در ایران، «از نیروگاه اتمی امام‌زاده ساخته‌اند»
رادیو فردا / وحید پور استاد
20-Mar-2011

«اگر در ایران زمین‌لرزه‌ای رخ دهد که به یکی از مراکز اتمی پیدا یا پنهان در کشور آسیبی برسد، هم‌تراز با آن چه در فوکوشیمای ژاپن می‌بینیم، آیا شانسی برای مهار کردن خطر وجود دارد؟

آیا در هیئت حاکمه‌ای که رئیس‌جمهور دکتر- مهندس‌اش فکر می‌کند می‌توان با وسایل آشپزخانه انرژی اتمی تولید کرد، انفجار فوکوشیما باعث می‌شود در مغزی جرقه زده شود که باید از تجربهٔ ژاپن درس گرفت؟»

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark