Author

All Posts

Open,

کمی خانگی

چشمان‌ات آبی‌ست دستان‌ام را می‌شویم                        خیس نمی‌شوند با این آب نمی‌شود                        آبی شد پاییز را از کویر می‌کنم  باران آغاز می‌شود و هراز... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>