Blog

NIAC like AIPAC

Few observations and questions about the NIAC lobby. 1- Ever since its creation nearly a decade ago and prior to its relatively recent partial concern

Read More »

یه خر دیگه

پس از آن فرمایش عالمانۀ “امام راحل ” خمینی مبنی بر اینکه “اقتصاد مال خر است ” بار دگر سر و کله و دم مبارک

Read More »

ایران به روایت عدد و رقم

از کشف ۹ هزار امامزاده تا انجام ۴۴ درصد از قتل‌ها با قمه و شمشیر اعداد و ارقام بعضی اوقات حامل واقعیاتی شگفتی‌آفرین هستند. رادیو

Read More »

متهم يا مجرم

سران فتنه و حاميان آنها بايد بدانند كه از نظر ملت ايران و نظام اسلامي، مجرم هستند نه متهم. اگر تا به حال با آنان

Read More »

سینمای معاصر ترکیه

سینمای ترکیه در مسیر پیشرفت قرار دارد – فیلم‌های داخلی از محصولات هالیوود پیشی می‌گیرند، افزون بر این، فیلم‌ها موضوعات تازه و حساس را دستمایه

Read More »

اووو… فرغون رو

بعد از بررسی‌های کارشناسانهٔ زبان شناسی‌، مشخص شد که کارل ارف، او فرتوونا را به زبان فارسی‌ نوشته است. این کشف بزرگ را به همه

Read More »