Advertise here

فحش های رکیک ایرانیان

Balatarin

 

جانماز آب نمیکشم، تا حدودی اهلش هستم، ولی برای پرسشم دلیل دارم که عرض خواهم کرد.

چند فحش، ناسزا، بلدید؟

چند ناسزا ورد زبان شماست؟

چند تا از ناسزاهایی که میدانید و یا استفاده میکنید مربوط به مادر و خواهر و چند تا مربوط به پدر و برادر است؟

دیگر فرهنگها را نمیدانم، در ایران اکثریت مطلق فحش های رکیک متداول، زنان و خصوصاً آلت تناسلی آنان را هدف قرار میدهند و در برخی کار به خشونت جنسی و استفاده از آلات و ادوات هم میکشد.

دلیل پرسشهای بالا:

آیا این امر نشانه زن ستیزی نهادینه شدۀ ناخود آگاه است؟

آیا تلاش در کسب برابری جنسی در فحاشی میتواند دریچه ای به درک زن ستیزی ناخودآگاه بگشاید؟ 

 

تبریک

Balatarin

Comments 8 Pending 0

Sort comments:
ahang1001

ahang1001    

از آنجا که هموطنان گرامی منظورم آغایان است.
خواهر..مادر...مادربزرگ را ناموس خود میدانند...اینست که خشن ترین توهین ها همان فحشهایی هستند که میدانید...این نوع فحاشی خاص ایرانیان نیست...ترکها هم نظیر همین فحش ها را دارند...
در خاتمه...آن مطلب شما در باره اسید پاشی ...فعلا تبدیل شده به محلی برای فحاشی...که به نظر من در شان این سایت نیست.
من اگر جای آدمین بودم چند نفری را حذف میکردم

Fred

Fred

با شما در مورد ناموس انگاشتن بانوان هم عقیده هستم.
پرسشم که خیلی مشتاقم مورد بحث قرار گیرد، همان تلاش عامدانه در بکارگیری فحش هایی که مرد را هدف قرار میدهد به عنوان پنجره ای به زن ستیزی ناخودآگاه است.

در ضمن، با حذف کامنت مخالفم، گرچه چند ماهی است در فکر نوشتن این بلاگ بودم، چند کانت مورد اشاره شما در نوشته مربوط به بانو گلشیفته بانی انجام آن شد.

Demo

Demo

"@Demo and masoud5 Koos nanneh jendeh joftettoon"

The above is one clear example of what is told by Ahang.

ahang1001

ahang1001    

من فکر میکنم که اینگونه فحاشی...جزیی از فرهنگ فارسی زبانان شده است...و در بسیاری موارد نباید آنرا جدی گرفت...همانطور که در میان انگلیسی زبانان نیز...واژه فاک...معمول است...
در زبان آلمانی دشنام زن ستیزانه فقط یکی داریم...Hurensohn
به معنی پسر روسپی...اما همین واژه هورن زون...را چاپلین در کتاب خودش بعنوان تمجید از واگنر و موسیقی واگنر بکار میبرد...مثل فارسی که مثلا میگن ...لامذهب این ماشین عجب موتوری داره...
میبینیم که فحاشی بعنوان تعریف و تمجید هم بکار میرود...

M.Razavi

mohamad razavi

Question. Why is it that certain site members ( currently Demo and masoud5) who all seem to support the islamic regime (in itself not a problem as far as I am concerned) are allowed to use profanity, personal attacks and threaths of personal violence on people holding opposing views on this site and get away with it? Is it because the site owner @SaidAmin and his admin team are unable to read and understand their comments often written in badly written Farsi or something else?
In our Iranian culture, only cowards use these personal attacks targetting people's female family members on internet sites, because they know that in real life they'd better call an ambulance first before opening their foul mouths.

Demo

Demo

"are allowed to use profanity, personal attacks and threaths of personal violence on people holding opposing views on this site and get away with it?"

As the blogger often say that: Prove it! Prove it! Specially when you are making such false accusation with my case! Prove it dear! Prove it!

G.Rahmanian

G. Rahmanian

Fred,

As you have stated, in the Persian language men are not immune from the vulgarities, either. If we were to start counting the number of profanities used for both genders, there may be a draw. I have a feeling men may even be the winners.

Contrary to the view that may relate the use of such vulgar language towards women as misogynistic, the main reason for the female gender to get a larger share, if that is the case of course, may simply be the protectionism that exists in our culture. And the protectionism is not always as a result of misogyny. It could also point to the fact that the laws of the land are not protective of the people's rights in general and women's in particular.

It also points to the fact that as a result of such protectionism using vulgarities involving one's female relatives may prove more effective and hurtful.

The English language boasting the largest number of vocabulary words, is perhaps the most colorful and the vilest of all, if we were to include the derogatory terms as well.

Where I have been residing for mire than three decades there are no vulgarities as such. And people don't seem to miss them.

Demo

Demo

جواب ٢ سئوال آخر
امری وجود ندارد. فحاشی ربطی به زن ستیزی ندارد بلکه نوعی ستیز با خود است و ١٠٠% فرهنگی
زبان فحاش زن و مرد حالیش نیست. دین از برای به دَرَک واصل کردن زن ستیزی است که درک آن برای کسی که خودآگاه و یا ناخود آگاه آنرا بازیچه قرار داده و یا به آن ابدا اعتقادی ندارد مشکل است و غیر ممکن. تسلیت