جزئيات ساخت شتابگرها در سازمان انرژي اتمي ؛ ساخت شتابگر کم انرژي

رئيس آزمايشگاه فيزيک شتابگر پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمي ايران از توليد شتابگر نوع الکترواستاتيکي توسط محققان کشور خبر داد و گفت: اين شتابگر الکترواستاتيکي کوچک 200 کيلو الکترون ولت است که کاربردهاي زيادي در علوم مختلف دارد. دکتر جواد رحيقي در گفتگو با مهر، با بيان اين مطلب گفت: اين شتابگر که در پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمي طراحي و ساخته شده است، يک شتابگر الکترواستاتيکي کوچک 200 کيلو الکترون ولت است که کاربردهاي زيادي در علوم مختلف دارد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!