دادستان تهران: موسوی و کروبی در منازلشان هستند
بی بی سی
09-Mar-2011

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران که در یک نشست خبری سخن می گفت، گزارش های مربوط به بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالف دولت، و همسرشان را "به شدت" تکذیب کرده و گفته است: "مرجع دادستانی اعلام می کند آقایان در منازلشان هستند و این اخباری که منتشر می شود، دروغ است."

آقای دولت آبادی نیز اعتراضات سیاسی ایران را مرتبط با کشورهای غربی قلمداد کرد که شکست خورده، و در عین حال هشدار داد که "جریان فتنه به مرحله جدیدی وارد شده است."

وی "حادثه شورش های خیابانی، حضور در خیابان ها، تضعیف نظام و افزایش هزینه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی" را مهمترین ویژگی های این مرحله جدید توصیف کرد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark