Advertise here

ARGO will always be a BEER for Iranians, not a movie

Balatarin

آیا ساختن فیلم آرگو توهینی به ایرانیان بود؟

از دریچه دید بین المللی و پشت دوربین فیلم برداری اگر به این موضوع نگاه کنیم و آنگونه که جهانیان بما ایرانیان مینگرند، باید قبول کنیم که اگر توهینی به ایرانیان شد بخاطر نوشتن سناریو و ساختن این فیلم برای هالیود نبود، بلکه  پنهان ماندن و دستکاری کردن واقعیتهای پشت پرده در مورد توطئه گروگانگیری آمریکایی ها در ایران بود که این فرصت تاریخی  را از دست ایرانیان برای گفتن آنچه گذشت گرفت. البته تقصیر از سازنده و کارگردان فیلم نبود،  چون مشاوران ایشان در مورد تاریخ همان خواربار فروشی های لوس آنجلس بودند که با آب و تاب و مقدار زیادی کف دهان "جریان" ها را با انگلیسی شکسته پکسته سبک خودشان برای تهیه کننده تعریف کردند و ده درصد هم بابت چاپ اعلامیه های مرگ بر آمریکا به یهودیان هالیود تخفیف دادند و چقدر اصرار و ابرام که قابلی نداره و جون شما نمیشه و بچم بمیره نمیگیرم و سرانجام تا یکریال آخرش را هم گرفتند و حساب کردند و رفتند. نوش جونشون، کاسبی همینه دیگه.

 

گناه فیلم توهین به حقایق تاریخ است و نه توهین به ایرانیان، وگرنه ما ایرانیان دیگر در برابر توهین ها و تحقیر ها مصونیت اکتسابی پیدا کرده ایم و با هر تحقیر و توهین با لبخند برخورد میکنیم و سکوت و صحبت از غذاهای ایرانی و مهماندوستی ایرانی و نجات یهودیان توسط شخصی بنام کورش را وسط میکشیم. ما تنها کشور دنیا هستیم که مردمش از حمل پاسپورت کشورشان شرم دارند و آن رنگ روی جلد آن که برنگ خون دلمه شده است و زنگار ننگ آنچه برما گذشت و میگذرد.

این فیلم اگر توهینی کرد، به تاریخ بود، برای آنکه حقایق واقعی جریانات حمله و شروع نهضت "دانشجویان خط امام" را پنهان کرده و ماستمالی شدن این سوال که آن دانشجویان بطور مستقیم و غیر مستقیم از چه منبعی دستور میگرفتند.

 

حمله به سفارت آمریکا، گروگان گیری و شروع اقتدار یکمشت جوجه های اخوان المسلمین در ایران تماما بدستور و رهبری سفارت انگلستان در ایران بود. انگلستان به خمینی ضمانت داده بود که از استقرار حکومت مذهبی در ایران بهر قیمتی دفاع خواهد نمود بشرط آنکه اول دست آمریکا از ایران کوتاه شود و دوم آنکه بدهی های دولت انگلیس به شاه، بصورت اسلحه نظامی به ایران باز گردد.  خود شخص خمینی تقاضایی نداشت، او پیرتر از آنبود که بتواند تصمیمات سیاسی بگیرد. او نمیدانست که روسیه از هم خواهد پاشید و تنها شخص او بود که میتوانست برای انگلستان این ضمانت را بدهد که آمریکا هیچ غلطی در مورد ایران نمیتواند بکند - ولی هر کشور دیگری هر کاری بخواهد میتواند با ایران بکند. شرط و شروط را انگلستان میگذاشت، خمینی درباره اش مشورت میکرد و جواب میداد.   اگر توهینی در این فیلم شد بخاطر آنبود که اشاره ای به نقش اصلی انگلستان بعنوان نیروی محرکه انقلاب اسلامی نشد و از بیرون راندن آمریکا از ایران و شکوفایی اقتصادی انگلستان بخاطر تعویض هجده بیلیون پوند بدهی انگلستان به دولت شاه با تانکهای "چییف تین" انگلستان در رژیم خمینی صحبتی نرفت، و در مورد ساختن زمینه جنگ ایران و عراق و نابود کردن آن تانکها و آن معامله سیاه با انگلیس گفتگویی نشد.  اگر توهینی بود بخاطر آن بود که بار دیگر انگلستان مظلوم در آمد و آمریکا محکوم و ایران آلت دست. و بقول معروف ما را چیز کردند و چهار ترکه سوارمان شدند.

  آنزمانی که قدم کثیف شازده انگلستان بخاک ایران رسید، هر ایرانی باید بیدار میشد و میفهمید که این رژیم اسلامی ایران دربست در اختیار انگلستان و نوکر سرسپرده آنهاست و آمریکا در واقع فقط نقش لات بزن بهادر را بازی میکند و چوبدار و میراب محل است در زمینهای اشغالی خودش دور تا دور ایران.  آری اگر در واقع توهینی این روزها به ایران شد بخاطر فیلم آرگو نبود، بلکه توهین بزرگ همان است که وقتی در سال 2013 دو کتاب فارسی به زبان عبری ترجمه میشوند و شرح آنرا با آب و تاب در رسانه ها میخوانیم، یکی کتاب "دائی جان" جاکش است و دیگری "کلنل" دیوس. یعنی همان دو کتابی که فقط چاپ شدند که ایرانی برای همیشه شرمش بشود اشاره ای به حقایق جنایات گذشته، حال و آینده انگلستان و نوکرانش بنماید و اعمال پلید آنها را در ایران افشا کند. شرم از آنکه مبادا او را مسخره کنند و بگویند "تو هنوز مثل دایی جان فکر میکنی". آری دوستان، اگر این روزها توهینی شد همین بود و بس.

 

برای ما ایرانیان تاریخ همین اکنون است، همین دم را غنیمت شمار که چو فردا شود فکر فردا کنیم. ولی برای دشمنان، ما موی دماغی هستیم که باید با ما مماشات کنند و بهر طریقی کنترل مارا در دست داشته باشند، چون خودمان که اختیار خودمان را در دست نداریم. آنها که تصور میکنند، انقلاب ایران یک شورش خود جوش بود، در جهل مرکب بوده و تا ابدالدهر در اشتباه خواهند ماند. اگر به ایران بروید تعجب خواهید کرد که بهرکجا بنگرید جوانان را می بینید، پسران و دختران ایرانی که اگر کشورشان آزاد بود گل سر سبد خاور میانه می بودند و کشوری سازنده و تولید کننده میساختند. دولت انگلستان با فاحشه های وطنی خود ما و با همکاری سایر کشورهای ذینفع مسیر حرکت جوانان ما را به اینجا کشاند و روزهای سیاه در برابر و افق ماست. همین اکنون نیز مسیری که ما میرویم کاملا در جهت غلط است، موج سبز و آبی و صدای آمریکا و بی بی سی و "اسرائیل ایران را دوست دارد" و تمام این مهملات برای کنترل ایران و ایرانی است و کاشته شده درون ذهن ملی ما.

 

ایرانی فقط یک را نجات برایش مانده است و آن بیداری از خواب غفلت است. باید اول بیدار شد بعد تصمیم به حرکت و مسیر آنرا گرفت.  ما هنوز در خواب هستیم که میان این همه کتاب ایرانی که میتوانند و شایسته هستند که بزبان عبری ترجمه شوند،  باید گل سر سبد آن دایئ جان جاکش باشد و کلنل  دیوس. اگر توهینی به ایران شد دقیقا همین است. روح افرادی چون باروخ بروخیم  و سلیمان حییم  شاد باد و نور به مزارشان ببارد که در بیش از نیم قرن پیش آن خدمات را بزبان ما و کشور خودشان ایران کردند و امروز در قرن بیست و یکم هنوز دولت انگلستان پول خرج میکند که ایرانی کتاب دایی جان جاکش را بزبان عبری ترجمه  نماید که به مردم اسرائیل نشان بدهد ایرانی چه روحیه ای دارد و در واقع انگلستان هیچ نقشی در تخریب ایران نداشته است.  مشکل ما خیلی بالاتر از فیلم آرگو میباشد و این رشته سر دراز دارد. بقول میرزا حسین خان که با اقوامش برای فرار از تخریب جنگ در تهران،به اوشان پنهاه برده بود و در آنجا اطراق کرده بودند و در راه تهران به اوشان از درون درشکه به جوانان ایرانی که برای شرکت در جنگ دوم جهانی با پای پیاده و شکمی خالی عازم بودند، دستش را تکان میداد و میگفت "بروید...بروید...خیر ببینید...خدا حفظتان کند..... و بعد یواشکی بطری بقلی ودکا را از جیب در میاورد و جرعه ای بالا میرفت و قدری نان و پنیر و سبزی و گردو مزه میکرد....و دوباره آن جوانان را مورد عنایت قرار میداد....بروید...بروید و خوش باشید.... دست علی بهمراهتان باشد

Balatarin

Comments 17 Pending 0

Sort comments:
G.Rahmanian

G. Rahmanian

طرح ريزى انقلاب از سألها قبل و حداقل در اواسط سالهاى هفتاد ريخته شده بود و طبقه باصطلاح روشنفكر كوركورانه از أن حمايت كرد. حالا هم شرايط "خفقانى" زمان شاه را علت عمده شكستشان ميدانند. در روند انقلاب از انها بشكل سياهى لشكر استفاده شد.

faramarz

Faramarz

این فیلم از طرف سفارت انگلیس در تهران مهندسی شده بود و اول قرار بود که اسمش شمس یا مجیدیه باشه که ملکه موافقت نکرد. بعدش گفتن که اسکول چطوره با مقداری پسته و خیارشور کنارش. اونهم نشود چون پسته شبه عیدی گرون شده بود و سفارت نروژ مخالفت کرد. آمریکایی ها خیلی دوست داشتن که اسم فیلم باد وایزر باشه ولی سرو صدای مکزیکی ها دراومد و گفتن مگه کورونا چه شه! بالاخره به آرگو رضایت دادن!

tehranEazad666

tehran e azad

No matter what this movie was , it was the truth and reality.
Whole bunch of animal fenatics storming the us embassy , the same people who overthrew the shah.

ahang1001

ahang1001    

این نظر هم حذف شد
یعنی اگه نظری هم داشتم نمینویسم
نمینویسم که این فیلم ضد ایرانی نیست
نمینویسم که بسیاری از آم جانوران که سفترت امریکا در تهران را اشغال کردند و یا حد اقل همراهش هورا کشیدند...حالا در امریکا بسیر میبرند
نمینویسم که هر چه بیشتر چنین فیلمهایی ساخته شوند...بهتر...هرچند که موجب تحقیر ایرانیان باشد.
نمینویسم که آنانی که هنوز پرچم میسوزانند و عربده میکشند...مرگ بر این یا آن...سزاوار چنین فیلمی هستند.
نه نمینویسم...اصلا بمن چه...

trawetsdor

trawetsdor

خمینی درچند ماه بعد از انقلاب زیاد ترق و تروق میکرد و بدون فیس-بوق هر اهمی را از بالکن به اطلاع عموم میرساند. فکر میکرد هنوز رئیسه و عادت من توی دهن این و آن میزنم از سرش نیفتاده بود.از جمله به لمپن هایی که ازبرکت انقلاب کمیته چی‌ شده بودند تشرمیزد که شب به خانه مردم نریزید و لخت شان نکنید. غافل از اینکه فاتحین پانزده خرداد مدتها بود به ایشان بیل...خ حواله میکردند. خیلی طول نکشید که بغز گلوشو گرفت ودر مقابل «تکبیر» اجباری گله کرد: «بزارید حرفمو بزنم». مشغول تو سر هم زدن بودیم وگرنه اگرقراربه بازگشت به دوران طلایی بود همونجا باید سر و ته میکردیم.

وقتی خمینی سایه سنگین رقبا را حس کرد گوشی دستش اومد که اگرمرتب تشر بزنه داره رسما اذعان میکنه من هیچکاره ام و اوضاع از دستم خارج شده. آدمی که در اولین اشغال سفارت آمریکا در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ یزدی را جهت عذرخواهی رسمی فرستاده بود درسیزده آبان ۱۳۵۸ ژست تأیید گرفت؛ یعنی خودمان هم قاطی بودیم. آره، ارواح سرت. اون کارتر احمق هم چند تا دهاتی از جورجیا ورداشته بود اومده بود تو کاخ سفید میخاست دنیای جنگ سرد رو اداره کنه. اقبال مارو ببین.

توی دهه اول که خود نکبتش هنوز دچار ارتحال نشده بود هروقت گندکاریهای پشت پردشون در صحنه جهانی رو میشد کوسه جنگ زرگری با بدحجابا راه میانداخت که قلب امام رو میشکنن. با شروع جنگ هم که منت مادر شهدا افتاد سرمون. همه ایرانیها خفه شوند که قلب امام نشکنه و خون شهدا هدر نره. بیخود نبود بهش لقب ضحاک دادند.

بحران سازی آبشخور جمهوری اسلامیه. سی و پنج ساله که توی فاز انقلابی مونده. اگه آدم همیشه ادای در جنگ بودن را دربیاره میتونه خودشو گول بزنه که هیچ‌وقت نباخته.

irajkhan

iraj khan Peace Is The Way

Jenabe Persa,

I like this comment by you:

البته تقصیر از سازنده و کارگردان فیلم نبود، چون مشاوران ایشان در مورد تاریخ همان خواربار فروشی های لوس آنجلس بودند که با آب و تاب و مقدار زیادی کف دهان "جریان" ها را با انگلیسی شکسته پکسته سبک خودشان برای تهیه کننده تعریف کردند و ده درصد هم بابت چاپ اعلامیه های مرگ بر آمریکا به یهودیان هالیود تخفیف دادند و چقدر اصرار و ابرام که قابلی نداره و جون شما نمیشه و بچم بمیره نمیگیرم و سرانجام تا یکریال آخرش را هم گرفتند و حساب کردند و رفتند. نوش جونشون، کاسبی همینه دیگه.

Also, I like to remind you the word Argo is very close to our Persian/Farsi word of 'Arogh'. Arogh is my response to Argo and also Argo the beer.

G.Rahmanian

G. Rahmanian

I have not seen the movie. But I tell you, anything that highlights crimes committed by the regime in Tehran has my support.

Iran's and Iranians' only enemy is the regime and Iranians' most urgent task is to unite and put an end to its rule.

maziar58

maziar 58 Maziar

If And Only If the Late Shah would had agreed to Renew the Oil contract with the West at the same rate None of these would have Happened.

Persa

Persa

Maziar, you are correct. The oil contract with the British was part of implied commitment by the Shah towards the British government. His reliance on American friendship and push towards industrialization of Iran misguided him about British historical winning card of religious fanatics and the power of clergy that British reserved to be used against opposition in Iran's Royal Courts for the past 300 years. Here is the video of his speech:

maziar58

maziar 58 Maziar

Persa
Merci for backin'up that claim.

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

جناب حضرت پرسا با درود
جسارتا به حضور شما برسانم که، آیت شیطان خمینی برای یک تصفیه ی درونی دولت موقت (فلج کردن مهدی بازرگان...) و خاموش کردن منتقدین چپ (با "ضد-امپریالیزم" نشان دادن آخوندها) از اشغال سفارت حمایت کرد.
شما اگر دقت کنید کل تاریخ جمهوری اسلامی چیزی نیست جز بحرانهای خود ساخته برای رفع مشکلات داخلی و خارجی: از "تسخیر" سفارت آمریکا، تا شروع جنگ، تا ادامه ی آن با "جنگ، جنگ تا پیروزی"...تاهمین امروز و مشکلات تحریم و "مذاکرات" هسته ی.
ادامه داشتن این بحران مزمن، در حقیقت امر چیزی نیست جز "مدیریت با بحران آفرینی" که توسط هیئت حاکمه ج.ا. پیگیری میشود. این الگو یک ویژگی سیاست در ایران است که عموما نادیده گرفته می شود.
ناگفته نماند که تمامی این خصوصیت های ذکر شده و الگوهای ادامه ی حاکمیت توسط بحران، هیچ ربطی به هیچ کس ندارد، جز هیئت حاکمه ج.ا.
به قول نویسنده آمریکایی فردریک جیمسون، نظریه ی توطئه، یک "نقشه ی معرفتی" عمومی است: یک توضیح ساده که کافی و بسنده میباشد، به جای تمامی توضیحات پیچیده و بغرنج.
-------------------------------
فیلم آرگو تلاشی برای پاک کردن ردپای آمریکا در روی کار آوردن خمینی
http://cinemaye-azad.com/1391/11/25/1029/

Persa

Persa

اتفاقا بعد از خواندن مطلب مسلم فهمیدم که او هم مانند بلاگ نویسان امروز طفلک میترسد که از انگلیس نام ببرد و فقط میگوید "برخی کشورهای غربی" خوب حق دارد، چون در سال 1973 بیخود نبود که سفارت انگلستان در خیابان فردوسی در مراسم عید کریسمسی که برپا کرده بود صدها و بلکه هزارها نسخه دایی جان جاکش را مجانا روی میزها کنار سالن ورودی قرار داده بود و در اختیار مردم، که بهتر در سطح کشور پخش گردد. اگر آن کتاب مزخرف و لوس چاپ دومی و سومی داشت فقط بخاطر نسخه های مجانی بود که سفارت انگلیس و عمال آن میخریدند و در بین مردم بطرایق مختلف پخش میکردند. این همان سفارت خانه ای است که سوخته تریاک را از ایرانیان گران تر از خود تریاک میخرید. من در فضل شما شکی ندارم و لی تصور میکنید افرادی مانند سمپات کمونیست فردریک جیمسون میتواند روی نظریه اینجانب خللی وارد کند؟ او در مورد نفوذ انگلیس در ایران چه میداند؟ و در ثانی خود مسلم هم که یک تئوریسین توطئه است فقط خجالتی است و مثل همه از آمریکا صحبت میکند، چرا او را برای مثال آوردید. در خاتمه، توجه فرمائید که تمام فریادهای "مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل" دقیقا در مسیر اهداف انگلستان بوده و هست. شما میتوانید یا مطلب دیگری را عنوان بفرمائید و یا بدانید که دم گرم شما و دیگران در مورد آهن سرد ما در مورد انگلستان اثری نخواهد داشت و خود انگلستان چندین دهه است که سعی کرد ما را عوض کند و نتوانست. یاهو، هوالرزاق

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards