Advertise here

آقای صادق لاريجانی! مفاسد بازجويان شما روی شکنجه‌گران ساواک شاه را سفيد کرده است

ابوالفضل قديانی زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين در نامه‌ای خطاب به آملی لاريجاني، رييس قوهٔ قضاييه با بيان اينکه ”من بعنوان يک زندانی سياسی در رژيم گذشته اعلام می کنم که برخوردهای مورد حمايت شما روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجه گري‌هايش سفيد کرده“ خاطرنشان کرده است: در آن رژيم عليرغم همه مفاسد و ظلم‌هايش حرمت خانواده‌های زندانيان رعايت مي‌شد و هيچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانيان سياسی ايجاد نمي‌شد. ... Continue reading »

Balatarin
Sort comments: