Advertise here

دروغگویی بنام فرخ نگهدار

Balatarin

کار پاکنویسی تاریخ معاصر به جایی رسیده که بر بر تو چشم مردم نگاه میکنند و میزنند زیر حقیقت مستند که بسیاری شاهد آن بوده اند. ماشاءالله آقای فرخ نگهدار در دروغگویی تبحر ویژه ای دارند.

"تنها حقیقت است که رهایی می‌بخشد"

تبریک

Balatarin

Comments 13 Pending 0

Sort comments:
G.Rahmanian

G. Rahmanian

اين نامرد مزدور يك ذره انسانيت نداره! خوب ميدونه كه بعد از تغيير حكومت جانيان اسلامي جايي در ايران و بين ايرانيان نخواهد داشت.

MRX2412

MRX2412 Fighting islamo/communists and liberal bowl one day at the time!

Negahdar is definitely a charlatan and a liar. Unfortunately for him there are plenty of evidence out there showing him and his organizations working hand in hand with IRI.
To me the sad part about him and folks like him are their inability to grow up. It’s one thing to be 20 years old and be a communist, lefty or whatever you want to call yourself (who isn’t a lefty when you are young!) but at this age and frankly after your first pay check it’s time to grow up!

benross2

benross2

بهرحال مرتجعان توده‌ای و اکثریتی کارشان از کار گذشته است. ولی فکر می‌کنم برای حضرات پی بردن به این واقعیت از همه دردناک‌تر باشد که در تمام این سال‌ها رهبری داشتند که نه بلد بود فارسی درست بنویسد و نه به اندازهٔ‌ کافی IQ در اختیار داشت!

Fred

Fred

آنانی که به خطا چپول را مترادف چپ میدانند، جزنی چپ بود و آقای نگهدار چپول.

faramarz

Faramarz

Wasted Lives; wasted days and wasted nights!

These Commies never worked a day in their lives and never made or created anything, and at the end they were the enablers that brought the Iranian nation this disaster and got almost a million of Iranians killed and destroyed the hopes and the dreams of a generation.

We should all learn a lesson from this.

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

پرونده فرخ نگهدار کاملا بازنشده. این فرد مشکوک مدت ها در افغانستان و شوروی فعال ک.گ.ب بوده. بعد از انتقال به غرب به همکاری با مراکزقدرت رژیم علنی ادامه داد. در مورد ارتباط نگهدار با مافیا مالی رژیم در داخل و خارج شایعات زیادی است.

Fred

Fred

با شایعه کاری ندارم؛ با کژ و مژ روی سیاسی ایشان، عدم پایبندی به اخلاق سیاسی که دیگران را به آن محکوم میکنند، تقدس قدرت، لاس زدن با وحوش حاکم و نمایندگان آنان و پاسخ ندادن به سئوالات و مغلطه و سفسطه گری ایشان و ... هم کاری ندارم. ولیکن میدانم ایشان آلامد لباس میپوشند، آلا مد موهایشان آرایش میشود، غدا خوب میخوردند و خوشبختانه سرحال هستند، اهل مسافرت به کشورهای دیگر هم هستند.
آیا کسی میداند منبع درآمد آقای نگهدار در۳۵ سال گذشته چیست و هزینه زندگی و اتینای ایشان چگونه نأمین میشود؟

RedWine

شمیرانزاده Researches (reporter & tv journalist) and presents information (Social,Art) in certain types of mass media and also working in diffrent european tv channels

این چَپ زادگانِ چپ پدرْ و چپ ناموسْ را باید همچو اسلامیونِ استنطاق و محاکمه کرده و به حبس ابد محکوم کرد و سپس به کارِ سنگین (مِتُدِ کلنل ملعونْ هیملر برای اینان خوب است!) واداشت تا بفهمند میهن فروشی و خیانت به مملکت چه عاقبتی دارد،‌ای وای بر مردمانی که از خود بی‌ خبرند و ایرانیان را همچنان گول می‌‌زنند و در چپاولِ ثروتِ مملکت دستی‌ بلند دارند ... اینها به همراهِ شیوخِ ضحاک منش ایرانِ ما را به سمتِ نابودی سوق دادند و به زودی به جزای اعمالِ زشتِ خود خواهند رسید.

MehrdadA

Mehrdad A

His speculations about Jazani's potential stance on IRI are different than his double dealings with the Tudeh Party about dissenting factions within the Fadayee movement. The Kiyanoori-Negahdar gang is solely responsible for the utter failure of Soviet-leaning leftist movement of Iran.

Souri

Souri

1) Since the beginning of the crack between the two jeanh of the fedayaaan, Bijan Jazani became like a meat for dogs, they have always struggled on the subject of "IF....Bijan were alive!! THEN....to which group he would belong".....Stupid!
Nobody can answer this question, not even Bijan himself, while he was still in prison and there was not yet a true fedayaan organization!

2) The biggest mistake of Mr Negahdar here. was to allowing a TV channel like VOA, to interview him! Stupid again!
What one can expect from VOA?? Hellooooo???

3) Question from Mr Fred: What do you call Mr Mehdi Aslani now?
Chap? or Chapool?
I am very much interested to know your answer!

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

آنقدر به دروغگوها توهین نکنید. حتا پست ترین دروغ گو نیز برای خودش شرف و حیثیتی دارد در مقایسه با فرخ خان بیشرف، بی حیثیت.
این همان اشغالی است که در جان باختن سیامک اسدیان "مقاله" نوشت.
حیف تف.
نه اینکه میان دعوا نرخ تعیین کرده باشیم، ولی رفیق جزنی به دستور شاه کشته شد. رفیق جزنی سوای درگیرهای اجتماعی خود همچنین: تاریخ دان انقلاب مشروطه، تاریخ معاصر ایران و هنرمندی توانا بود. یادش سبز.