Blog

يادداشتی برای نسل های آينده؛

 بعد از مصاحبه‌ام در روز 4 تیر ماه 1388 با بی‌بی‌سی درباره‌ی مشاهدات شخصی‌ام در مورد قتل وحشیانه‌ی ندا آقاسلطان، روز دهم تیرماه در اخبار

Read More »