Advertise here

ARGO will always be a BEER for Iranians, not a movie

Balatarin

آیا ساختن فیلم آرگو توهینی به ایرانیان بود؟

از دریچه دید بین المللی و پشت دوربین فیلم برداری اگر به این موضوع نگاه کنیم و آنگونه که جهانیان بما ایرانیان مینگرند، باید قبول کنیم که اگر توهینی به ایرانیان شد بخاطر نوشتن سناریو و ساختن این فیلم برای هالیود نبود، بلکه  پنهان ماندن و دستکاری کردن واقعیتهای پشت پرده در مورد توطئه گروگانگیری آمریکایی ها در ایران بود که این فرصت تاریخی  را از دست ایرانیان برای گفتن آنچه گذشت گرفت. البته تقصیر از سازنده و کارگردان فیلم نبود،  چون مشاوران ایشان در مورد تاریخ همان خواربار فروشی های لوس آنجلس بودند که با آب و تاب و مقدار زیادی کف دهان "جریان" ها را با انگلیسی شکسته پکسته سبک خودشان برای تهیه کننده تعریف کردند و ده درصد هم بابت چاپ اعلامیه های مرگ بر آمریکا به یهودیان هالیود تخفیف دادند و چقدر اصرار و ابرام که قابلی نداره و جون شما نمیشه و بچم بمیره نمیگیرم و سرانجام تا یکریال آخرش را هم گرفتند و حساب کردند و رفتند. نوش جونشون، کاسبی همینه دیگه.

 

گناه فیلم توهین به حقایق تاریخ است و نه توهین به ایرانیان، وگرنه ما ایرانیان دیگر در برابر توهین ها و تحقیر ها مصونیت اکتسابی پیدا کرده ایم و با هر تحقیر و توهین با لبخند برخورد میکنیم و سکوت و صحبت از غذاهای ایرانی و مهماندوستی ایرانی و نجات یهودیان توسط شخصی بنام کورش را وسط میکشیم. ما تنها کشور دنیا هستیم که مردمش از حمل پاسپورت کشورشان شرم دارند و آن رنگ روی جلد آن که برنگ خون دلمه شده است و زنگار ننگ آنچه برما گذشت و میگذرد.

این فیلم اگر توهینی کرد، به تاریخ بود، برای آنکه حقایق واقعی جریانات حمله و شروع نهضت "دانشجویان خط امام" را پنهان کرده و ماستمالی شدن این سوال که آن دانشجویان بطور مستقیم و غیر مستقیم از چه منبعی دستور میگرفتند.

 

حمله به سفارت آمریکا، گروگان گیری و شروع اقتدار یکمشت جوجه های اخوان المسلمین در ایران تماما بدستور و رهبری سفارت انگلستان در ایران بود. انگلستان به خمینی ضمانت داده بود که از استقرار حکومت مذهبی در ایران بهر قیمتی دفاع خواهد نمود بشرط آنکه اول دست آمریکا از ایران کوتاه شود و دوم آنکه بدهی های دولت انگلیس به شاه، بصورت اسلحه نظامی به ایران باز گردد.  خود شخص خمینی تقاضایی نداشت، او پیرتر از آنبود که بتواند تصمیمات سیاسی بگیرد. او نمیدانست که روسیه از هم خواهد پاشید و تنها شخص او بود که میتوانست برای انگلستان این ضمانت را بدهد که آمریکا هیچ غلطی در مورد ایران نمیتواند بکند - ولی هر کشور دیگری هر کاری بخواهد میتواند با ایران بکند. شرط و شروط را انگلستان میگذاشت، خمینی درباره اش مشورت میکرد و جواب میداد.   اگر توهینی در این فیلم شد بخاطر آنبود که اشاره ای به نقش اصلی انگلستان بعنوان نیروی محرکه انقلاب اسلامی نشد و از بیرون راندن آمریکا از ایران و شکوفایی اقتصادی انگلستان بخاطر تعویض هجده بیلیون پوند بدهی انگلستان به دولت شاه با تانکهای "چییف تین" انگلستان در رژیم خمینی صحبتی نرفت، و در مورد ساختن زمینه جنگ ایران و عراق و نابود کردن آن تانکها و آن معامله سیاه با انگلیس گفتگویی نشد.  اگر توهینی بود بخاطر آن بود که بار دیگر انگلستان مظلوم در آمد و آمریکا محکوم و ایران آلت دست. و بقول معروف ما را چیز کردند و چهار ترکه سوارمان شدند.

  آنزمانی که قدم کثیف شازده انگلستان بخاک ایران رسید، هر ایرانی باید بیدار میشد و میفهمید که این رژیم اسلامی ایران دربست در اختیار انگلستان و نوکر سرسپرده آنهاست و آمریکا در واقع فقط نقش لات بزن بهادر را بازی میکند و چوبدار و میراب محل است در زمینهای اشغالی خودش دور تا دور ایران.  آری اگر در واقع توهینی این روزها به ایران شد بخاطر فیلم آرگو نبود، بلکه توهین بزرگ همان است که وقتی در سال 2013 دو کتاب فارسی به زبان عبری ترجمه میشوند و شرح آنرا با آب و تاب در رسانه ها میخوانیم، یکی کتاب "دائی جان" جاکش است و دیگری "کلنل" دیوس. یعنی همان دو کتابی که فقط چاپ شدند که ایرانی برای همیشه شرمش بشود اشاره ای به حقایق جنایات گذشته، حال و آینده انگلستان و نوکرانش بنماید و اعمال پلید آنها را در ایران افشا کند. شرم از آنکه مبادا او را مسخره کنند و بگویند "تو هنوز مثل دایی جان فکر میکنی". آری دوستان، اگر این روزها توهینی شد همین بود و بس.

 

برای ما ایرانیان تاریخ همین اکنون است، همین دم را غنیمت شمار که چو فردا شود فکر فردا کنیم. ولی برای دشمنان، ما موی دماغی هستیم که باید با ما مماشات کنند و بهر طریقی کنترل مارا در دست داشته باشند، چون خودمان که اختیار خودمان را در دست نداریم. آنها که تصور میکنند، انقلاب ایران یک شورش خود جوش بود، در جهل مرکب بوده و تا ابدالدهر در اشتباه خواهند ماند. اگر به ایران بروید تعجب خواهید کرد که بهرکجا بنگرید جوانان را می بینید، پسران و دختران ایرانی که اگر کشورشان آزاد بود گل سر سبد خاور میانه می بودند و کشوری سازنده و تولید کننده میساختند. دولت انگلستان با فاحشه های وطنی خود ما و با همکاری سایر کشورهای ذینفع مسیر حرکت جوانان ما را به اینجا کشاند و روزهای سیاه در برابر و افق ماست. همین اکنون نیز مسیری که ما میرویم کاملا در جهت غلط است، موج سبز و آبی و صدای آمریکا و بی بی سی و "اسرائیل ایران را دوست دارد" و تمام این مهملات برای کنترل ایران و ایرانی است و کاشته شده درون ذهن ملی ما.

 

ایرانی فقط یک را نجات برایش مانده است و آن بیداری از خواب غفلت است. باید اول بیدار شد بعد تصمیم به حرکت و مسیر آنرا گرفت.  ما هنوز در خواب هستیم که میان این همه کتاب ایرانی که میتوانند و شایسته هستند که بزبان عبری ترجمه شوند،  باید گل سر سبد آن دایئ جان جاکش باشد و کلنل  دیوس. اگر توهینی به ایران شد دقیقا همین است. روح افرادی چون باروخ بروخیم  و سلیمان حییم  شاد باد و نور به مزارشان ببارد که در بیش از نیم قرن پیش آن خدمات را بزبان ما و کشور خودشان ایران کردند و امروز در قرن بیست و یکم هنوز دولت انگلستان پول خرج میکند که ایرانی کتاب دایی جان جاکش را بزبان عبری ترجمه  نماید که به مردم اسرائیل نشان بدهد ایرانی چه روحیه ای دارد و در واقع انگلستان هیچ نقشی در تخریب ایران نداشته است.  مشکل ما خیلی بالاتر از فیلم آرگو میباشد و این رشته سر دراز دارد. بقول میرزا حسین خان که با اقوامش برای فرار از تخریب جنگ در تهران،به اوشان پنهاه برده بود و در آنجا اطراق کرده بودند و در راه تهران به اوشان از درون درشکه به جوانان ایرانی که برای شرکت در جنگ دوم جهانی با پای پیاده و شکمی خالی عازم بودند، دستش را تکان میداد و میگفت "بروید...بروید...خیر ببینید...خدا حفظتان کند..... و بعد یواشکی بطری بقلی ودکا را از جیب در میاورد و جرعه ای بالا میرفت و قدری نان و پنیر و سبزی و گردو مزه میکرد....و دوباره آن جوانان را مورد عنایت قرار میداد....بروید...بروید و خوش باشید.... دست علی بهمراهتان باشد

Balatarin

Comments 17 Pending 0

Sort comments:
dohelzen

dohelzen منم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان دهل خویش چو پرچم به سر نیزه ببستم

ازمنطق انگلستان بود یا نبود بگذریم ,از تندی ولحن نوشتن شما خوشم آمد.
چکیده کلام , ایران در یک جنگ روانی و اقتصادیست .

خوش به حال آمریکا و "انگلیسها" و بخصوص نوکرانشان که اوضعشان هر روز داره بهتر میشه .


href="http://kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2013/2/14_Gerald_Celente_files/Gerald%20Celente%202%3A14%3A2013.mp3">Gerald
Celente

download Mp3

http://kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2013/2/14_Gerald_Celente.htmldohelzen

dohelzen منم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان دهل خویش چو پرچم به سر نیزه ببستم

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

dohelzen

dohelzen منم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان دهل خویش چو پرچم به سر نیزه ببستم

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

faraway

faraway

""Gerald Celente: Founder & Director of the Trends Research Institute - Gerald has had a long track record of making some of the most controversial, yet correct calls in terms of global trends and events. In fact, many consider Gerald to be the top trends forecaster in the world. Gerald has been quoted and interviewed in media throughout the world such as, CNBC, Fox, CBS, ABC, NBC, BBC, Time Magazine, The New York Times, The Wall Street Journal, Business Week, Financial Times, U.S. News, World Report, The Economist, L.A. Times, Chicago Tribune, Washington Post, and more."""

LOL and Pathetic!

Shirzadegan

Siavash

Some Iranians were saying that France government was back Khomaini up because he took a refuge in France when he was kicked out of Iraq. Khomainie was supported by French government till he returned to Iran in 1979. France also refused to admit shah when he really needed somewhere to stay. That was another indication that France was behind Iran's revolution.
Some Iranians were saying Soviet Union was supporting khomaine because Tudeh party members were backing him up all the way till he took power. They even voted "yes" to Islamic republic even though they were communist and didn't believe in God or Islam.
Some Iranians ( such as Rafi Khachetorian the Iranian show man) were saying if Khomainie shaved his bear, you will see the logo of U.S under his bear and mustach. U.S brought khomaini to power because he was trying to stand against America.
Some people such as writer of this blog says it was the work of Brits to kick America out of Iran. Therefore, they brought khomaini to power.
Make a long story short, Iran's revolution was the work and fault of whole world except people of Iran.
30+ million Iranians were just waiting to see what destiny foreign power wanted to do with their history.
Jal al khaleq.!!! very brilliant !!!

maziar58

maziar 58 Maziar

If And Only If the Late Shah would had agreed to Renew the Oil contract with the West at the same rate None of these would have Happened.

Persa

Persa http://iranian.com/main/member/jeesh-daram.html

Maziar, you are correct. The oil contract with the British was part of implied commitment by the Shah towards the British government. His reliance on American friendship and push towards industrialization of Iran misguided him about British historical winning card of religious fanatics and the power of clergy that British reserved to be used against opposition in Iran's Royal Courts for the past 300 years. Here is the video of his speech:

maziar58

maziar 58 Maziar

Persa
Merci for backin'up that claim.

seyed.javad

seyed.javad Eslam is good for you

برادر پارسا.
با عرض تشکر در باره این مقاله بسیار هیجان انگیز در باره عملیات جنایت کارانه ملکه انگلیس و شوهر لعنتی او وینستون چرچیل بر علیه ملت مسلمان ایران. این انگلیس‌های موزی نه تنها خمینی دجال را بر سر کار آوردند، بلکه آدم‌های خودشون را هم در راس مقامات حکومتی جمهوری اسلامی قرار دادند. مثلا آیا شما میدانستد که برادران لاریجانی انگلیسی‌ تبار هستند؟ این‌ها اسم اصلیشان لاری جانسون است. پدر این سه انگلیسی مسلمان نما آقای لرد لاری جانسون است که نوه‌ دختری او همان خانوم دایانا سپنسر بود که با شازده چارلز ازدواج کرد. این دیانا خانم قرار بود که با شازده مصر ازدواج کند و اسم خود را به خدیجه تغییر داده و همین جریان ایران را در مصر هم تکرار کنند. خشوقتانه ملت مسلمان مصر با هشیاری تمام جلوی این توطئه راا گرفته و کلک این "خدیجه خانوم" قلابی را کندند.

بگو مرگ بر انگیلیس.

Persa

Persa http://iranian.com/main/member/jeesh-daram.html

جواد جان شما که در نجف درس خواندی و باید بدانید که چرچیل شوهر ملکه نبود بلکه یک محلل بود. در اوایل ازدواج وقتی بین ملکه و شوهرش بگومگویی رخ میدهد و بین آنها زدو خوردی صورت میگیرد و ملکه ظرف بادمجان سرخ شده را بطرف شوهرش پرتاب میکند. شوهر ملکه بر میگردد و در گرماگرم عصبانیت سه بار با فریاد بلند تکرار میکند که " ترا طلاق دادم، ترا طلاق دادم، ترا طلاق دادم" و بلافاصله ملکه براو نا محرم میشود و از نظر شرعی این عمل سه طلاقه کردن خوانده میشود. ماجرا به شماره ده خیابان داونینگ میرسد و بگوش چرچیل و او میداند که با طلاق آندو وضع وخیمی در پیش خواهد بود و لذا بعنوان محلل پای جلو میگذارد و داش آکل وار ملکه را عقد میکند و بعد طلاق میدهد. از اینرو بعضی به اشتباه تصور میکنند او شوهر ملکه بوده است. شایع است که ملکه بخاطر ازدواج موقت با چرچیل مجبور شد سه ماه عده بگیرد

ahang1001

ahang1001    

این نظر هم حذف شد
یعنی اگه نظری هم داشتم نمینویسم
نمینویسم که این فیلم ضد ایرانی نیست
نمینویسم که بسیاری از آم جانوران که سفترت امریکا در تهران را اشغال کردند و یا حد اقل همراهش هورا کشیدند...حالا در امریکا بسیر میبرند
نمینویسم که هر چه بیشتر چنین فیلمهایی ساخته شوند...بهتر...هرچند که موجب تحقیر ایرانیان باشد.
نمینویسم که آنانی که هنوز پرچم میسوزانند و عربده میکشند...مرگ بر این یا آن...سزاوار چنین فیلمی هستند.
نه نمینویسم...اصلا بمن چه...

G.Rahmanian

G. Rahmanian

I have not seen the movie. But I tell you, anything that highlights crimes committed by the regime in Tehran has my support.

Iran's and Iranians' only enemy is the regime and Iranians' most urgent task is to unite and put an end to its rule.

tehranEazad666

tehran e azad

No matter what this movie was , it was the truth and reality.
Whole bunch of animal fenatics storming the us embassy , the same people who overthrew the shah.