ندا، هاله، هدی صابر و… اشک “آقا” به اين آسانيها جاری نخواهد شد + عکس

ديروز جمعی از شعرای آيينی با رهبر فرزانه انقلاب ديدار کردند و معظم له نيز توصيه هايی را به اين شعرا داشتند.
در اين مراسم تعدادی از شعرا آيينی آخرين اشعار خود را در زمينه های عمدتا مذهبی در محضر رهبر حکيم انقلاب خواندند ولی برخی از اين شعرها آنقدر زيبا و جانسوز بود که اشک از چشمان رهبر انقلاب جاری شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!