Advertise here

طرد سیاسی ـ فرهنگی رژیم اسلامی

Balatarin

 

 وظیفه اپوزیسیون سرنگون طلب ایران٫ بویژه در غرب٫ مبازه با رژیم اسلامی در دو جبهه سیاسی و فرهنگی است.  در ایران مبازه  و یا حتی تعدی از فرامین اسلام تحمیلی با خطر شکنجه٫ تجاوز جنسی, مرگ « ملحد یا مرتد» مواجه است, در حالیکه  مبارزه  سیاسی- فرهنگی در خارج میسر و ظروریست.

 

رژیم  اسلامی با سابقه ۳۴ سال جنایت و خیانت به مردم ایران، بسط ترور در منطقه و جهان، رشد خطر اسلام سیاسی و جنگ در جهان منفور تر از ان است که بقاه سیاسی یا اسلامی خود را با هر رنگ و لعابی توجیه کند. حمایت یا بی قیدی قدرت های بزرگ در قبال رژیم ضد بشری اسلامی تنها مربوط به سهم گنده انان از تاراج ایران نیست، بلکه فقدان یک اپوزیسیون مردمی و سکولار نیز یک دلیل ان است. در صورت تلاش چنین اپوزیسیونی در خارج، چهره کریه حکومت قابل بزک و اسلام انسان ستیز ان با بونوس«احترام به مذهب» تبرئه نمیشود -- تاجائیکه یک مشت روزنامه نگار صادراتی امثال گنجی، نبوی، کشتگر، نگهدار، سروش، کدیور، محیط...و تشکیلاتی مانند اتحاد جمهوری خواهان، لابیهای بد نامی مانند نیاک و کاسمی... و اصلاح طلبان حکومتی  توان انرا یابند که برای بقا رژیم اسلامی خود زمان بخرند.

 

 چندین میلیون ایرانی خارج, در اکثریت مطلق خود, خواستار جمع شدن بساط این رژیم ضد ایرانی با تمام فراکسیون هایش هستند. یک اپوزیسیون مسئول در قبال مصالح ملی, بر خلاف جاه طلبی های فردی ـ گروهی مجاهدین و خانواده پهلوی-- ٫ میتواند اعتماد میلیون ها ایرانی را در خارج جلب کند. تا عبور از رژیم اسلامی و اسلام تحمیلی  مقدور گردد.

 

اعتراضات مردم اگر زیر خاکستری پنهانست، در چارچوب اعتراضات مدنی و يا محدود به انتخابات اخير ریاست جمهوری گذشته نيست. اینک وارد مرحله ای "ساختار شکن" شده است و با هر فرصت و بهانه ای که پيش ايد، مردم راديکال تر, مصمم تر و متحد تر به خيابان ها ميريزند و مبارزه خود را ادامه خواهند داد. شيوه های ديگر ابداعی و انقلابی مبارزه در راهند و جنبش پيوسته رو به اعتلاست. اين مبازه نه تنها مشروعيت دولت احمدی نژاد, بلکه کل رژيم  و اسلام سياسی را به چالش می کشد -- این چشم انداز آخری را البته حامیان بقا رژیم در خارج با صرف غنائم صادراتی خنثی میکنند.

 

 غرب استفاده ای برایش ندارد که خواستار سر نگون کل رژیم باشد لذا سیاست دیالوگ و مماشات را در قبال رژیم اسلامی ترجیح میدهد ــ همانطور که در قبال دیکتاتورهای کشور های عربی سال ها تغیر نداد. مغرضانه، جنبشی که بعداز انتخابات ۸۸ بنام "سبز" شناخته شده هنوزدر مطبوعات غرب به عنوان "اپوزیسیون" نامیده میشود. غرب درعمل جناح خارج از قدرت را برجسته میکند تا در روابط خود با جناح در قدرت آنرا وجه مصالحه قرار دهد. رسانه ای کردن رهبران سبز، نصب یک کانال تلویزیونی اسلامی با گوینده محجبه در اروپا، تشکیل یک کمیته "سبز امید" از افرادی ناشناخته و مشکوک، هدیه و جوائز پر بها از طرف غرب به انان.... همگی حکایت از توجه غرب به این جناح خارج از قدرت رژیم اسلامی است. درحالیکه ما شاهد طفیلی شدن روزافزون این جریان سبز اسلامی هستیم٫ تلاش این اسلام گرایان در جهت حفظ رژیم قرون وسطائی اسلامی ومنحرف کردن امر " ساختار شکنی" یا پروسه گذاراز رژیم و اسلام ان است.

 

حامیان جنبش"سبز اسلامی" امروز رو به تقلیلند و در روند قطبی شدن جامعه خود شقه شقه خواهند شد. خط  اسلامی ان دنبال رو رهبران مذهبی از قبیل موسوی و کروبی خواهد بود زيرا هدفشان حفظ رژيم اسلامی و اصلاح ان از درون است. بخش وسيعتری از ان به جنبش گذار از معجون سیاسی ـ فرهنگی اسلامی تمایل دارد. در صورت اعتراضات خیابانی, محتمل است که این بخش شعارهای سکولار مفطعی خود در بطن مبارزات انتخاب کنند. انچه وجه مشترک انان و انگیزه مبازه است يک رژيم دومکراتيک و سکولار اسث که در شعار "جمهوری ایرانی!" در تظاهرات سه سال پیش متبلور شده است.

 

 شوربختانه  بدلیل جاه طلبی در گزینه «بهتری» از اسلام و یا حکومت موروثی٫ بخشی از اپوزیسیون مبازه سیاسی ـ فرهنگی  با جرثومه جهل و جنایت نمیکند چون خود ازان  مشروعیت گرفته است.از طرفی دیگر با خراب کاری حامیان رنگا و رنگ رژیم اسلامی، یک قطب پر جاذبه سیاسی برای جذب اقشار سرنگون طلب وجود ندارد، حتی اگر سیل حوادث در طرد اسلام سیاسی‐فرهنگی تاثیر منطقی داشته باشد. آنچه ضروری است، انبوه بزرگی از فعالان دموکرات و سکولار در خارج این کمبود را باید پرکنند در غیر این صورت رژیم اشغالگر عمر خود را با خو قربانیان بیشتری ابیاری خواهد کرد.
 
شگردهای رژيم برای بقا سیاسی وفرهنگی, قلع و قمع مردم عمدتا بر دو اصل استوار است:

 ـ  بستن شمشير از رو: یعنی ادامه سرکوب، بازداشت، شکنجه، تجاز جنسی، اعتراف گيری و احتمالا طرق ديگری که در راهند. سياست رعب و سرکوب با مجوز شرعی بیش از بیش نهادينه خواهند شد. رژيم ممکن است در کنار نيروهای سرکوبگرش ،برای اطمينان بيشتر، واحد های جديدی مستقر کند و پرسنل انان از حزب الله لبنان، شيعيان عراق، سوریه... تشکيل شوند. چنين پرسنلی سياست رعب و وحشت علنی رژيم را با سخاوت بیشتر دنبال خواهند کردــ همانطورکه قدافی نیز از مزدوران خارجی برای قلع و قمع مردم لیبی استفاده میکرد. در این صورت نقش فراکسیون مغلوب اسلامی ادامه دامنه اعتراض به فراکسیون غالب در چارچوب اسلام است.

 

ـ  متارکه: غلاف کردن شمشير برای سازش با "رفورميست های حکومتی"، ادغام چهره های "ملايم" در رهبری سياسی مذهبی برای ادامه حيات کل رژيم. اين فاز ممکن است با کنار گذاشتن اجباری احمدی نژاد، یا محدود کردن فوه مجریه و قربانی چند چهره منفور مانن سعید مرثضوی تا حتی حذف خامنه ای از مقام ولیه فقیه منتهی شود. اينها آلترناتیوهای اجباری رژیم برای ادامه حکومت اسلامی بدون ولايت مطلق فقيه و یا ولایت "مشروطه" است. لازم به یاد آوای است که بخشی از فعالان نام برده حامی بقا ریم اسلامی در خارج اینک بدین منظور بسیج شده اند تا در صورت لزوم برگ های جدیدی رو شود و از سقوط رژیم و برملا شدن سوابق خود ممانعت شود. در صورت توفیق٫ جناح مغلوب به جناح غالب تبدیل و مدتی هم آزادی نسبی به مطبوعات و پوشش زنان در تعبیر اسلامی خواهند داد تا در فرصتی مناسب دو باره شمشیر را از رو ببندند و عمر انگلی رژیم اسلامی را بدین گونه طولانی کنند. با نزدیک شدن به انتخابات ۹۲ریاست جمهوری, این ترفند محتمل است زیرا باند های رژیم تا تاراج اخرین قطره نفت و غنائم ایران اشغالی از هر نمدی کلاه اسلامی می بافند تا اشغال ایران را طولانی کنند.

 

انچه صرفا مربوط به منافع غرب است: اگر چه تمام باند های رژیم اسلامی با بخشی از غنائم بذر و بخشش میکنند و به شرکای خارجی باج میدهد ولی از طرفی همین رژیم  برای صلح و امنیت جهانی خطر ناک است. اين اپوزیسیون سکولار در خارج است که بايد به کمک افکار عمومی، سازمان های مدنی و حقوق بشر، احزاب اپوزیسیون دردمکراسی های غرب، مطبوعات و رسانه های پر تیراژ... تاثيری برسياست های اين دولت ها بجا گذارند و غرب را مجبور کنند حقوق بشر, صلح و امنیت جهانی و منافع مردم ايران را فراتر از منافع اقتصادی خود در نظر گيرد. تنها بدین گونه رژیم اسلامی در سطح جهانی بیش از بیش منزوی میشود. کمک غرب تنها به منافع اقتصادی ژئوـ پولیتیک آنان نباید گره بخورد بلکه با کمک اپوزیسیون سرنگون طلب در خارج باید با مقوله حقوق بشر و همبستگی بین مللی ترفیع یابد. این وظیفه فوری اپوزیسیون سرنگون طلب در خارج است تا تنفر افکار عمومی را از تروریسم اسلامی با مبارزه مردم در بند ایران علیه رژیم و اسلام سیاسی مرتبط کند. اینگونه اپوزیسیون سکولار٫ نه اسلام پذیران ناراضی٫ مورد حمایت وسیع افکار عمومی درغرب قرارخواهد گرفت. درضمن چنین حمایتافکار عمومی تضمینی برای استقلال اپوزیسیون از دول غربی نیزاست.

 

فرصتی تاریخی بدست آمده تا در دو جبهه موازی و هم زمان, سیاسی و فرهنگی, با معجون رژیم اسلامی تصفیه حساب کرد. شرایط ذهنی و عینی جامعه این تصفیه حساب را طالب است. این خصلت دو گانگی سیاسی ـ فرهنگی غنیمتیست که برای اولین بار در تاریخ اسلام زدگی جهان اسلام درکشور ما میسرشده. پیدایش حکومت جهل و جنون اسلامی ریشه در ۱۴۰۰ سال بی خبری و خود سانسوری اسلام زدگان دارد. این حکومت اسلامی تنها زایده شمشیراسلام در  ۱۴۰۰ سال پیش در ایزان نیست ، بلکه اسثمرار ان در بعدی ساسی با پیوند شیعه گری با شاه "ظل الهه", و در بعدی فرهنگی ثمره بیخردی، تسلیم پذیری و خرافه پذیری در منش کلکتیو کشور عقب نگاه داشته شده ماست. با تجربه رژیم اسلامی، چنین کیشی امروز در لبه پرتگاه به أشغالدانی تاریخ است. بر خلاف حامیان بقا رژیم اسلامی, که عوام فریبانه گاهی هم خود را سکولار٫ چپ و ملی نیرمعرفی میکنند٫ دلیلی برای حفظ و ترمیم سیاسی ـ فرهنگی چنین جرثومه ای نیست. وقتی این جرثومه در تضاد با ازادی و برابری اسانهاست, دشمن یک زندگی مدرن، سکولار و ازاد است و وقتی منافع ملی را غنائم اسلامی میداند و انان را تاراج میکند، وقتی به مران و زنان مخالف خود تجاوز جنسی میکند٫ وظیفه پیشرو، صرفنظراز میزان توهم مردم به اسلام، نقد، افشا، و طرد کلیت ان از قدرت سیاسی و فرهنگی جامعه است. لذا مبارزه در دو جبهه موازی سیاسی‐ فرهنگی و همزمان امروز وظیفه اصلی ما ایرانیان ازادی طلب است. هدف مشترک این مبارزه, فراتر از هر مرام و سلیقه ای, نجات ایران و نسل های اینده  کشور ماست.

Balatarin

Comments 11 Pending 0

Sort comments:
JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

ما تریتا پارسی و سلمان فارسی را تجربه کردیم ، از این نام های غلط انداز زیاد است!

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

سلمان رشدی و پروژه ی اومانیستی کردن فرهنگ و تاریخ اسلام، البته هنوز به جای خود معتبر است.
پس از گذشت ٢٦ سال از فتوای تاریخی علیه رمان "آیات شیطانی"، محبوبیت و معروفیت این رمان افزون و جهانی گشته است.

Shirzadegan

Siavash

Please read shemiran zadeh comment on this blog.
thanks,
Siavash

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

جرم این سلمان فاش کرد ن ایات شیطانی ان سلمان بود!

SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi

Wrong picture again ! What Antony Queen has to do with IRI? or Hamzeh the prophet's uncle has to do anything with IRI ?

By the way, I love that movie ... Hollywood deliberately ignored it and after two weeks the movie was pushed out of the theaters here in the states ! It really deserved awards but no award was left to be given cause all were given to the " 10 commands " ... lol

The , DVD, however is extremely on demand by NON- muslims !

sorry to drop by like this and with no invitation but I could not help it after seeing the photo that is from this amazing movie !..

everyone, no need to reply .. save it ... I am out of here !

Samanro

Saman Just Iran and politics.

What movie is that?

SiamakZand3

Siamak Zand

این سلمان فارسی خدا بود .قرآن را طوری به محمد املا کرد که هر گدا و گشنه مذهبی بر وفق مراد خود بتواند تعبیر کند

SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi

This comment was removed by the Iranian.com Staff for violating our Commenting Standards

RedWine

شمیرانزاده Researches (reporter & tv journalist) and presents information (Social,Art) in certain types of mass media and also working in diffrent european tv channels

با کمالِ احترامی که بنده برای سازنده فیلم؛ مصطفی عقاد (که بالاخره جانِ خود را از دست داد، رادیکال‌های اسلامی سالهای سال او را دنبال میکردند تا بکشند) دارم باید بگویم که فیلمِ پیام، یا محمد رسول‌الله ارزشِ هنری چندانی (فیلمنامه بیش از ۱۵ بار دست خورد و آخر حمزه بن عبدالمطلب شد شخصیتِ اصلی‌ فیلم !؟) ندارد، فیلم تنها موسیقی‌ بسیار بسیار خوب و سنگینی‌ دارد که از لحاظِ غربیون بهترین نکته مهمِ فیلم تنها همین بود.

۲ نکته:

ـ مصطفی عقاد (کارگردان فیلم) و دخترش سال‌ها بعد در یک عملیات تروریستی توسط القاعده در یکی از هتل‌های اردن کشته شدند.ـ این فیلم در سال ۱۹۷۷ در بخش موزیک متن نامزد دریافت جایزه اسکار شد.

با سپاس.

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

The photo archives are gathered from featured articles, museums, photo agencies and of course films as well. They are used independently from their origin implicitly symbolising the topic. I did not know about the film and ignore the origin of this photo.

SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi

I only reply because it is you RW jan .. : )

Thank you for the comments .... I liked the movie .. i think it was good ... the point is that the movie was ignored ... no one really get a chance to see it at the time ... it was not allowed to be screened for long ... I blame it on both the Hollywood ( Hollywood is selective) and the Saudi / Wahabbis ( Oil money) no surprise that he was killed by Al -Quida ... We know where al -quida originated from and we know who were supporting them and allowing them to flourish !

You are absolutely right the extremists did not like this movie ! he was targeted and killed and his last project still pending... he was going to make a movie on the Kurdish ruler who defeated crusaders but has been greatly admired by everyone in the west as well ... I am talking about " Saladin "

RedWine

شمیرانزاده Researches (reporter & tv journalist) and presents information (Social,Art) in certain types of mass media and also working in diffrent european tv channels

دران زمان ما در ایران فیلم را با سانسور دیدیم، این یکی‌ از معدود دخالتهای مستقیم محمد رضا بود، از قبل به ایشان خبر داده بودند که این چنین فیلمی به ایران خواهد آمد و او از شیوخ وحشت داشت و بالاخره با تأخیر فیلم را نشان دادند.

فیلم برای ما ایرانیان خاطره انگیز است با اینکه صحنه‌های جنگی آن؛ بهترین قسمت‌ها است.

امشب به کنسرتی از سبکِ موسیقی‌ قوالی خواهم رفت، جای شما و دوستان خالی‌.

Shirzadegan

Siavash

Mr. shimeran zadeh please let user name "Zendanian" know about your comment because user name Zendanian keep accusing shah of being easy on Islamists and let the Islamists free so they were able to take power in 1979. If he was NOT easy on Islamist the Reds would have taken power. Your comment is an indication our shahanshah was opposed with anything that threat our people's happiness. That includes both Reds and Blacks. He was NOT taking side with one against another. User name Zendanian doesn't know it.

RedWine

شمیرانزاده Researches (reporter & tv journalist) and presents information (Social,Art) in certain types of mass media and also working in diffrent european tv channels

به هر حال کم و بیش می‌‌دانیم که محمد رزا پهلوی به روی چند جریانِ اجتماعی ایران حساسیتی خاص داشت، دلش نمیخواست مراجع ساکنِ قم و نجف از او رنجیده و مردم را بر علیه وی بشورانند.

Shirzadegan

Siavash

Yes, shah was fair and smart leader.
Unlike blood thirsty, animal mentality mullahs, our Shahanshah was well educated, well mannered and peaceful individual.
He was trying his best to avoid any bloodshed. It was documented about "Aaf e molokaneh" means "forgiven by shah". He was asking his most sworn enemy to say "I am sorry" and go home.
UNlike Reds who massacred their enemies in million like what happened in Ethiopia, Zimbobwe, Laos, Russia..... by Reds.
Unlike "Blacks" who massacred their enemies in thousands in summer of 1988 in Iran, our shahanshah was not revengfeul person. He was forgiven anyone who said "I am sorry". Shah was good educated leader. He was well ahead of majority of Iranians.

Shirzadegan

Siavash

Many may don't pay attention to the sword in the picture which has 2 arrows. That sword belong to Ali. He could kill 2 people in each strike with this sword. What a loving peaceful religion and what a loving people.
It is funny to see Soosan khanoom who keep talking about "peace" on this site is an admirer of these cold blooded murders. LOL.
I just realized what PEACE means in the eye of Darya AKA soosan khanoom !!!.
In broader aspect, Darya AKA soosan khanoom and people like her want criminal mullahs have nuclear bomb. Very loving, peaceful people. Once she said she had marathon with Shirin Ebadi for peace in New York. I am wondering if Shirin Ebadi is the same kind of peace loving person.LOL.

omeedvar

omeedvar

I saw the movie. It was harsh and cruel. In one part, one of the Islamists opened the thorsa of a person who had not become a moslem with his sword, and took his heart out, and drank his blood. May be that part was censored in some countries, as well as in Iran! At that time we did not know how blood-thirsty these moslem fundamentalists are!