هفت نکته درباره اعتصاب عمومی

صبر و حوصله نیاز اصلی یک جنبش اجتماعی ریشه دار است. اگر خواهان تغییر
و اصلاح ساختارها هستیم، باید صبورانه مبارزه کنیم. انتظار اینکه یک شبه
اتفاق فرخنده ای رخ دهد، چندان واقعبینانه نیست. حتی اگر شاهد حادثه خوبی
باشیم، احتمال پایداری اش اندک است. واکنش های عجولانه باعث می شود که
کمتر بتوانیم سنجیده عمل کنیم و احتمال خطا در عملکردمان بیشتر شود.
بنابراین، در انتخاب الگویی برای تغییر مناسبات موجود، نیازمند رویکردی
بلندمدت هستیم. الگویی که بتواند با جلب مشارکت حداکثری، تاثیرگذار نیز
باشد.

از نیمه زمستان سال گذشته، خودکامگان توانستند با تشدید سرکوب ها،
هزینه اعتراضات خیابانی را بالا ببرند؛ همچنین، با ایجاد محدودیت های
گسترده در فضاهای ارتباطی، امکان سازماندهی جنبش سبز را دچار مشکل کنند.
همزمان، رسانه های اقتدارگرا تلاش کردند تا فضای ناامیدی و ترس را در
جامعه تبلیغ کنند. نتیجه این… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!