Blog

دعای بیست ودوم بهمن

 ازسروده‌های عبدل قادر بلوچ باز بیست ودو بهمن می آید چارهای نیست جز تکرار : آن مرد را آوردند. آن مرد را با «ایرفرانس»آوردند .

Read More »

مدرسه

دانش آموزان روستاي “يسرگچن” شهرستان گنبد كاووس در شرق گلستان مجبورند براي رفتن به مدرسه از عرض رودخانه گرگانرود (عمق 5 متر) با قايق عبور

Read More »