Chak Chak

چک چک (معروف به چک چکو) یکی از معروفترین زیارتگاه های زرتشتیان است که در منطقه ای کوهستانی در شمال شهر یزد واقع شده است. به گفته خادم این زیارتگاه، هر ساله بین 10 تا 15000 نفر از زرتشتیان از مناطق مختلف جهان برای زیارت به “چک چک ” می آیند. این زائران پس از شرکت در آئین مذهبی زرتشتیان که از 24 تا 28 خرداد در زیارتگاه “ستی پیر” یزد برگزار می شود، به این مکان می آیند. گفته شده که نام چک چک از صدای چک چک قطره های آبی گرفته شده که از صخره ای در دل کوه می چکد. سرگذشت این معبد با راز و رمز و افسانه و شواهد تاریخی آمیخته است…. FULL TEXT

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!