Advertise here

سیستمی که مرتضوی را به خاطر قتل زهرا کاظمی و پرونده کهریزک بازداشت نکند از خود مرتضوی فاسد تر است

همیشه وقتی یک جای مملکت خراب می شد سعید مرتضوی شبانه به روزنامه ها زنگ می زد و می گفت حق ندارند در آن مورد خبری منتشر کنند. در ماجرای قتل زهرا کاظمی سعید مرتضوی شبانه به مدیران مسول روزنامه ها زنگ زد و تهدید کرد خبری نباید منتشر کنند. Continue reading »

Balatarin
Sort comments: