Advertise here

خدابنده: گاف گزارش آمریکا - آیا وزارت دفاع امریکا به لابی مجاهدین تبدیل شده؟

Balatarin

مجاهدین خلق هنوز هم در مطبوعاتشان از گزارشی یاد میکنند که میگویند از طرف کتابخانه کنگره امریکا تولید شده بود و اگر چه بصورتی عمدی "نشت" کرده و بدست آنها رسیده ولی رئیس این بخش آقای دیوید آزبورن تاکید نموده که "این مطلب در هیچ سایتی از کنگره امریکا نه منتشر شده و در آینده منتشر خواهد شد".
برادر من ابراهیم در بازبینی این نوشته متوجه گافی شده است که بشدت برملا کننده مقاصد نوشته است. گزارش می گوید جان وی (ابراهیم خدابنده) در زمانی که در سازمان مجاهدین خلق بوده در خطر بوده است. مجاهدین برای تصحیح این خطای فاحش نوشته ای سفارش را در میل آن ساندی بریتانیا منعکس کرده اند ولی این نوشته نه تنها گاف قبلی را رفع و رجوع نکرده که اکنون به خودش به گاف بزرگتری تبدیل شده است. توضیحات ابراهیم خدابنده:
.

ابراهیم خدابنده، ایران اینترلینک، بیست و یکم فوریه 2013
لینک به متن اصلی (انگلیسی)

http://iran-interlink.org/?mod=view&id=14647

نامه به سردبیر
هفته نامه میل آن ساندی

آقای جوردی گریگ

یک گزارش منتشر نشده تولیدی کتابخانه کنگره آمریکا برای وزارت دفاع این کشور (پنتاگون)، مستمرا توسط فرقه تروریستی مجاهدین خلق در رسانه هایشان، از زمانی که براحتی به بیرون درز کرد و در ماه ژانویه در اینترنت منعکس گردید، نقل قول میشود. این به اصطلاح گزارش پنتاگون به نام من در کنار برادرم و همسر برادرم اشاره میکند، ولی از آنجا که آنچه که در گزارش آمده است به صورت آشکار در جهت تأمین نظرات مجاهدین خلق می باشد، من تصمیم گرفتم آنرا نادیده بگیرم.

سپس مقاله دیگری به تاریخ 16 فوریه 2013 توسط هفته نامه بریتانیائی میل آن ساندی، که به این گزارش اشاره دارد و مجددا به طور گسترده ای مورد استفاده فرقه رجوی در رسانه هایش قرار میگیرد، منتشر شد. تیتر اول آن که نوعا در نشریات زرد مشاهده میشود "خانه دار بریتانیائی توسط آمریکا متهم به جاسوسی برای ایران میشود تا جان برادر شوهرش را نجات دهد" جلب توجه میکرد. من نگاه دقیقتری به این مقاله انداختم تا علت درج مطلب بعد از شش هفته از زمانی که گزارش اولیه به بیرون درز کرد را پیدا کنم.

گزارش آمریکا ادعا میکند که "او (همسر برادرم آن سینگلتون) موافقت کرد تا با وزارت اطلاعات ایران برای نجات جان برادر شوهرش همکاری نماید – او (من، ابراهیم خدابنده) هنوز در آن زمان عضو سازمان مجاهدین خلق بود".

در سال 2002 من در پایگاه های سازمان مجاهدین خلق در لندن اقامت داشتم. معنی این گزارش اینست که جان من در داخل سازمان مجاهدین خلق در انگلستان در خطر بوده است!

به عقیده من مقاله هفته نامه میل آن ساندی به طور خاص برای پوشاندن این گاف منتشر گردیده است. حتی به این موضوع هم در مقاله اشاره میشود.

در شروع مقاله میگوید: "آن سینگلتون، 53 ساله، متهم شده است که وادار به همکاری با سرویس مخفی ایران در طی دیدارش از تهران در سال 2002 شده است. گزارش درخواستی پنتاگون ادعا میکند که خانم سینگلتون و شوهر ایرانی اش مسعود خدابنده، 56 ساله، توافق کردند تا برای رژیم در قبال نجات جان برادرش که در زندان است کار کنند." (پررنگ شده از من است)

نه تنها این موضوع صحت ندارد، بلکه یک گاف دیگر هم داده شده است. گزارش اصلی نمیگوید که من در آن زمان در زندان بوده ام و نویسنده مقاله یا به خودش زحمت نداده که یک بار گزارش اولیه را بخواند، یا احتمالا به اندازه هر کس دیگری که این گزارش را میخواند سردرگم مانده است که هدف اصلی این گزارش اساسا چیست.

واقعیت اینست که من در سوریه دستگیر شدم و در ژوئن سال 2003 به زندان در ایران منتقل گردیدم.

در سال 2002 من هنوز عضو سازمان مجاهدین خلق بودم و در خانه های جمعی در لندن زندگی میکردم. برادر من و همسر برادرم که هر دو از سازمان مجاهدین خلق جدا شده بودند وبسایت iran-interlink.org را تأسیس کرده و در افشای نقض حقوق بشر در داخل فرقه رجوی فعال بودند که این فعالیت سالها بود که ادامه داشت.

من با توجه به تجربه 23 ساله ام در سازمان مجاهدین خلق به عنوان یکی از نفرات کلیدی بخش روابط بین المللی سازمان در اروپا میتوانم بگویم که سر منشأ گاف های داده شده در گزارش مربوطه و در مقاله نشریه شما هر دو از جانب سازمان مجاهدین خلق بوده است.

ابراهیم خدابنده
20 فوریه 2013

لینک به انگلیسی
.

Balatarin

Comments 6 Pending 0

Sort comments:
Kingreza3

Kingreza3 The original IRI drivel

Mr. Khodabandeh,
you are the only one following me on IC and I wanted to know who is the only person that thinks i have something to say (I really don't, i just make fun of every one).and found out unlike me you actually have a story to tell. i do have a question for you. after seeing what happened in Libya and how a fanatic group was given arms and info to topple ghaddafi, how do you view the IRI reaction toward you and MKO back then and do you think that was out of ignorance or a calculated policy to make sure MEK can never get a real power. and do you think MEK would ever can raise enough money to change the negativity around them. and how the hell did they got neocons to like them?

massoudkhodabandeh

Massoud Khodabandeh Massoud Khodabandeh Director of Middle East Strategy Consultants Iranian born. more about me on khodabandeh.org mesconsult.com iran-interlink.org

Kingreza3,
I have read some of your comments, and have found that you do have some serious things to say. While maybe in an amusing way of expressing yourself there are serious points in your comment, like the one above. So please allow me to follow you in case you decided to write. As for MEK I don't see them doing anything against IRI as they have promised over the last ten years. The worst scenario would be arming a buch of pensioners to be a legitimate target for the other side's army. There is no comparison between them and the rebels in Libya or anywhere else. Information laundry for the Intel services or helping in assassinations does not constitute an organisational act. I long ago gave up on the MEK as a viable opposition to the IRI. What is needed is to save the poor souls in Iraq and giving them a chance to retire in Western countries

SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi

Read Daniel Pipes published articles ( 2003-2013 ) to see why AIPAC became interested in MEK even more than before! Find out about his non-stop campaign to support MEK ! Why AIPAC has chosen MEK? Hmmmm .. Cause there is no other opposition abroad that AIPAC can fool and exploit for their own benefits ... I feel sorry for members not the leaders of MEK. Time for the them to wake up ! otherwise they are going to be used. abused, and flushed down the toliet by the AIPAC in no time ! Maryam and the hidden Imam masud are immune they will live happily ever after .. but the poor MEKs members are the ones who are going to pay the price ...

SHAME !

Kingreza3

Kingreza3 The original IRI drivel

i agree what a shame, but you live and learn and you learned soon enouh (good for you).
in the same video you had posted somewhere about your sister in law there was another woman who had to carry cinide capsul. do u agree with her when she said that the regime learned from their past and change their reaction toward MEK after? and if thats the case why wouldn't people at liberty just leave and try to sneak back to Iran and hope for the best. has iranian goverment tried to re patriot them to just get this delemma over with? i mentioned somewhere that i am sure IRI wouldn't mind attracting them to come back and get on TV and tell thier stories for "propaganda" purposses.
and finally dude do what you can to save those 3000. they need all the help they can get right now!

massoudkhodabandeh

Massoud Khodabandeh Massoud Khodabandeh Director of Middle East Strategy Consultants Iranian born. more about me on khodabandeh.org mesconsult.com iran-interlink.org

I agree with you. Of course the IRI is the enemy of these people. But when your enemy treats you as cult victims that says a lot about how weak the MEK has become. If the MEK in Liberty have a choice they don't want to go back to Iran.,The ones who reached Europe still see themselves as part of the opposition to the IRI. They haven't given up their ideas but got stuck because of the MEK leadership. They are not free to leave Liberty even though UN and Govt of Iraq are trying to get them out. MEK leaders keep them there with locks and lies.

massoudkhodabandeh

Massoud Khodabandeh Massoud Khodabandeh Director of Middle East Strategy Consultants Iranian born. more about me on khodabandeh.org mesconsult.com iran-interlink.org

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards