انتقاد شدید رهبر ایران از رواج 'هتاکی'
بی بی سی
10-Mar-2011

او توهین و فحاشی هواداران حکومت به مخالفان سیاسی خود را باعث ضربه خوردن به "شکوه و عظمت نظام اسلامی" دانست و گفت: "برخی جوانان با اخلاص، مومن و خوب، متأسفانه تصور می کنند که اینگونه اقدامات وظیفه است، اما این رفتارها دقیقا خلاف و عکس وظیفه است".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark