Blog

شستم اشکامو

اومدی درس بخونی‌ برا چند سال حالا فقط بنگ میچوقی روزی ۱۰ بار چند ساله خارجی‌؟ پول نون و اجاره چی‌؟ دست تنها کردی خودو

Read More »

دغدغه همایونی

از قدیم و ندیم گفتن که در دروازه رو می‌شه بست ولی در دهن مردمو نمی‌شه بست، بخصوص مال یه مشت مردم حسود ندید بدید

Read More »