Advertise here

پسران خامنه ای و صدام

Balatarin

عُدی و قُصی،  شاه پسران صدام حسین جانی را بخاطر دارید؟

مجتبی و میثم،  شاه پسران خدایگان علی آقا رهبر جانی هستند.

 

"خبرهای رسیده به ''العربیه.نت'' حاکی از آن است که کمیته ای با حضور شماری از شخصیت های اصولگرا به منظور ''کنترل نظام'' تشکیل شده است.

 

بنا بر این گزارش ها، مسئولیت مدیریت این کمیته را مجتبی و میثم، دو تن از فرزندان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند."

به عبارت دیگر؛ همانطور که عدی و قصی جانی زور مضاعف بیهوده زدند تا نظام پدر قسی القلب خود را سرپا نگهدارند؛ این دو شاه پسر خدایگان هم همان راه را میروند.

باید امیدوار بود که این دو سرنوشتی بهتر از آندو داشته باشند.

رهایی ایران دور نیست؛ اصلاً دور نیست!

تبریک

 

 

 

Balatarin

Comments 4 Pending 0

Sort comments:
ahang1001

ahang1001    

من یک چیز آموختم
آنکه عمامه بر سر و عبا بر دوش است
یا پلید و بد جنس و دروغگوست
و یا احمق است
این نظر من است...نظر هیچکس دیگر را قبول ندارم...و نمیخواهم بدانم...تمام!