Blog

حجاب اجباری برای مردان

حاج آقا حمید شاه آبادی؛ معاون امور هنری وزارت ارشاد حضرات گفته: “بسیاری از پوشش‌های آقایان با شاخصه‌های ایرانی و اسلامی مغایرت دارد. برنامه‌های رعایت

Read More »