علاقه ویژه ایرانیان خارج از کشور به نظام و انقلاب
آتی نیوز
10-Feb-2011
دکتر محمد شریف ملک زاده دبیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور  گفت: ایرانیان خارج کشور با عشق و علاقه ویژه به آرمان های امام راحل و رهبری نظام، جشن های بزرگداشت سی و دومین سالگرد انقلاب را در کشورهای مختلف جهان برگزار می کنند و ایرانی در هر جای جهان که باشد، باید ایرانی بودن و اسلامیت خود را حفظ کند. >>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark