Advertise here

اعلام اعتصاب غذای نامحدود اسماعیل فتاحی در زندان مرکزی تبریز :اسماعیل فتاحی! « اشتراک eshtrak

دریافتی: از تمامی نهادهای حقوق بشری و مسئولین درخواست فشار هر چه‌ بیشتربرای پایان دادن به‌ وضعیت زندانهای داخل کشور و بخصوص اعاده‌ حقوق کودکان و جهت جلوگیری از مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن آنها ، و همچنین در اعتراض به‌ اعتیاد و فروش انواع مواد مخدر در زندانها و وجود انواع بیماریها در زندانهای… ... Continue reading »

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments: