واکنش مقامات ایران به درخواست اعتراض در شب چهاشنبه سوری
بی بی سی
13-Mar-2011

در همین حال ، احمد حاجی زاده معاون استانداری قم به اعضای شورای آموزش و پرورش قم گفته است "پيشنهاد ما اين است كه اتفاقا كلاس های متعددی برای دانش آموزان گذاشته شود تا آنها ديگر توانايی حضور در خيابان ها را نداشته باشند نه اينكه آنها را به طور كامل و يا زودتر از وقت معمول تعطيل كنيم."

همچنین آقای حاجی زاده گفته" نگرانی ما از چهارشنبه آخر سال فارغ از مسايل سياسی، اين است كه جوانان احساساتی شده و اقدام به كارهای خطرناكی كنند كه برای خود خانواده و ديگران مشكل آفرين شود."

آقای حاجی زاده گفته است که" فتنه گران فرصت کمترین اقدامی نخواهند یافت".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark