بازرگان بزرگترین کلاهی بود که امام بر سر آمریکا گذاشت
فارس
04-Feb-2011

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخص مصلحت نظام و فرمانده اسبق سپاه پاسداران در تحلیل خود از دولت موقت انقلاب افزود: اگر امام (ره) در اوایل انقلاب بازرگان را بر سر کار نمی‌گذاشت شاید انقلاب به ثمر نمی‌رسید، بازرگان بزرگترین کلاهی بود که امام بر سر آمریکا گذاشت، ایشان نیرویی را بکار گرفت که امریکا احساس خطر نکند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark