Advertise here

تضادهای اسلامی: حجاب برای مردمی که حرمسرا دارند

Balatarin

 

 

 
ریاکاری خاورمیانه ای! داستانهای هزار و یکشب و حرمسرای عربی، نشون دهنده روحیه واقعی حاکم بر این جوامع هست که به شدت به دنبال سکس هستند! به شدت! منتها سکسی که از طریق مالکیت بدن زنان (حرمسراها) و مالکیت اونها (کنیزان و صیغه ها و ...) به دست بیاد! از اینکه می بینند زنان مدرن حاضر نیستند به قلاده ای که اونها میخوان به گردنشون بذارن تن نمی دن و از طرفی اونها رو تحویل نمی گیرن، اینجوری واکنش نشون می دن! ریاکاری در عرصه عمومی! انکار واقعیت! راه حلهای قبیله ای و در حد روستا برای زندگی پیچیده شهری مدرن! حجاب هم نمودی برای همین مسئله هست! حجاب برای زنان در جامعه ای که حرمسرا داره :جوک جالبی که نشون دهنده روحیه مردم این منطقه است

 

حجاب جز نظام ارزشی کشورهایی است که چند همسری، صیغه و ... به طور رسمی رایج هستند و مورد دفاع اصحاب دین. تبلیغ حجاب به عنوان ارزش دینی و با این مدعا که "حجاب حق شخصی" است در واقع تلاش برای سرپوش گذاشتن به واقعیتهای تاریخی است که باعث شده حجاب "ارزش معنی" یا "اخلاقی" محسوب شود. در متن این جوامع، کسی نمی گوید که بهترین حجاب (همان حجاب با روبنده و چادر و کاملا بقچه ای، حجاب کامل، یعنی مدلی که هر زن مسلمان که پوشش رو معادل نجابت بدونه باید رعایت کنه، چون طبیعی است که نجابت بیشتر بهتر از نجابت کمتر است) متعلق به کدام دوران است

 

 

 
تبلیغ می کنند که تکلیف زن مسلمان (به علت ریشه داشتن در سنتهای اسلامی و صدر اسلام و قران و ...) رعایت حجاب است و توجیه می کنند که حجاب یعنی عفت و پاکی و انسان خوب و باتقوی بودن (طبیعی است که عکس آن یعنی نداشتن حجاب یعنی ناپاکی و بی عفتی و انسان بد بودن) و بعد از سالها شستشوی ذهنی، فشار اجتماعی مستقیم از طریق پدر و برادر و عمو و .... و غیرمستقیم از طریق سیستم ارزشی رایج بین جامعه مذهبی می گویند که نتیجه این فشار، انتخاب طبیعی است و کسی نباید دنبال فلسفه حجاب بگردد. اصلا زن محجبه خیلی هم موفق تر است. مگر زن محجه حق رای ندارد (نمی گویند که حق رای زن محجبه رو کی بهشون داده :)) می گن حق رای دارن) مگر دانشگاه نمی رود (نمی گن که می خواست زنها رو بفرسته دانشگاه، نمی گن که ایده تفکیک جنسیتی دانشگاه، محیط کار و ... خواهی نخواهی ایده اسلامی است که با فرهنگ حجاب سازگار است) 
 
زن دیندار اگر برای زندگی اخلاقی "حجاب" نمی کند، پس برای چی حجاب می کند؟ چرا در مجالس زنانه حجاب نمی کند؟ آیا حجاب جز در قالب رابطه زنان و مردان در عرصه اجتماع معنا دارد؟ جز این است که حجاب یادگار دورانی است که حضور زن در عرصه اجتماعی با محدودیتهای بسیار مواجه بود؟ یادگار ذهنیتی که برای زنان "اندرونی" ساخته بود و مردان متولش چندین و چند همسر داشتند؟ آیا حجاب را می توان چیزی جز مهر مالکیت پدر/شوهر بر دختر/همسر دانست؟ یعنی این زن، وظیفه دارد که چون دختر/همسر یک مرد مسلمان است خودش را از نگاه بقیه مخفی نگه دارد. چه بسا در جامعه ای که زن بودن، خفت است، از دست دادن بکارت، آبرو ریزی و مستحق کشته شدن به دست پدر، زنان می بایستی این ننگ را (ننگ زن بودن را ) از کوچه و بازار مخفی کنند. حجاب یعنی مخفی کردن زنانگی، وگرنه مردان مسلمان هم شامل حال ممنوعیت شرکت در مسابقات شنا می شدند.کجای این طرز فکر و شیوه زندگی اخلاقی است؟ این سنت، آیا رسم کشورهایی است که زنان در آن مقامات عالیه داشته اند، محترم بوده اند، در چهارصد سال اخیر حقوقی داشته اند؟ چرا باید سنتهایی را که ریشه در پست دانستن زنان است، حمایت و تشویق کرد؟
 
نوشته‌ای از حواس پرت

Balatarin

Comments 16 Pending 0

Sort comments:
ahang1001

ahang1001    

پوشاندن موی سر برای زنان یهودی نیز واجب است....ولی زنان یهودی متعصب راه حل جالبی برای آن یافته اند...و آن اینکه بجای لچک از کلاه گیس استفاده میکنند...7 سال پیش در تل آویو خانمی یهودی برایم تعریف کرد...و گفت منظور اینست که موی مرا نبینند...که خب نمیبینند چون این کلاه گیس موی من نیست.

و اما نوشته آقای دمو...در باره قران، حجاب و بقیه قضایا...
و آن اینکه آیا تمام جهان اسلام قران را نفهمیدند..؟ و بیخودی زنها را در کیسه میچپانند؟
یعنی این قران...کریم و مجید را پس از 1400 سال هنوز نتوانستند درست بخوانند؟
جواب میخوام...زود تند سریع!

Demo

Demo

یا اصلأ نمیخوانند و در عوض روی طاقچه میگذارند و یا از زیرش رد میشند و سر سفره عقد میگذارندش. یا نخوانده میگند سخت است و فقط عرب فهم است و غیره و غیره که خودمان همه به آن غیره و غیر هاش واقفیم. کسانی هم که چه در رسابق و چه در حال آنر خواندند و به دل گرفتند تند و سریع اعدام و یا تکه تکه شدند نمونه اش حلاج خودمون

http://daftaredanaei.blogfa.com/post-9.aspx

Mehrban

Mehrban

The photo of the blog say a thousand words, some of which are, fascism, ignorance, self righteousness, inauthenticity, submission, power asymmetry...............

P.Galenous

P_J. An Iranian!

Mehrban,

The best way to get rid of the damn HEJOB, is to make it mandatory for MEN! And see how long that would last; all but less than a minute, I bet!

Demo

Demo

Couldn't agree with you more. But 'Mehrabani' is the not the solution to the problem. The 'Ghi-yum' is.

Demo

Demo

حقا که حواس پرتی وقتی با دروغ توام شد حاصلش شود پرت و پلا نویسی. فقط ٢ تا نکته سریع و برقی: ١- کلمه حجاب به معنی پوششی برای زن در هیچ کجای قرآن تعریف نشده است. مطلقا در هیچ کجا. ولی چون خالق عالمیان از نظر اصحاب دین دچار فراموشی!؟! شده مثل بسیاری از موارد دیگر به کمکش شتافتند و خروار خروار (با معذرت از خر که حواسش همیشه سر جاش است) حدیث و روایات دروغ بهم تافتند و بافتند! ٢- کدام شیر ناپاک خورده ای فرموده پوشش برای زن یعنی نشانه عفت و پاکی؟ قرآن بشدت تظاهر و نمایش به پاکی را منع کرده و مرتب یاد آور آن است که خود فریبی نکرده و خود را عفت جون و یا عصمت جون ننامید که خدا از رگ گردن بهتان نزدیکتر است و تا اعماق وجودتان و حواستان به یک یکتان آگاه. لُب کلام: برو این دام بر مرغ دگر نه

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

You could argue till morning what is the exact textual meaning of gibberish "written" in Koran.
Historical fact of the matter remains that, women of Arabia were relegated to background, and second class status, once Mohammad's "new" religion took over.
This second class citizenship of women in Islam is not only a Persian "contribution" of Islamic Republic of Hell, but it goes back all the way to the genesis of Islam, and how this phoney religion, like all other phoney religions and ideologies is a tool of male dominance in disguise.
Condolences.

Demo

Demo

And you could go on forever to blame the religion as the main cause of one's shortcomings! The same reasoning with the US Imperialism by diverting the world's attention of its own crimes by proclaiming 'war on terror,' i.e. 'war on Islam!'

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

If you weren't so challenged in properly reading others' comments you would have seen I wrote:
"all other phoney religions and ideologies."

That means religions are only one aspect of the problem. Other aspects include: ideas that start as oppositions to religion initially, but degenerate and change into "secular religions" themselves, as well.

Facts of the matter remain the same:
Islam has been a male-chauvinist cult since day one. All other "world-religions" are more or less the same feces. All other secular ideologies, other than Feminism, also carry the same anti-woman baggage when it comes to male domination over females.
No go and recite one of those obtuse quotes from your phoney 'holy" book, we all need our comic relief of the day, thanks.

P.S. Please stop using big words like "Imperialism" of which you don't have the vaguest clue what it means.
When it comes to "Imperialism," Islam since day one has been the biggest "Imperialist," which the Arab world and Middle East has seen. Hence that would make you a lackey of Islamic Imperialism.
Congratulations.

Demo

Demo

Admitting with all my challenges as a human, Your Honor of multiple ID's/Personalities (with your own admission, of course) knows/judges everything missed to point out that other known '-isms' including Communism, Leftism, Liberalism, & Your Majesty name it are also part of "all other phoney religions and ideologies" aiming at exploiting the majority's population one way or another when they are implemented no matter how 'progressive' they look like on the papers.

And yes admitting my challenges with 'vagueness' as a human, still am standing by with my claim that the 'new world order' (if not 'Imperialism' whatever Your Honor likes to call it) is after making 'Religion' as an excuse to deplete/exploit the naturally resourceful Arabian Desert and ME countries by terrorizing them anyways they could! Means Anyways!

PS: The said above were all copied from the said 'holy' book which doesn't sound comic at all! Or does it, Your Gracious Majesty imprisoned with your 'Ignorance?'

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

Ignorance remains all yours.
At least I have an idea what missing from all those mentioned schools of though, and offer a critique of them.

How about you? Reciting like an obtuse blind fool quotes from an illiterate child molester of14 centuries ago, as words of liberation. How pathetic can you get? Oops, I forgot, you're a "faithful Muslim," you're entire mental process is suppose to be pathetic.

Just in case you've forgotten that Imperialism (which you still don't have the vaguest clue what it means) is the only reason why we still have Islam as a dominant force in ME. So, at the end of the day, you and the "Imperialism" you hate so much have one big thing in common: You both love Islam and can't do without it, and you both do your best to maintain it.
Condolences.
What happened to our comic relief of the day?

Demo

Demo

The tragic comic of the day is that we as a nation haven't learned to accept each other as well as others the way simply we/they are rather than comfort ourselves by sitting in belittling/judging chamber. For instance, rather than asking/ridiculing me about 'what Imperialism is' just ask the ones who were tortured in Abu-Ghoraib prison in Iraq ten years ago if any survivors found alive at all! For 'me' has absolutely no clue what it means!

And once again you're 100% wrong about my love for Islam. My love is only and only for GOD and all his creation including you even though your real ID is only known to him. And my 'faith' in Islam is not my love for it but my sincere believe in it as you believe in your 'ideologue' thoughts.

Let's learn at least to respect each other on this site? Shall we, please? Thanks!

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

Respect brings respect. Not insulting my intelligence with obtuse quotes from an illiterate child molester of 14 centuries ago, would be a good start for you to earn your respect.
Long before Abu Ghoraib, Black political prisoners in US had been tortured, but they weren't flavor of the month, and not so fashionable, not to mention very costly just to even mention. No need to go all the way to Baghdad's suburbs to find out what the "I" word its all about, just shed your petty bourgeois skin, and stop your "flavor of the month" approach to social engagement.
You still have some difficulty comprehending what it means to be an Agnostic. The "best" epistemology you could ever devise, itself is only an approximation of reality. An incredibly complex, multi-faceted, fast evolving reality. Of course you don't need any type of epistemology or any reality for that matter, you have GOD. How obtuse can you get? You would be surprised how many people on this site know my real ID, don't think any of them feel godly though.

Ideology is nothing but a form of false-consciousness, as Karl mentions. His method for overcoming it could be reduced to a type of "Successive Approximation." But that's another lecture.

All learning, like charity, begins at home. Sie sind herzlich willkommen.

Demo

Demo

You got it. No more of any quote from anywhere. That is going to save me a lot of time. Thanks much for your friendly advice & for the short lecture as well. Take care.

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

اینجا سلاح و سکه و جاسوس

فرمانروای دوره‌ی شدادی است

و خانه‌های مردم و سرتاسر فلات

انبوه بندهای عمومی و انفرادیست

ایران در این ميانه‌ی تشویش

مفهومی از اسارت و آزادی‌ست

و باز همچنان

ما

این بامهای کوچک توفان

آهنگ پيشگوئی توفان ناگهان