Advertise here

داریوش پژمان به کمک شما احتیاج دارد

Balatarin

هموطنی در سن حوزه کالیفرنیا که کار و خانه و زندگی خودش را از دست داده - برای کمک با آدرس: hbirangi@yahoo.com یا hbirangi@gmail.com تماس بگیرید.

Balatarin

Comments 4 Pending 0

Sort comments:
faraway

faraway

He also seems to be in need of physical and mental health. If you live in San Jose, please try to get him some help.

SahameddinGhiassi

Sahameddin Ghiassi Saham Ghiassi

چگونه میتوان بر مشگل های موجود چیره شد؟

مشگل اصلی مردمان و یا ملت های دربند ما همانا غارت طمع دزدی فساد رشوه خواری است که همراه با کم سوادی یا بیسوادی و تعصبهای مرد افکن و دخالت های منفی خارجی هایی که تنها دنبال منافع خود هستند وبا کسانی از ما طرف میشوند که آنان هم تنها فکر منافع شخصی خود هستند نه منافع ملی و مردمی ما را به این روز سیاه نشانده است. دیکتاتوری که شاید در تک تک ما باشد نیز زمینه همین تربیت استعماری و استحماری است. درصد ناچیزی از مردم دنیا که بر دنیا حکم میرانند تنها به این وسیله است که میتواند خودشان را ثابت و مارا گمراه کرده از بین ببرند. این درصد ناچیز که شاید بسیار کمتر از یک درصد هم باشند با در دست داشتن منابع بی نهایت مادی و اجیر کردن ما برضد خودمان به ما حکومت جابرانه ای روا میدارند.

تفرقه افکنی و آتش بیار بودن برسر اختلافهای حتی جزیی و نیز گسترده کردن نفرت فحشا بیکاری اعتیاد و بی سوادی همراه با غرور و تعصب و دادن تفنگ به دست مردان و دیگران که هم دیگر را قتل عام کنند نیز از نشانه های برنامه های ریخته شده آنان است. مثلا در حالیکه در آمریک سیاه سفید زرد سرخ باهم زندگی میکنند و کاری بکار هم ندارند در کشورهای ما برادر تفنگ به دست گرفته برادر دیگر را میکشد چرا چون مثل او فکر نمی کند یا تحریک شده است که قاتل برادر خود باشد. دکتر نجیب الله یک رییس جمهور بود وهمه هم قبول دارند که اهل رشوه خواری و دزدی و جمع ثروت نبود ولی آنان برای منافع خود دیگران را برضد او تحریک کردند تا اورا به دار آویزان کنند. مگر در آمریک هم وقتی یک رییس جمهور با رییس جمهور دیگری عوض میشود رییس جمهور قبلی بایست به دار آویخته شود؟ نه این تنها برای کشورهای ماست که هر وقت رییسی بایست عوض شود قبلی باید اعدام گردد.

چرا رهبران ما از همین مثلا دموکراسی الکی که در غرب هم کپی نمی کنند؟ آزادی برای تمامی دینها و حتی بی دینان همانطوریکه در آمریک هست. مگر با زور چپان کردن میتوان مردمی دیندار تحویل جامعه داد. مگر به زور نماز خواندن ویا روزه گکرفتن مشگلهای مارا حل میکند؟ تمامی کسانی که کاری جنایی نکرده اند بایست آزاد باشند آنانی که به اشتباه مرتکب کمی فساد و رشوه خواری شده اند هم میتوانند از عفو عمومی استفاده کرده مالهای حرام را به بیت مال مردم ویا صندوق دولت واریز کنند. آیا هیچ دینی رشوه خواری و دزدی را حلال کرده است؟ پس در مرحله یک همه بایست آزاد باشند تا طبق اعتقادات خود شکرگذاری یا عبادت کنند. خدایی که در همه دینهای ابراهیمی و حتی دینهای دیگر یکی است پس دعوا سر دین و خدا کاری بیهوده و غیر انسانی است. مگر مثلا حضرت محمد با حضرت عیسی در بهشت یا در درگاه خداوند با هم دعوا میکنند. پس ما که پیروان آنان هستیم چرا بایست دعوا بکنیم آنهم در موردی که نه معلومات آنرا داریم و نه بما وحی رسیده است که مثلا یهودان کافرند و ... بگذارید که مشگل دینها را خود خدا که سازنده و ارسال کنند آن هست حل کند نه ما از جانب وی؟ مثلا اگر ما بتوانیم تمامی مسلمانان اسمی یا واقعی را زیر یک پرچم گرد آوری کنیم و همه مسلمانان جهان را باهم متحد بسازیم و نیز همه کشورهای مسلمان باهم اتحاد داشته باشند آنوقت نیروی عظیمی هستیم که غارتگران بین المللی براحتی نمی توانند برنامه های خود را برسر ما خالی کنند. یا پیاده نمایند. علاوه بر مسلمانان تمامی کسانی که در کشورهای مسلمان هستند و تابعیت آن کشورهای را دارند بایست شهروند درجه یک و مساوی با مسلمانان حساب شوند تا آنان هم مهر مسلمانان را به دل بگیرند نه اینکه آزرده باشند. تصور کنید بالای یک میلیارد مسلمان با اینهمه کشورهای پراز نعمت و مواد اولیه و داشتن اینهمه دانشمندان مسلمان ماهم میتوانیم ابر قدرتی مثل آمریک یا چین باشیم. آیا غیر از این است.

متاسفانه اکنون حتی کشورهای هم زبان با هم در نفرت بسر می برند. تمامی ملتهای خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای مرکزی در گذشته ها یک کشور بوده اند و حالا هم بایست باهم متحد باشند. و بصورت فدرال اداره شوند چیزی نظیر ایالات و ولایات متحده آمریک یا اتحادیه اروپ. ما بایست در پی عوامل وحدت آفرین باشیم و دین را بایست وسیله وحدت کنیم نه خشم نفرت بین سنی شیعه بهایی صوفی نقش بندی و کرد و.وو. وحدت در کثرت همانطوریکه حضرت سعدی حضرت حافظ و حضرت مولوی رومی فرموده اند. ما با داشتن این چنین ادبیات غنی و راه رسم بها دار متاسفانه بقول مولوی هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. کسانی مثل طالبان و القاعده که مثلا عظمت اسلام را میخواهند بایست بدانند که امروزه عظمت در کشت کشتار و قتل عام کودکان وزنان در کنار جاده ها نیست این تنها راهی است که مارا به قهقرا میکشاند که هدف استعمار گران است. اگر آنان واقعا عظمت ملتهای مسلمان را میخواهند بایست برای تفرقه فکری کنند برای بیسوادی و کم سوادی مردم راهی پیدا کنند بایست مشگل فقر و بیکاری و بی هنری و بی صنعتی را حل کنند نه اینکه آدمکشهای انتحاری تربیت کنند و به جان مردم بیندازند و مایه خوشحالی ابر قدرتها و قدرتهای پشت پرده آنان شوند.

اگر آدمهایی نظیر بن لادنها واقعا از خواری و ذلت مسلمانان ناراحت هستند بایست برای آنان باشگاه ورزشی ایجاد کار ایجاد دانشگاه و بیمارستان شفا خانه و راهنما تاسیس کنند نه بمب کشت کشتار؟ امروز برنده واقعی در المپیادهای علمی و ورزشی هستند که عظمت میآورند و دانشمندان که برای رفاه و آسایش خدمت میکنند نه آدمکشان حرفه ای که برای پول و ثروتهای حرام فعالیت میکنند. رهبران ما یا میخواهند با جنگ و کشتار و بی هنری و بی سیاستی مردم را تحت فشار قرار بدهند یا با دزدی و فساد خودتان ببینید که رهبران شیوخ عرب در چه کاخهای طلایی زندگی میکنند و چه قدر در عیش عشرت شهوت و غرور غرق شده اند که خودشان را خدا می پندارند. وبرای مردم پشیزی ارزش قایل نیستند. این چه رهبری است که در هواپیمای ساخته شده از طلا پرواز میکند و کودک فلسطینی آب ندارد که بنوشد و برسرش بمب و خمپاره می بارد؟

دزدان غارتگران فاسدان و بی هنران و مغروران خدا ناپرست باهم متحد هستند و دینها را وسیله ای برای فساد قرار داده اند. آنان دست محکوم بینوایی را که از سربدبختی لقمه نانی دزدیده است قطع میکنند ولی خودشان میلیاردها ثروتها و سرمایه های ملی کشور را بنام خودشان در بانکهای کافرستانها خوابانیده اند و دستهایشان هم قطع نمیشود.

کمونیست کاپیتالیست تروریست امپریالیست و سایر ایسم ها و مکتب های اجتماعی و رهبران شیاد دینها باهم متحد هستند و مثل قیچی مردمان عادی را خرد میکنند. ظاهرا باهم تفاوت دارند و درست مثل تیغه های قیچی عکس هم عمل کرده مردم را در لابلای آن خرد میکنند. تنها رهبران دلسوز میتوانند مارا نجات بدهند که باسیاست و علم مارا از چنگال غارتگران بین المللی و پادوهای محلی شان یا ملی شان نجات بخشند.

در کشورهایی با تورم ثروتهای و سرمایه کوچک را نابود میکنند و در آمریک با رکود اینکار را میکنند. براحتی وام میدهند وبهره پایین می خواهند بعد که آلوده وام بانکها شدی بهره ها را بالا میکشند و از طرف دیگر رکود اقتصادی قیمتها را پایین میاورند و در نتیجه تمامی دسترنج خود را که بعنوان پیش قسط داده ای غارت میکنند. شاید امریک در بیخانمان کردن مردم طبقه متوسط بسیار تجربه داشته باشد سیستم قضایی آمریک تنها برای ثروتمندان درست شده است اگر کسی پول وکیل نداشته باشد دسترسی به مثلا قاضی برایش غیر ممکن است و در نتیجه غارت شده راه بهیچ جایی ندارد. بدین ترتیب در کشور مثلا دمکرات و آزاد آمریک مردم شیاد آزادند که دیگران را غارت کنند وپلیس و دادگاهها بی تفاوت هستند. شرکتهای بیمه و بانکها براحتی تمامی هستی مردم را می مکند و تازه غارت شده مسول تمامی خساراتی است که از راه تورم به او وارد شده است.

ahang1001

ahang1001    

این آقا پسر
خودش میگوید
سالهاست که با پدر و مادرش رابطه ای نداشته
سالهاست که برادرش را ندیده است
تحصیلات هم...تقریبا هیچ
میخواهد بقول خودش نمایشگاه اتومبیل...بزند...
چون کافی شاپ هم صرف نمیکند...
من در این ویدیوی 10 دقیقه ای...حتی یک نکته مثبت در این آقا پسر ندیدم...و نه شنیدم.