گزارش تصویری هفت سین دانشجویان دانشگاه شریف به یاد آزادگان در بند

دانشجویان دانشگاه شریف یاد دانشجویان دربند را گرامی داشتند. در این مراسم عکس ۷ دانشجوی دربند که در زندان های مختلف کشور محبوس شده اند بر روی سفره ی هفت سین گذارده شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!