هشدار شدیداللحن آیت الله العظمی وحید خراسانی
آینده
10-Mar-2011

این استاد شاخص حوزه علمیه قم كه از برجسته ترین مراجع تقلید شیعیان جهان محسوب می شود، در درس خارج اصول خود در روز چهارشنبه كه به بحث تفسیر سوره یس در موضوع حكمت قرآن اختصاص داشت، به مناسبت نسبت های ناروای مسیحیان نسبت به حضرت داود(ع) به فعالیتهای گمراه كننده مسیحیت در ایران پرداخته و تصریح كردند:

این مسیحیت با این ریشه در این كشور، جوانان شیعه را گمراه می كند و اینها روی ریاست خود دعوا دارند، یكی نیست به این دستگاه ... بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال ومضل حتی در قم به چه معناست؟

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark