Advertise here

چو دشمن رهبر این کاروانست /// نه ایرانی نه ایران در امانست

Balatarin

 

 

از دانشجو

                                               چو دشمن رهبر این کاروان است

نه ایرانی، نه ایران در امانست

بزرگان  پیش ازاین گفتند و دیدیم

که ملا آفت مُلکِ کیان است

شناسد سوریه برتر ز ایران

سخن های پلید او عیان است

وقیح و پر ریا و ناسپاس ست

عدوی آشکارا و نهان است

سکوت و شکوه ها حاصل ندارد

که ملا از عدالت بی نشان است

روا دیگر نمی باشد نشستن

بقای میهن  ما در میانست

اگر کشور ز ملا پس نگیریم

همیشه کارمان آه و فغان است

ویژگی های آخوند
  مشکل جوانان خردمند با آخوند ها چیست؟
چرا ایرانیان از آخوندها متنفرشده اند؟
سایت کتابهای  سود مند وممنوع
آخوند نامه- داستان سی و چند سال تاریکی

Balatarin

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Dear Sam Sam IV
با نظر جنابعالی موافقم و شادمانم که جوانانمان بیدارند و افشاگری ادامه دارد.
پیروز و پاینده باشید

daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

اگر واکنش شدید نسبت به این نوع گفتار آخوندها صورت نگیرد
آینده تیره تر خواهد بود