Blog

“زنان چه میخواهند؟”

“زنان چه می‌خواهند؟” من یک لباس قرمز می‌خواهم لباسی شل و ول، و جلف می‌خواهم خیلی تنگ باشد می‌خواهم تا روزی که کسی آنرا از

Read More »

Je sui ein Berliner

      In  light of our sudden awakening to the marvelous world of civil liberty and recognition of the right of participation for all

Read More »

ترانه

از چکامه به چکامه زندگی میرود با ترانه با روزی دیگر هفته ای دیگر و یک لحظه آوائی دلبرانه در خلوت خانه بی جاه بی

Read More »

آگهی استخدام

به یک نفر عکاس با تجربه که بتونه در مراسم رو بوسی شازده رضا و مریم جون، عکس مربوطه رو یه جوری بندازه که سیبیلای

Read More »

يک مقايسه

روشنگری. عکس بالا مزار ميرزاده عشقی شاعر بزرگ و آزاده ايران را در گوشه متروکی از گورستان ابن بابويه نشان ميدهد. بنابرگزارش خبرگزاری مهر تمام

Read More »