان و زنان دست آورد نظام نیست که قبل از ظهور نظام هم وجود داشته و بخصوص در آمریکا پدر در آور بوده و هست و هر روز در افزایش است. روسپیگری مردان و زنان ایرانی هم لزومی ندارد که در خیابان باشد که درسریال هالیوودی و بسیار آموزشی!؟! «شاهان سانست» هر روز در نمایش است در جلوی چشمان پاک و بیگناه!؟! بینندگان ایرانی و غیر ایرانی آن
نکبت فرا گیر و روز افزون از فساد فردی و جهل حاکم اجتماعی است و نظام چه شاهی باشد و چه ولایی تا زمانی که «به غیر فروش» باشد، خود معظم له ای بَلای با سر باشد، و تلاشی بی امان برای خودسازی و «اصلاح فرد» در آن صورت نگیرد حاکمیت آن غیر از نکبت و فساد چیزی دگر به ارمغان نخواهد آورد و رهایی غیر رهایی. تسلیت

7495

عموجان

What’s new?
Concept of revenge is backbone of Islamic philosophy

Demo

Demo

Prove It, Amoo John! Prove it!

7495

عموجان

Please let me elaborate (I wish I had 34years)

1-Starting with Concept of Ashoora, which is repeated every year to remember the act of killing.
2-Hanging wrong doers in public
3-Cutting somebody’s hand for theft in public
4-Killing of those who served under Shah regime just because they worked for him.
5-Killing of those who don’t want to be Muslim any more.
6-Syria, where it started as up rising turn in to Muslims killing Muslim for revenge.
7-Pakistan, killing of nurses by Taliban because of few worked with American.
I can go on and on but last but not least Mohammad is only prophet that spared his massage with sword not words
And best of all Saudi Arabia the holiest of all the places have picture of Sword on their flag.
And before I go one more point the most popular slogan Muslim use “I will die and I will kill for Islam” regardless of if it help their future or not.

Demo

Demo

Thanks much for your reply. Briefly & with concentration on your original statement:

1. The term 'Islamic philosophy' is as meaningless as the Mollas' invented term of 'Islamic republic.' In fact any other forms/derivatives of Islam except the word Muslim doesn't exist in Quran. GOD certainly didn't need all these 'Legalists Humans' help him with all these invented legal amendments to his book. Or did he?

2. The backbone of Islam is the opening of one's heart to the 'Iman' in Farsi or 'Faith' in English by the creator of all hearts himself and certainly is not the revenge as you had stated.

3. All your reasoning are well noticed. Whatever happened in Ashoora & during the past 1500 years including of the past 34 years, however, have been witnessed by the same GOD and he undoubtedly is the ultimate Judge to take care of all the wrongdoers attributing their crimes to Islam.

4. Wish there was more time to write here. But the bottom line is that the so-called religious people have always been and will be the number one reason causing others run away from religion.

"And they have been commanded no more than this: to worship GOD, offering him sincere devotion, being true (in faith); to establish regular prayers; and to practice regular charity; and that is the religion right and straight." Quran 98:5This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards