Advertise here

جشن تکلیف

Balatarin


حد "تکلیف" در سن نه سالگی قمری برای دختران  مسلمان اغاز میشود. در مراسمی مشمئز کننده، بیماران کودک ستیز رژیم اشغالگر اسلامی دختر بچه های نه ساله ای را که هنوز در دنیای کودکانه خود سیرمیکنند، با تکلیف دوران زنانگی، یا سنت بردگی جنسی، و پوشش حجاب اجباری اموزش میدهند.

 

" تکلیف" ریشه در زن و کودک آزاری دیرنه ادیان و سنن بدوی دارد که استفاده جنسی، ختنه, تفکیک جنسیتی، و حجاب کودکان امروز از بقایای ان است. دختر بچه ها بدون هیچ تفکر و هیچ نقشی در انتخاب دین و عقیده شخصی خود به صرف متولد شدن از پدر و مادری مسلمان، مسلمان تلقی شده و موظفند تا آخر عمر مسلمان باقی بمانند. این کودکان از زمان حد "تکلیف" مجبور به پذیرش حجاب و قوانین  زن ستیز اسلامی در مورد سرنوشت خود هستنند. این مراسم در مدارس دخترانه ایران  برگزار می شود. سال  پیش این مراسم در سفارت رژیم در لندن Here ، یک روز بعد روز جهانی زن! برای دختران مسلمان حامی رژیم نیز برگزار شد.

 

 اگر چه برای استفاده حد و مرز  حجاب اجباری  از روایات و آیات تعبیر های فقهی  متفاوتی میباشد, لکن اصل لزوم پوشش اسلامی از این سن "تکلیف" از مرد نامحرم واجب شده است. پوشش اسلامی زن در دو سوره از سوره‎های قرآن مطرح شده است. یک‎ بار به طور اجمال در سوره احزاب آیه ۵۹ و بار دیگر با تفصیل بیشتر در آیه ۳۱ سوره نور. اصرار رژیم اسلامی، از زمان پیدایشن ان، برای حجاب کماکان یک انگیزه فرا مذهبی ولی سیاسی است زیرا حجاب اسلامی سمبل اسلام سیاسی یا اپارتاید جنسی است، همانطور که صلیب شکسته سمبل فاشیزم بود.

 

 سن بلوغ و "تكلیف" توسط اکثر علمای اسلام سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه اسلام نیز است. رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض سن بلوغ  تعین شده است. در تعاملات خشن یک جامعه اسلام زده، این سن تا حد مسؤولیت كیفری  قابل اجرا است، بطوری که بسیاری از اعدامیان رژیم اسلامی، بویژه در اوائل عمر ان، از نو جوانان ۹ تا زیر ۱۸ سال بوده اند.

 

شگفتا که زن در قوانین اسلامی همیشه نصف مرد تلقی می شود و در احادیث نیز بر کم بودن و ناقص العقل بودن زن مهر شرعی خورده است. کماکان اگر طبق همین قوانین زنان کم عقل تلقی میشوند ولی در نه سالگی بالغ بوده و در برابر بیرون بودن هر تار موی خود تا حدی مسئول است که به گفته داعیانه "دکتر" بنی صدر،" اشعه مضری پراکنده میکند که ا ثر نا مطلوبی روی مرد میگذارد"!

 

با تحمیل مراسم "تکلیف"، رژیم اسلامی دختر بچه های بی گناهی را که به سن حیض میرسند در عمل مجبور به قبول "تکلیف" میکند. به ذعم مبلغین این مراسم شنیع، تکلیف بر انان واجب می‏شود و با میزان قبول یا رعایت "تکلیف"، پاداش و یا  كیفر اخروی خواهند داشت.      

Balatarin

Comments 16 Pending 0

Sort comments:
ahang1001

ahang1001    

خواستم یه چیزی بنویسم، دیدم که شما همه چیز را نوشتیدو چیزی نمیتوان به آن افزود
ممنون

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

اگرسن تکلیف برای دختران ۹ سال قمری باشد، در تبدیل ان به سال شمسی حدود ۸ سال و ۹ ماه می شود. یعنی تمام تکالیف و وظایف شرعی بر این کودک واجب است. تنها تصور ان امروزه یک کابوس است, ولی وحوش اسلامی ان را لازم الجرا میدانند.

RedWine

شمیرانزاده Researches (reporter & tv journalist) and presents information (Social,Art) in certain types of mass media and also working in diffrent european tv channels

سلام بر جنابِ آقای رشیدیانِ گرامی‌

تنها خواستیم یادآوری کنیم که در قدیم نیز ( در خانواده‌های متدین و مومن واقعی‌ ) حدِ تکلیف جشن گرفته می‌‌شده است. به خصوص در شهر‌های مذهبی‌ ایران مانندِ تبریز، اصفهان، مشهد، یزد، کاشان و دیگر شهر‌های حاشیه کویر و تا به کرمان و ...

ما خودمان برین باوریم که تمامی مذاهبِ ابراهیمی میبایستی تغییراتِ فراوان کرده و خودشان را به شرایطِ امروزی وفق دهند؛ وگرنه آدمیانِ امروزی دیگر به سراغِ مسجد و کلیسا نخواهند رفت.

حال شما تصور کنید که شورشِ ۵۷ رخ نمی‌داد؛ آیا هنوز ایرانیانی (نه‌ اکثریت !) پیدا می‌شدند که این چنین خشن با اسلام و ... برخورد کنند ؟

با سپاسِ فراوان از مطلبِ شما.

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

درست است جناب شمیران زاده، حتی برای پسران، در ۱۵ سالگی قمری، نیزگاهی جشن گرفته میشود. بسیاری از مراسم و جشنها ریشه در ادیان دارند. مثلا ختنه سوران ، سور به معنی جشن و سرور، نیز از همین قماش است. در این مراسم گاههی نیز انسان قربانی یا عضو ، معمولا تناسلی، برای رضای خدا یا خدایان قطع میشد. احتمالا ختنه از چنین مراسمی بجا مانده.

Roger_Rabbit

Roger_Rabbit Framed

اسلام دین عجیبی‌ است. اگر به آن وارد شوی این سرت را می‌‌برند. و اگر از آن خارج شوی آن سرت را می‌‌برند. در هر صورت سر بی‌ سر،

Shirzadegan

Siavash

حجاب اسلامی سمبل اسلام سیاسی یا اپارتاید جنسی است، همانطور که صلیب شکسته سمبل فاشیزم بود.

Yes, this is the core issue.

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

اسلام یک مجموعه تضاد با تمدن معاصر و سعادت بشر است. جای تاسف است که هنوز برخی ایرانی, صرف تعصب یا سنت, خود را مسلمان "معتدل، نو اندیش، مترقی..." مینامند. چنین القاب فریبنده ای تنها پارادوکس و ترفند های دیگری هستند برای استمرار اسلام تحمیلی در ایران.

SiamakZand3

Siamak Zand

It is hard to believe that such Islamic customs has existed all along in the country that we love.

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

Thank you Jenab Zand for your feedback, I add to your comment: without the plague of this Islamic regime, the long somnolence of our people would probably last many other generations – this is the only God-given solace to Iranians, thanks to this regime!

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

جناب رشيديان
از اتفاق روزگار، به خاطر اين اجحافات من فكر ميكنم كه زنان ايران نقش عظيمى در تحولات آينده ايران خواهند داشت.
من قطعه اى از شعر زير را چاشنى مقاله شما ميكنم.
اگر مردى بيا ايران و زن باش
بيا همچون زنان اين وطن باش
بيا و بين كه اين اجحاف ها چيست
شمارم من ز يك تا نمره بيست
به دستور پدر شوهر بگيرى
يكى آقاى بالا سر بگيرى
....
ادامه
http://iranian.com/posts/view/post/8621

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

زنان ما قربانیان مضاعفد: ا) نیمی از جمعیت تحت ستم هستنند. ۲) فاقد حقوق برابر با مردانند. همین دو دلیل میتواند باعث سیاسی شدن سریع زنان ایرانی شود. بی دلیل نیست که اسلام پذیران دست به هر ترفندی میزنند تا از این پتانسیل نمد سبزی برای توجیه کیش و استمرار اسلامی"معتدل" در ایران بافند.

Ir

Parthian

JR, thanks for another enlightening blog. Islam is un-natural phenomena. Its law/customs are against normal path of human civilization. I'm so glad that circumcision is illegal in Germany. My nutrition (PhD) teacher explain to our class the other day about harmful consequences of FASTING. I tried to argue the Islamic reason that our body needs a break. He explain that not only fasting is harmful but, we should eat several times a day (small portion). Now, we know that red vine (one glass every other day) is good for our health (antioxidant & moderat alcohol). Even pork meat is healthier than beef (pork is not as red as beef). The benefit of Music and dance is obvious to any intelligent man. So, why Islam got everything upside down?

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

Thanks for your feedback, as we know, all aspects of life, and these include food and eating, habits, sex, love, conjugal relations, until the daily deeds and thoughts, are strictly disciplined by Allah and must obey the percepts of Islam.
Fasting belongs to these ritual practices. As you mentioned, it harms the body by disturbing the normal rhythm of metabolism. Circumcision is another ritual practice with psychosomatic harms and long side effects, especially for women.
The Koran began preaching directed toward transmitting the most pagan-minded and mediocre belief in the sacred scriptures. The teaching had to be in a perfect harmony with the pagan's habits and dietary food. Therefore things like red wine, music, dance… were ritually banned.
The German parliament could not ban circumcision, but put some severe conditions on its practise. The Jewish communities in Germany, despite its small number, is politically influential. With the help of the Muslim community, they manage to prevent the ban.