Blog

هوای عاشق و دارم

چند روزیست که با سروده هائی به نام مهناز شفیعی روبرو شدم حض کردم، هم از روحیه و هم از بیان زنده و دلنشینش احساس

Read More »

سبز

سبز آيين گل و سبزينه است سبز ياد حشمت ديرينه است سبز ياد دوره فر و شكوه بستن ضحاك در البرز كوه سبز عبا و

Read More »

Persian influence on Greece

Janine Bakker: Persian influence on Greece The article below on the Persian influence on Greeceis by Janine Bakker:- this article was originally posted by the

Read More »

ایرانیان در اسرائیل

حسین درخشان؛ امیرعباس فخرآور و کاسپین ماکان هر سه جداگانه به اسرائیل سفر و با مقامات آن کشور دیدار، با رادیو، تلویزیون و مطبوعات مصاحبه

Read More »

١٢ بهمن و درک انقلاب ٥٧

افق چهارشنبه ١ فوریه ٢۰۱٢ ١٢ بهمن ۱۳۹۰… ١٢ بهمن و درک انقلاب ٥٧…سیامک دهقانپور…ابوالحسن بنی صدر…عبدالعلی بازرگان… فرخ نگهدار.

Read More »