Advertise here

خدا لعنت کند جهانشاه را

Balatarin

خدا لعنت کند صاحب قبلی سایت ایرانیان جهانشاه جاوید را که این سایت را بوجود آورده بود تا مردم را در آن زندانی کند و زجر و شکنجه بدهد. سالها ما ایشان و شکنجه هایش را تحمل کردیم و مثل شمع سوختیم و روشنائی دادیم تا این وبسایت را به یک جایی رساندیم. البته آن از همه جا بی خبر فکر می کرد که مدیریت و سردبیری او است که باعث پیشرفت سایت شده است. چه می شود گفت؟ دنیا پر از آدمهای خود بزرگ بین است.

 

هر چه ما به ایشان تذکر دادیم و التماس و التجاء نمودیم که بگذارد بلاگ نویسها خودشان نظرات بقیه در مورد نوشته شان را کنترل کنند گوش نداد که نداد. حالا خدا را شکر گورش را گم کرد و هر نظری که مخالف رای مخلصتان باشد جایش زباله دان تاریخ است. این را می گویند دمکراسی و آزادی فردی. جای "تحمل نظر مخالف" را هم عنتر لوطی غلامحسین نشانتان خوهد داد.

 

این شخص با آن خساست ذاتی اش اجازه نمی داد که کسی بیش از دو مطلب در روز به سایت اضافه نماید و ما با کمبود مطالب روبرو شده بودیم. بخشش و کرم مدیریت جدید البته نامحدود است و هر کس هر چقدر بخواهد می تواند  نوشته و تبلیغ و جمله های پند آمیز و ویدیوهای قدیمی درخواستی، و خلاصه هر چه دل تنگش می خواهد اضافه نماید. نتیجه اش هم این است که در همین مدت کوتاه تعداد مطالب منتشر شده افزایش بسیار قابل توجه یافته که نیمی از این پیشرفت را مدیون گل گلزار معرفت و گنج درخشان دانش یعنی جناب "از هر دری سخنی" هستیم که هنوز قدرش ناشناخته مانده و مطالبش ناخوانده.

 

گروهی ترسشان از این است که این سایت بیشه ای شود که پرندگان مهاجرش بروند و خفاشهایش باقی بمانند. پیام من به آنها این است که چهچه زیبای خفاش به دل خفاشها می نشیند و به یمن کوششهای مدیریت جدید خفاشها دارند گروه گروه بر می گردند و پرنده، پرنده است. یا بمان و یا برو.

 

خدا را شکر که آن زندانبان رفت و صبح آزادی دمید. دیو چو بیرون رود فرشته در آید.

Balatarin

Comments 58 Pending 0

Sort comments:
dohelzen

dohelzen منم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان دهل خویش چو پرچم به سر نیزه ببستمHa ha .., سیاه سیاهای خومو

http://iranian.com/posts/view/post/1075


حیونکها دستتون که رو شد .حالا نیمه وجب های بازمانده دوباره ندارخودشان و ابزارگدایشان را باز به حراج گذاش.
به این میگن طرحریزی وگدای نوین

Damavand

Damavand

The person running Iranian.com does not know Persian?! OY VEY!!

Arash7

Arash None of your business

I wonder why Saeid made such a risky move? He didn't even asked commenter's opinion. I guess he figured this is his chelokababi now and patrons don't have a say and they should just get along.

AllIranians

All-Iranians Previous Contributions: http://iranian.com/main/member/all-iranians.html ++++++++++ Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall: Confucius

Jenab-e Divaneh & Jenab-e Souri
Simply click on Archive at the end of this page. The front page of old IDC appears. Click on a link of your username there or any other pages you may find your username. Your history or membership page appears. Copy the table of RECENT CONTRIBUTIONS. Sign in the new IDC and copy it on your new blog. You are done.
PS: You do not need any help from the site.

Shahriar

Shahriar

FYI. I tried what you said. "Archive" link does take you to the old site, but as soon as you sign on, it takes you to the new site. I also searched for one of the old articles that I had written and did find the link but as soon as I click on the link, it takes me to the new site. So your suggestion did not work.

AllIranians

All-Iranians Previous Contributions: http://iranian.com/main/member/all-iranians.html ++++++++++ Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall: Confucius

Jenab-e Shahriar....Hi, We are sure that you misunderstood. Please open the window for IDC and do not sign in. As we wrote, "Simply click on Archive at the end of this page. The front page of old IDC appears. Click on a link of your username there or any other pages you may find your username. Your history or membership page appears. Copy the table of RECENT CONTRIBUTIONS. (Open another window and) Sign in the new IDC and paste it on your new blog. You are done.
PS: You do not need any help from the site"

divaneh

divaneh

I hope Zendanian is the only person who takes me serious on this site and no one else has thought that I really wished the God's fury on JJ or would like to see him struck by a lightning. I just was poking some fun on other blogs who seem to slag JJ off for no good reason. I was saddened to see some of these came from the well respected members of this community. If it is ok for them to slag off JJ out of some type of childish vendetta then it is right for me to ridicule such absurdity.

I was really glad to see that the days of "If JJ good then Amin bad" has gone and everyone wished both sites success. Contrary to what some believed, the point was not making an angel or a daemon out of either site managers. I understand that the new management has new ideas and need time to try them, evolve them and engage in a continuous improvement process. My criticism of the site is my feedback to this process. I have no strong opinion about the comment control although have not liked the early signs. Unlimited submissions by contributors could fill the site with worthless material and lower its quality.

My biggest disappointment with the new site is the lack of archived material. I hope what we see as archive at the bottom of the page is not the promised archive, as it cannot be searched and therefore is unusable. IC was a huge resource and a large online collection of Iranian literature, photography, analysis, music and art, and it seems that it has all being buried now. When you searched in Google or other search engines for such materials, IC was frequently on or near the top. You can still see the results in the search engines but the links only bring you to the main page of IC and not the targeted content. I hope the contents are properly restored before the search engines delete the indexed pages from their databases.

I join all others who wished both sites success.

SaidAmin

Saïd Amin Saïd Amin is a tech entrepreneur born in Tehran, Iran. He is the Founder of World Singles Networks (ArabLounge, IranianPersonals, etc.), a leading provider of niche online dating services and the owner of Iranian.com.

i appreciate the constructive and well-thought out comments. i have some follow up thoughts/requests for feedback that i will share tomorrow. the evolution of the site is an iterative process that i am quite excited about and look forward to discussing.

as for the archived content and being able to search for it, please see below for my response to souri's comment.

divaneh

divaneh

Thanks for your response. I look forward to the restoration of the searchable contents.

p.s. I met my girlfriend in IP and have plenty of good will for you (at least whilst she is nice to me :) )

SaidAmin

Saïd Amin Saïd Amin is a tech entrepreneur born in Tehran, Iran. He is the Founder of World Singles Networks (ArabLounge, IranianPersonals, etc.), a leading provider of niche online dating services and the owner of Iranian.com.

searchable content: my pleasure, and me too. down the road i will further explore migrating all that content to the new platform/member profiles.

IP: nice! great to hear and thanks for sharing! makes me happy to see and hear of success stories. i met my wife on iranianpersonals and her sister met her husband on there as well (jeez, look at me putting their business all out there *hehe*). i wish the both of you continued happiness - life is good!

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

I wish both sides success as well, as I'm a member of both sites. Just for our edification, how would you describe the scene of previous blocked users coming out of the blockage?

Use your own words, forget what I or others may have said.

Souri

Souri

Well said, Divaneh :

When you searched in Google or other search engines for such materials, IC was frequently on or near the top. You can still see the results in the search engines but the links only bring you to the main page of IC and not the targeted content.I hope the contents are properly restored before the search engines delete the indexed pages from their databases.

SaidAmin

Saïd Amin Saïd Amin is a tech entrepreneur born in Tehran, Iran. He is the Founder of World Singles Networks (ArabLounge, IranianPersonals, etc.), a leading provider of niche online dating services and the owner of Iranian.com.

hello souri, with the old content now archived and up, google's bots are busy re-indexing all the articles. should be complete in a few days.

AllIranians

All-Iranians Previous Contributions: http://iranian.com/main/member/all-iranians.html ++++++++++ Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall: Confucius

Jenab-e Divaneh How do you do? Hoping you are fine. You wrote, "... archive at the bottom of the page is not the promised archive, as it cannot be searched and therefore is unusable". AI got the solution for you. Please view THIS
http://iranian.com/posts/view/post/852

divaneh

divaneh

Thanks AI and Souri for addressing this important issue. AI jaan did you create the linked page or was it created by the site? It is very useful but does not replace the need for the previous contents to be searched onsite and by search engines.

Aldi

Aldi

I think iranian.com in the current form will not last long. It is a loose patchwork of information and lacks some sort of guidance. Whay should anyone choose this site? That is what I ask myself since the new layout of IC. I think Mr. Javid did a nice job bringing up relevant, and sometime irrelevant topics.

faramarz

Faramarz

Divaneh Jaan,

JJ is a mortal like the rest of us and in my opinion he has done more positive than negative. His two major flaws in running the old Iranian.com was that at times when featuring blogs, he was completely scatterbrained meaning that he completely ignored a great piece of work that took hours to make. And when people brought it to his attention that the blog needed to be featured, he just ignored everyone, like a little dictator.

The second problem is that a site like Iranian.com needs an ombudsman. An editor cannot be an editor, an admin and an ombudsman. In many occasions, people got banned and comments got deleted without any good explanation. That comes across as saying, "take it or leave it, this is how I want to run my site!"

As for Comment Control, it is like a gun. Comment Control in the hand of a wise and intelligent blogger is an asset, but in the hand of your average vindictive nobody, it only brings chaos!

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

Faramarz jaan how so? An "average vindictibe nobody" can only delete comments in his/her own content, not anyone else's.

faramarz

Faramarz

Esfand Jaan,

Here is an example. We had an episode with a total nobody who came on the site and said that "Reza Shah was an idiot."

No matter where we are on the topic of Reza Shah, Mossadegh, etc., I think that it is wrong to allow someone to come on the site and say something like that. It would be the same if someone wrote something like, "Nader Shah was a drunk" or "Naser-e-din Shah was a pedophile" or "Cyrus was a wife-beater!"

We need to respond to the average nobodys like that and if they can just delete our comments, it is no good. I know that your answer is that if you don't like it, write your own blog. But for me, if KKK is demonstrating in front of my house. I want to go out and smack them right there, and not tomorrow in front of the Federal Building!

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

Faramarz jaan are you listening to yourself?! From the inception of i.com the focus was content that induced maximum shock! The motto was and still is NOTHING IS CARED!

There were bookoos of articles about Muhammad and Ali and Hassan and Hussein and the entire Islam being all kinds of nasty things! Right now my simple photo of a small Quran is invoking all kinds of nastyness! Is Reza Shah any different? Reza Shah WAS an idiot! Besides the author of those articles never once engaged in her own articles, she just wrote more and I'm sure she'll write again here.

You can go and smack KKK and will get kudos from your neighbors as well. However, you'll get arrested and have to go to court and all that comes with an assault charge. Here your comment will just get deleted! No court or nothing!

divaneh

divaneh

I agree with Faramarz that comment control can hand a determined person or group a very good propaganda tool, Please note that we do not all have abundance of time to spent in IC and may would like to respond to false or ill-educated comments without it being simply deleted by a biased author.

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

This is so funny Divaneh you keep digging more! So it's bad if "a determined person or group has a good propganda tool" if they disagree with you? You are not a "determined person" and have fear of someone? In that case you should work on yourself not what others may or may not do.

I remember Faramarz jaan would use the example of "whack a mole". He said he'd like to go to people's blogs and whack people like that whack a mole game. Now who has the problem here, Faramarz jaan who wants to whack people or the bloggers who don't want to subject themselves to such treatment?

faramarz

Faramarz

Esfand Jaan,

When I use the "whack-a-mole" metaphor, I say that I am going to use all my intelligence and brain power to whack you.

When you arbitrarily delete a comment, you are saying that, "since I cannot match you in the intelligence and IQ arena, I am going to use my "lifeline" and make you go away."

That's cowardly and petty!

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

LOL! brain power as in Mr. Spock! "arbitrarily delete a comment" Ooh that's a good one! Good night!

divaneh

divaneh

Your mistake is that you think every blogger is fair minded. There are those who have a certain agenda to push and will use the delete button to silence the opposite view. Most of us do not have the time to write a blog in repsonse everytime that someone tries to re-write the history or make a false statement about an individual or a group. I am not fearing anyone but I would prefer to make a comment without the worry that I may be wasting my time.

EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

Ok Divaneh I am mistaken and am signing off. You just take the readers to be too (what's the word?) dumb to figure these things for themselves.

As if everyone gets the information about Iran from these imaginery bloggers who have nothing better to do than delete the opposing views. As if they have better propaganda methods than the rest of us have on i.com, super powers if you will!

If we have learned anything from the last few years at i.com is that those who beat their chest harder for freedom and democracy are far less tolerant of opposing views. The leader of the i.com freedom loving people ended up as a jail keeper. It is what it is, I can't explain it any further. good night.

divaneh

divaneh

جناب یاجوج، اول که پیام شما را خواندم فکر کردم که یک چشمم در آمده و خودم نمی دانم. بعد که توی آینه نگاه کردم دیدم که خیر، هر دو سر جایشان هستند و دور از بدخواهان جان شریفمان از همیشه بیشتر برق می زنند. فهمیدم که دوباره پرخوری نموده اید و زیر لحاف لرزیده اید و خواب پریشان دیده اید و خیال نموده اید که بهتان وحی رسیده.البته بر شما حرجی نیستید که خدائی را دنبال می کنید که مانند خودتان یا می خواهد چشم در بیاورد و یا سیخ به مردم فرو کند.

faramarz

Faramarz

Demo-leashed!

You still have that short leash of Islam around your neck!

khalehmosheh

khaleh mosheh

چقدر طنز قشنگی نوشتید و چقدر انتقادات را با ملایمت بر زبان آوردید. من قبول دارم که صاحب یک بلاگ نباید بتواند نظرات دگران را پاک کند. این یک قدم عقب رفتن است برای این سایت .

RedWine

شمیرانزاده Researches (reporter & tv journalist) and presents information (Social,Art) in certain types of mass media and also working in diffrent european tv channels

بابا مسلمانان؛ صلوات بفرستید و فراموش کنید و قیل و قال نکنید آخر ! خدا رحمت کند شازده علیقلی خان را که فرمود :

همه حرف و همه حرف وهمه حَرفْ
به حرف مُفت وقت ما شود صَرفْ

جنابِ دیوانه خان ،دلتنگِ حضرتِ عالی بودیم،خدا کند که همیشه سلامت باشید و فراموش نکنید که شب یلدا نزدیک است،چلو مُرغ ما را به کناری گُذارید،آجیل و میوه پیشکِش خواهد شد :) .

divaneh

divaneh

چلو مرغ شما و یک بطری شراب اعلای قرمز برای دوست گرامی کنار گذاشته ایم و آجیل و میوه هم مهیاست. قدم بر چشم ما بگذارید.