Advertise here

چو دشمن رهبر این کاروانست /// نه ایرانی نه ایران در امانست

Balatarin

 

 

از دانشجو

                                               چو دشمن رهبر این کاروان است

نه ایرانی، نه ایران در امانست

بزرگان  پیش ازاین گفتند و دیدیم

که ملا آفت مُلکِ کیان است

شناسد سوریه برتر ز ایران

سخن های پلید او عیان است

وقیح و پر ریا و ناسپاس ست

عدوی آشکارا و نهان است

سکوت و شکوه ها حاصل ندارد

که ملا از عدالت بی نشان است

روا دیگر نمی باشد نشستن

بقای میهن  ما در میانست

اگر کشور ز ملا پس نگیریم

همیشه کارمان آه و فغان است

ویژگی های آخوند
  مشکل جوانان خردمند با آخوند ها چیست؟
چرا ایرانیان از آخوندها متنفرشده اند؟
سایت کتابهای  سود مند وممنوع
آخوند نامه- داستان سی و چند سال تاریکی

Balatarin

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Dear Sam Sam IV
با نظر جنابعالی موافقم و شادمانم که جوانانمان بیدارند و افشاگری ادامه دارد.
پیروز و پاینده باشید

daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

اگر واکنش شدید نسبت به این نوع گفتار آخوندها صورت نگیرد
آینده تیره تر خواهد بود

SamSamVI

SamSam VI Path of Kiaan Ressurection of true Iran Hoisting Drafsheh Kaviaan

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards