Advertise here

Comments 3 Pending 0

Sort comments:
trawetsdor

trawetsdor

دکتر مسعود صناعی،روانشناس و نظریه پرداز، در بحبوحه انقلابْ خمینی را همسان جان استوارت میلز خوانده بود. به تعداد یکی دو انگشت آدمْ در رد اظهارات صناعی چند خط نوشتند، ولی کجا بود گوش شنوا. گیرم که خمینی دروغ گفت؛ یعنی دکتر روانشناسمان هم ملت ایرون را نمیشناخت؟ از آن همه دمخوری با آنا فروید* چی نصیبش شده بود؟ آخه آدم بره به کی بگه. نقل است خودش را پرت کرد زیر قطار. وقتی نویسنده غمگین مان که با اوهامِ نژاد آریایی در هپروت قلم میزد از جنایات نازیها در اردوگاهای کار اجباری خبردار شد غمگین تر شد و استنشاق گاز را به حیات ترجیح داد

در سالهای آخر سلطنت ازدیاد دخالت مستقیم شاه در امور سه قوه دست و پای دولتیان را توی حنا گذاشته بود. فکر میکرد اگر همه چیز زیر نظر خودش باشد(خیالی محال) آب از آب تکان نمیخورد. پیروی ما از خمینی نتیجه نارسیسیم ناب ایرانی بود. او را معصوم کردیم و بر برج عاج نشاندیم تا به خودمان اطمینان دهیم اشتباه نمیکنیم. او هم با عمامه سیاه که نشانی از سلاله پیغمبری بود حاضر شد قیم ملتی بشود که همیشه دنبال پدری گنده تر و رهبری شاه تر از قبلی اند. به اعتقادات شخصی محمد رضا شاه به مذهب ایراداتی گرفته میشود. اگر شاهی که قدری این کشور را به جلو راند خرافی و عقب‌مانده خطاب میکنیم چطور انتظار داشتیم آخوند از او دمکرات تر باشد؟ منتخب مان را مثل کرم صورت انتخاب میکنیم: آقای دکتر لطفاً یه کرم بده که بشه روز بزنی، شب هم بزنی، چروکا را هم صاف بکنه، ضد آفتاب هم باشه، لکه ها را ببره، پوستم را هم سفیدتر کنه

میلانی مثل بسیاری از همتایانشْ با مردم ایران چشم تو چشم حرف نمیزنه. شاید این کاره نباشد. آکادمیک است و با ایرونی جماعت در افتادن آخر و عاقبت نداره حتی وقتی ساکن فرنگستانی. عاقبتِ پدر و پسری که میخواستند زورکی این ملت را متمدن کنند دیدیم. رک گویی روش ژورنالیست هاست. اگر کتاب مدرنیسم میلانی را هم بخوانیم بعید است به روی مبارکمان بیاوریم که داره راجع به ملت ایران صحبت میکنه، مردمی که با آگاهی سر دشمنی دارند. ملتی که نمیتونه از پدربزرگ خودش به خاطر ازدواج با دختر نه ساله انتقاد کنه. ملتی هستیم که جرأت نداره پدر و مادر خودش را زیر سؤال ببره که بابا، شما که از خمینی به دلیل سانسور رایج شناختی نداشتی به چه جرأتی به خودت اجازه دادی دنبالش راه بیفتی؟ البته آدم دست اونی را که بهش نون داده گاز نمیگیره ولی میتونه آدمهایی را که هزار و چهار صد سال پیش توی بیابونای حجاز یورتمه میرفتند عامل بدبختی‌های قرن بیست و یکمی خودش بدونه. تکرار «ما حرفهای خمینی را باور کردیم چون خمینی را نمیشناختیم» حکایت تف سر بالاست. حرف و عملمان حاکی از انفعالمان است

مراجع تقلید رساله شان را از روی دست هم کپی میزنند. گرچه کتاب‌های خمینی سانسور میشد اما میتوانستیم نمونه‌ای از تفکرات ایشان را با خواندن رساله همتایانش تصور کنیم. روحانیت با وجود امثال شیخ فضل الله نوری، مدرس، و آیت الله کاشانی امتحان پس داده بود. پانزده خرداد ۱۳۴۲ مقارن امتحانات نهایی مدارس بود. برخی از خانواده‌ها به دخترانشان اجازه ندادند در آن بلبشو سر جلسه بروند و تجدید شدن را به مواجهه دختر با اراذل طرفدار خمینی ترجیح دادند. در برخی شهرها مدیران دبیرستانها دخترها را تا چندین ساعت بعد از امتحان در مدرسه نگه داشتند تا خانواده‌ها برای دخترها چادر بیاورند و فرزند را تحویل بگیرند مبادا فرزند بی حجاب طعمه چاقوکشان خردادی شود. البته این‌ها مدیرانی بودند که پهلوی تربیت کرده بود. مدیر مدرسه بعد از انقلاب بچه شانزده ساله را تحویل شوهر اراذلش داد که به برکت انقلاب زندانبان شده بود. اسید پاشیدن به روی زنان، سینِما آتش زدن و قتل کسروی هم برایمان درس نشد. من که تا آمریکا و انگلیس و اسراییل و اسلام و سگه و گربهه و شغاله رفتارشونو تغییر ندند از جام تکون نمیخورم

میگن سر رفیقت را که تراشیدند سر خودتو تر کن. اگر به یکی دو نسل قبل از خودمان ایراد بگیریم خطر نزدیک میشه. آنوقت ممکنه مجبور بشیم از خودمون سؤال کنیم چرا نسل جدید در این سی و پنج سال با ناجمهوری اسلامی ساختند. جواب این یکی را هم داریم: آخوندها قصی القلبند و میکشند. اگر مهربان بودند که شکایتی نبود

(*دختر زیگموند فروید صاحب نظر در روانشناسی و پسیکوانالیز و از پدر هم معتبر تر)

MRX2412

MRX2412 Fighting islamo/communists and liberal bowl one day at the time!

In 1979, shah was in his fifth year of battling deadly cancer and he was in no shape or form to make any decisions much less great and life changing decisions.
Khomeini did not lie. The writing was on the wall. now if people didn't stop, take their time and read it whose fault is that?
It's utterly sad that our so called educated intelligentsia (most left leaning but love living in capitalist societies with grand life style) had no understanding of Iranian psyche and role of religion.

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

شاه اشتباه نکرد. شاه اشتباه بود. در اکثر دوران زندگیش.
آیت شیطان را نیز هیچکس مانند شاملو نشناخت، از همان لحظه اول.