Advertise here

Comments 5 Pending 0

Sort comments:
trawetsdor

trawetsdor

خامنه ای که جای خود دارد اگر خدا را هم بیاورید مؤمنین چیزی را باور میکنند که بتوانند با آن خودشان را گول بزنند. اگرخودش به اشتباهاتش اقرار کند امت زار میزند که آقا چقدر تواضع دارد. لابد مؤمنین کر تشریف دارند وقتی هنوزبعد از سه دهه برقراری حکومت اسلامی، خامنه ای هر گندی را که این طایفه به بار می آورد به آمریکا و انگلیس و اسراییل نسبت میدهد؟ زمانی شیعه مظلوم بود. حالا که حکومت اسلامی به رهبری امام به پا کرده‌اند چرا مرتب افتضاح بالا می آورند؟ فرقش با حکومت پهلوی که به قول آخوند خاین و ضد اسلام بود چیست؟ فکر نکیند آن‌هایی که ناخن لاک میزنند از قافله جهالت جا مانده اند. انقدر خاک بر سریم که به محض اتمام جنگ ایران و عراق با موهای های-لایت کرده پریدیم توی اتوبوس رفتیم پا بوس حسین بن علی. استخوانهای نقش قبر شده ابوی را چپاندیم توی چمدان بردیم پای تربت چال کردیم که جبران کم کاری های هشت سال جنگ بشود. حالا هم به برکت حقوق بازنشستگی در فرنگستان به دلار اجاره میدهیم، سید حسین نصر میخوانیم، سی-دی توپک چوپرا گوش میکنیم، و در خانقاه حکمتیه درکمال تواضع روی زمین به کشف و شهود آقا با پی-اچ-دی از دانشگاه بوستون گوش میسپاریم

آدمی که دنبال حقیقت باشد نیازی به افشاگری های احمدی نژاد ندارد تا بفهمد اسلام عزیز گند ش را در آورده است. اگر ما دنبال رستگاری بودیم در این کشور بچه سیزده ساله روی مین نیمرفت، نوجوان شانزده ساله به نظر مخالف و موافق سیاسی نمی آمد که اعدام شود، و در سی وپنج سالگیِ انقلابْ دادگاه تعجیلی جوان بیست ساله را به جرم باجگیری اعدام نمیکرد.

تحصیل در فرنگستان کسی را خاین نمیکند. برای وطن پرست شدن لازم نیست همیشه در زادگاهت بمانی. ساکنان غرب اروپا در عین شهرت به سیاحتْ کشورشان را روی چشم نگه میدارند. آمریکاییان آنقدر به خودشان اطمینان دارند که در کشوری که هنوزمبارزه با نژادپرستی لازم است یک پسر بچه رنگین پوست که پدرش هم غیرآمریکایی بود توانست رئیس جمهور مملکت شود. ما هنوز یهودی را که اجدادش صد سال پیش مسلمان شده‌اند «جدید» میخوانیم

ادیان تاریک اندیش اند و سدّی در مقابل معرفت وخرد. در قرن بیست و یکم کسی پیرو دین می‌ماند که هنوز بخشهایی از مغزش با آگاهی سرستیز دارد. آموزش‌های دینی پیروان را وامیدارد برج عاجی بسازند روی شالوده ای از دروغ که بقایش تنها با اضافه کردن دروغ‌های بیشتر امکان‌پذیر است. شیعه پیشتازپنهان کاری در بین فرق اسلامی است. وقتی صرفش کرده قرآن را دست خورده خوانده است. تا صد و پنجاه سال پیش محدّثین شیعه مجلد روی مجلد سیاه میکردند تا ثابت کنند نام امامان، که از نظر شیعه جانشین بر حق محمد بوده‌اند، از قرآن حذف شده. ( في اثبات تحريف كتاب رب الرباب به قلم ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌ الاردس‍ت‍ان‍ی‌ محدث معتبر شیعه). درحوزه های علمیه هنوز به کلینی به عنوان یکی از بزرگترین محققین شیعه اقتدا می‌شود و در کتب تعلیمات دینی مدارس به او اشاره میشود. او در اصول کافی صراحتاً اذعان میدارد که آیاتِ مربوطِ به حقانیتِ امامانِ شیعه در جانشینیِ محمدْ از قرآن حذف شده. یعنی انقدر به پیسی افتاده بودند که قرآنِ مورد تأیید امامان شیعه را تقلبی میخواندند تا به خودشان اطمینان دهد این قرآن همان امامان را برحق میدانسته. صد و پنجاه سال است که بهایی میکشیم

شیخ مفید تأکید میکند برخی از امامان شیعه تحت ستم حکمران زمان نبوده‌اند و شهید هم نشده اند. امتی که هنوزبرای ورود به خلا این همه وسواس به خرج میدهد کور است که بقیه کتاب را هم بخواند؟ آیا عموم مردم ایران که حافظ خوانی را درقرن بیستم به شب چره تبدیل کردند هیچ‌وقت هم «قران زبر بخوانی با چارده روایت» را محک زدند؟ یا فقط مثل اجداد پری-لوژیک مان محو قافیه شدند و کله شان را مثل پاندول ساعت تاب دادند. آدم صد و پنجاه سال پیش را می‌شود با یک تکماده قبول کرد حیرتم که امت فعلی دچارپسیکوزاست یا رندتر از آن است که به روی خودش بیاورد. ما که کافریم. این مؤمنین بی غیرت کجا تشریف دارند که اسلام عزیزشان انقدر دروغین شده که دیگر قابل تشخیص نیست. مردمی که جرأت ندارند اعتقاد خود را حتی در خلوت شخصی زیر سؤال ببرند نمیتوانند به خود جرأت دهند که مطالعه کنند. انتخاب عمامه سیاه بی تأثیر نبوده. وقتی مؤمن که متخصص نفرین است آنقدر تحمیق شده که حتی توی دلش نمیتواند خمینی سید اولاد پیغمبر را نفرین کند، چگونه میتوان انتظار عمل از این امت داشت. (نه اینکه نفرین کارساز باشد) صد البته روحانیتی که نبض مؤمنین را همواره در دست داشته است به پنهان کاری ادامه میدهد. حالا میخواهیم با چهار تا «بگم بگم» و «میگم میگم» مردم تکان بخورند. شرم و خجالت این سی و سه سال انقدر زیاد است که برای جلوگیری از خودکشی بهتر است در انکار بمانیم. امامشان که در هفته‌های اول بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دید برادران مسلمان مثل فاتحینٍِ هزارو سیصد سال پیش دنبال غنایم هستند و مملکت داری به این آسونیها نیست دست به میکرفن شد وچیزی گفت در مایه این طور نشود که آن طور شود که یک طوری بشود که مجبور شویم مثل هیتلر برویم خودکشی کنیم. یعنی اگر نمیخواهی بعداً احساس شکست و خجالت کنی همین حالا حقیقت را بِکُش

faraway

faraway

Daste marizad...Bi nazir bood.

Demo

Demo

این منابع خبری باید از خود عوامل رژیم باشند که بدینوسیله سر مردم را گرم اختلافات جعلی و تصوری آقا و احمدش کنند. غافل ازآنکه هر دو از یک آخور علف خورند. بی جهت نیست که گویند: اختلاف به نمایش گذار و حکومت نما

SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi

جرای باله زنان در حضور وی


LOL

SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi

I can't get that picture out of my mind ..
جرای باله زنان در حضور ویI

I guess one can argue that's as bad having a U.S president watching the topless pole dancers performing at white house ! lol
Ahamidinejad is going cuckoo !


But , at least, he has the guts to stand up against these people something that was missing in Khatami.. something that would have been more beneficial to the people given the fact that khatami was not as cuckoo as Crazynejad!