کنگره آمریکا به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه سرمایه‌گذاران در ایران
فردا
17-Feb-2011

سناتور کریستِن گیلیبـرَند، از دموکرات‌های نیویورک که یکی از پشتیبانان لایحه جدید است در ارتباط با قانونگذاری جدید گفت: «اگر بتوانیم درخصوص هرگونه سرمایه‌گذاری که در ایران انجام می‌شود به شفافیت بیشتری دست پیدا کنیم، می‌توانیم جریان سرمایه برای نظامی‌گری هسته‌ای یکی از خصمانه‌ترین کشورهای جهان را قطع کنیم.»

این سناتور آمریکایی افزود: «شرکت‌ها باید میان تجارت با ایران و دسترسی داشتن به اقتصاد آمریکا یکی را انتخاب کنند؛ ما باید هرگونه مدارا با شرکت‌هایی که منفعت‌طلبی را بر امنیت ما و امنیت هم‌پیمانانمان ارجح می‌دانند را کنار بگذاریم.»

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark