Advertise here

بابک زنجانی لاریجانی از من سی ملیارد رشوه میخواست

Balatarin

بابک زنجانی در جلسه ای در حضور سعید مرتضوی میگوید که باند لاریجانی 30 ملیارد تومان از وی رشوه طلب کرده اند .

Balatarin
Sort comments: