نگرانی از «تکرار فاجعه دهه شصت»

عاطفه
نبوی شب ۲۵ خرداد پس از راهپیمایی بزرگ معترضان به همراه هفت تن دیگر از
دوستان و اقوامش در منزل یکی از آنان بازداشت شد. اولین جلسه رسیدگی به
اتهامات او نزدیک به پنج ماه پس از بازداشتش روز چهارشنبه ۲۵ آبان در شعبه
۱۲ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

 

نسرین
ستوده وکیل وی می‌گوید موارد متعدد نقض قانون در پرونده موکلش وجود دارد.
وی همچنین از نحوه‌ی غیرعادی صحبت کردن قاضی دادگاه با متهم می‌گوید. به
گفته‌ی خانم ستوده قاضی به متهم گفته می‌توانیم حکم اعدام برایت صادر کنیم
و وقتی با اعتراض متهم روبرو شده، پاسخ داده که این را برای شوخی گفتم.
عاطفه نبوی به قاضی دادگاه می‌گوید: «آیا تا به حال کسی در مورد اعدام با
شما شوخی کرده است؟»

 

دویچه‌وله: خانم ستوده روز چهارشنبه ۲۰ آبان دادگاه رسیدگی ب…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!